Comisiile de specialitate ale Senatului universitar

Comisia 1 – Comisia pentru activitate didactică, calitate și eficacitate educațională

Comisia 2 – Comisia pentru monitorizarea excelenței în cercetare, dezvoltare, inovare

Comisia 3 – Comisia pentru guvernanță, logistică universitară și aspecte de natură bugetară

Comisia 4 – Comisia pentru internaționalizare și dialog intercultural

Comisia 5 – Comisia pentru activități studențești

Scroll to top