Stimati membri ai Senatului universitar 

În ecuatia leadership-ului universitar modern si a garantarii constitutionale a principiului autonomiei universitare, Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti este expresia democratiei noastre universitare, este cel mai înalt for de deliberare si decizie si urmareste deplina operationalizare a  valorilor noastre fundamentale – profesionalism; responsabilitate; integritate; dedicare; loialitate; încredere. În mandatul actualului Senat universitar va trebui sa ne asiguram ca toti membrii se vor dedica plenar urmatoarelor deziderate organizationale:

  • Schimbare în conditii de continuitate. Academia de Studii Economice dispune de: o Carta moderna, o Strategie ambitioasa pentru perioada 2020-2030, o Strategie de internationalizare compatibila cu cele ale celor mai performate universitati, un nou Cod al calitatii programelor de studii care trebuie luate ca reper fundamental si puse în aplicare cu succes. Toate aceste documente programatice sunt rezultatul eforturilor creative ale tuturor membrilor comunitatii noastre si la implementarea lor trebuie atrasi toti membrii comunitatii.
  • Implicare în conditii de responsabilitate. Sarcinile nu revin doar conducerilor deliberative sau executive ci tuturor celor care compun comunitatea noastra universitara. Din acest motiv, ne asteptam sa primim propuneri, recomandari sau amendamente la regulamentele si metodologiile noastre de la fiecare dintre noi si sa explicam convingator celor care ne-au ales în Senat noima fiecarei decizii pe care o adoptam. 
  • Transparenta în conditii de eficacitate educationala. Toate documentele care se vor afla pe agenda Senatului vor trebui supuse dezbaterii publice, discutate în comisiile permanente ale forului nostru, inspirate din cele mai bune practici educationale nationale si internationale si bazate pe analiza ex ante a impactului pe care îl vor produce. Toate demersurile noastre vor trebui sa treaca testul eficacitatii functionale si operationale si sa genereze solide efecte de antrenare în plan profesional, stiintific si relational. 

Presedinte al Senatului,

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON