Hotarari Senat 2005 – 2012

2005

 

SENATUL A.S.E. din 09.02.2005 a hotarât:

 

1. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului Philip Kotler; Laudatium a fost prezentat de decanul facultatii de Marketing –  prof.univ.dr. Valerica Olteanu.

2. Aprobarea metodologiei de admitere în anul I, admitere la Masterat, admitere la Continuare de Studii si admitere la Doctorat (vezi pagina „Baza legislativa A.S.E.” de pe site-ul www.ase.ro).

3. Aprobarea organizarii si desfasurarii examenului de licenta (vezi pagina „Baza legislativa A.S.E.” de pe site-ul www.ase.ro).

4. Senatul a decis ca sesiunea din februarie a examenului de licenta sa nu se mai organizeze, începând cu anul universitar 2005-2006.

5. Confirmarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

6. Aprobarea executiei Bugetului pe anul 2004 si a proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005.

7. Aprobarea taxelor si tarifelor universitare pentru anul 2005 (vezi pagina „Taxe si tarife universitare” de pe site-ul www.ase.ro).

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL A.S.E. din 27.04.2005 a hotarât:

 

1. Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare stiintifica desfasurata în Academia de Studii Economice, în anul 2004.

2. Acordarea diplomelor de excelenta în cercetare:

– diploma „Opera Omnia” unui numar de 9 cadre didactice;

– diploma „Georgescu Röegen” unui numar de 182 cadre didactice;

– „Diploma de Lauda” unui numar de 76 cadre didactice.

3. Aprobarea principiilor generale ale Regulamentelor privind activitatea profesionala a studentilor pentru studiile de: licenta de patru ani, licenta de trei ani si pentru perioada tranzitorie.

4. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof.dr.ec. Gerhard Michael Ambrosi; Laudatium a fost prezentat de decanul facultatii S.E.L.S.  –  prof.univ.dr. Alexandru-Nicolae Pop.

5. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof.dr. Stephen Joel Trachtenberg; Laudatium a fost prezentat de decanul facultatii Management – prof.univ.dr. Ion Plumb.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

 

SENATUL A.S.E.  din 16.06.2005 a hotarât:

 

1. Aprobarea functionarii scolilor de vara – 2005.

2. Validarea hotarârilor Consiliilor facultatilor privind ocuparea posturilor didactice în urma concursurilor desfasurate în perioada mai-iunie 2005; respingerea contestatiilor domnului conf.univ.dr. Laurentiu Modan si doamnei conf.univ.dr. Viorica Maria stefanescu.

3. Aprobarea raportului privind activitatea Editurii si Tipografiei A.S.E.

4. Aprobarea alegerii doamnei conf.univ. dr. Olga Ciobanu în functia de director al Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic.

5. Aprobarea transformarii Catedrei de Educatie Fizica si Sport în Departamentul de Educatie Fizica si Sport.

6. Aprobarea subordonarii Departamentelor de Pregatire a Personalului Didactic si Educatie Fizica si Sport, Senatului, respectiv Biroului Senatului – A.S.E.

7. Acreditarea institutionala a Centrului de Cercetari de excelenta în afaceri.

8. Recomandarea ca toate revistele sustinute de institut sa fie publicate sub sigla Academiei de Studii Economice.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL A.S.E. din 21.07.2005 a hotarât:

 

1. Aprobarea Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor;

2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat;

3. Acordarea statutului de profesor consultant urmatoarelor cadre didactice: prof.dr. Ciucur Dumitru, prof.dr. Zahiu Letitia, prof.dr. Muresan Dumitru.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr.  Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL A.S.E.  din 12.10.2005 a hotarât:

 

1. Validarea rezultatelor referendumului privind forma de desfasurare a examenului de admitere pentru anul universitar 2006-2007; se pastreaza forma promovata în anul universitar precedent.

2. Reconsiderarea continutului si sferei de cuprindere ale revistelor unor facultati si editarea lor la nivelul A.S.E. prin prisma cerintelor de recunoastere internationala a activitatii de cercetare stiintifica.

3. Validarea alegerii doamnei prof.univ.dr. Gabriela Dragan în functia de prodecan al facultatii R.E.I.

4. Aprobarea acordarii titlului de „Doctor Honoris Causa”, domnului Profesor Peter Nijkamp – Free University Amsterdam – Olanda.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL A.S.E.  din 21.12.2005 a hotarât:

 

1. Aprobarea metodologiilor de admitere la cursurile de licenta, masterat, continuare de studii, doctorat pentru anul universitar 2006-2007, cu urmatoarele decizii:

i.   Pentru admiterea la cursurile de licenta, masterat si continuare de studii, se mentin metodologiile anului universitar 2005-2006;

ii.   Pentru admiterea la doctorat, examenul de competenta lingvistica se va sustine la: limba engleza, limba franceza sau limba germana, iar evaluarea cunostintelor teoretice se va face prin interviu cu extragere de subiect;

2. Aprobarea taxelor universitare pentru anul fiscal 2006;

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

4. Aprobarea planului sedintelor Senatului pentru anul 2006;

5. Programele internationale de tip MBA, vor fi grupate în „scoala internationala de studii academice postuniversitare”;

6. Aprobarea unui standard de tipizare a documentelor elaborate de facultatile si departamentele din cadrul Academiei de Studii Economice;

7. Aprobarea unor cereri de derogare privind vechimea necesara înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice din ianuarie-februarie 2006;

8. Acordarea statutului de profesor consultant domnului prof.univ.dr. Patriche Dumitru.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

2006

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 01.02.2006 a hotarât:

 

1. Aprobarea Raportului privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli în anul 2005;

2. Aprobarea urmatoarelor reglementari:

– Regulamentul privind asigurarea calitatii serviciilor educationale si de formare profesionala în cadrul A.S.E.;

– Codul de etica universitara;

– Regulament privind evaluarea periodica a calitatii personalului didactic;

– Completari la Regulamentul privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor;

– Modificarea articolelor 48 din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor anului I si 33 din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor anilor II-IV:

O evaluare nepromovata poate fi resustinuta de cel mult doua ori pe parcursul studiilor de licenta. Daca studentul nu promoveaza evaluarea dupa aceste resustineri, va fi exmatriculat. Resustinerile de evaluari se platesc.”

– Modificari la Regulamentul de acordare  a diplomelor pentru personalul didactic si tehnic-administrativ din A.S.E.;

– Modificari la articolele 3 si 11 din Regulalamentul privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice:

–   art.4: „Activitatea de cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara prin proiecte si teme, finantate sau nefinantate, cuprinse în programele institutionale ale catedrelor, facultatilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc. În cadrul acestor programe va fi inclusa si tematica programelor de cercetare stiintifica doctorala.”

–   art.11: „A.S.E. sustine, cu aprobarea Biroului Senatului si în limita veniturilor din activitatea de cercetare stiintifica  a catedrelor, facultatilor si A.S.E. finantarea unor teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea A.S.E., precum si aparitia unor reviste de specialitate în scopul diseminarii rezultatelor stiintifice.”

3. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice-semestrul I 2005-2006;

4. Aprobarea scolilor de vara 2006;

5. Schimbarea denumirii catedrei de „Strategia Schimbarii si Dezvoltarii întreprinderii – UNESCO” în „Administrarea Afacerilor”, apartinând Facultatii Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine);

6. Acordarea calitatii de profesor consultant, domnului Florian Bercea, de la Catedra de Moneda;

7. Propunerile candidatilor Academiei de Studii Economice pentru comisiile Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare:

 

Comisia de RELAtII INTERNAtIONALE, STUDII EUROPENE, RELAtII ECONOMICE INTERNAtIONALE

Nr. crt. Numele si

Prenumele

Functia Domeniul de specialitate Domeniul  în

care îndruma doctorat

1. Mihai Korka Profesor Economie si Afaceri

Internationale

Relatii Economice Internationale
2. Dumitru Miron Profesor Economie si Afaceri

Internationale

Relatii Economice Internationale
3. Ioan Popa Profesor Economie si Afaceri

Internationale

Relatii Economice Internationale

 

Comisia de ECONOMIE, CIBERNETICA sI STATISTICA ECONOMICA

Nr. crt. Numele si

Prenumele

Functia Domeniul de specialitate Domeniul  în

care îndruma doctorat

1. Ion Gh. ROSCA Profesor Statistica si

Informatica

Economica

Cibernetica si

Statistica Economica

2. Constantin Mitrut Profesor Statistica si

Informatica

Economica

Cibernetica si

Statistica Economica

3. Dumitru Marin Profesor Statistica si

Informatica

Economica

Cibernetica si

Statistica Economica

4. Constantin Popescu Profesor Economie Economie
5. Victor Manole Profesor Economie Economie
6. Gabriela Stanciulescu Profesor Administrarea

afacerilor

Economie

 

Comisia de FINANtE, CONTABILITATE

Nr. crt. Numele si

Prenumele

Functia Domeniul de specialitate Domeniul  în

care îndruma doctorat

1. Tatiana Mosteanu Profesor Finante Finante
2. Nicolae Dardac Profesor Finante Finante
3. Mihaela Dumitrana Profesor Contabilitate Contabilitate
4. Ion Ionascu Profesor Contabilitate Contabilitate
5. Vasile Raileanu Profesor Contabilitate Contabilitate
6. Pavel Nastase Profesor Contabilitate Contabilitate
7. Ion Stancu Profesor Finante Finante
8. Dorin Zaharie Profesor Contabilitate Contabilitate

 

Comisia de MANAGEMENT, MARKETING

Nr. crt. Numele si

Prenumele

Functia Domeniul de specialitate Domeniul  în

care îndruma doctorat

1. Viorel Lefter Profesor Management Management
2. Ovidiu Nicolescu Profesor Management Management
3. Nicolae Tiberiu

Alexandru  Pop

Profesor Marketing Marketing
4. Ion Plumb Profesor Management Management
5. Valerica Olteanu Profesor Marketing Marketing

 

Comisia de DREPT, sTIINtE ADMINISTRATIVE

Nr. crt. Numele si

Prenumele

Functia Domeniul de specialitate Domeniul  în

care îndruma doctorat

1. Cornelia Lefter Profesor Drept Drept
2. George Moldoveanu Profesor stiinte administrative Management

8.  Înfiintarea Comisiei de evaluare si de asigurare a calitatii a A.S.E., cu urmatoarea componenta:

– Prof.dr. Viorel Petrescu;

– Prof.dr. Constantin Bratianu;

– Prof.dr. Roxana Sârbu;

– student Iulia Postolea, anul IV – Management;

– student Anca Gherman, anul III – Economie Generala;

– Gabriel Marin, absolvent, Manager general OMNILOGIC;

– Dan Dumitrescu, absolvent, presedinte ALUMNI;

– Florin Luca, director Resurse Umane BRD, reprezentant al angajatorilor;

– Adrian Covacescu, director Deloitte Romania, reprezentant al angajatorilor.

9.  Componenta Comisiei de etica a Senatului A.S.E.:

– Prof.dr. Vasile Macoviciuc – Presedinte;

– Prof.dr. Angela Rogojanu ;

– Jurist Simona Mihaila;

– student Florin Grosu, anul IV – C.S.I.E.;

– Student Lefter Ana-Maria, anul II – Administrarea Afacerilor;

– Redactor Constantin Gheorghe – Sindicat;

– Prof.dr. Nicolae Mihaita – Sindicat;

– Informatician Marcel Voica;

10.  Lansarea competitiei pentru proiectele interne de cercetare:

– „Strategia dezvoltarii Academiei de Studii Economice în perioada 2007-2013”;

– „Evaluarea eficientei învatamântului din Academia de Studii Economice”;

Calendarul competitiei 2006

– proiecte prioritare ASE-

ACTIVITATEA PERIOADA
Lansarea competitiei 1 februarie 2006
Primirea propunerilor de proiecte 13-17 februarie 2006
Pregatirea evaluarii 16-17 februarie 2006
Evaluarea 20-25 februarie 2006
Comunicarea rezultatelor 28 februarie 2006
Demararea realizarii temelor 1 martie 2006

11. Începând cu anul universitar 2006, se instituie salarizarea  diferentiata pe  categorii didactice (pentru lectori, conferentiari si profesori universitari), dupa cum urmeaza:

– Categoria A – persoanele care primesc distinctii si  o crestere salariala cu 15%;

– Categoria B –  persoanele care îndeplinesc criteriile de evaluare si o crestere salariala cu 8

– Categoria C –  persoanele care ramân cu salariul actual;

Pentru preparatori si asistenti, dupa evaluare, se va asigura o crestere salariala,  cu peste 15%;

12. Lansarea  propunerii  privind definirea viziunii, misiunii, valorilor si denumirii universitatii;

13.  Anularea concursului de ocupare a postului de preparator, pozitia 114, la catedra de Statistica si Previziune Economica urmând a se relua dupa numirea unei noi comisii;

14. Înfiintarea Centrului de Cercetare, Expertiza si Consultanta – Managementul calitatii si protectia consumatorilor.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 01.03.2006 a hotarât:

 

1. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice–semestrul I 2005-2006;

2. Schimbarea denumirii Facultatii de „Economie Generala” în Facultatea de „Economie”;

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

DECIZII ale Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, luate în sedinta sa din 14.06.2006

 

1. În legatura cu admiterea la licenta:

a) Scutirea de plata a taxei, pentru prima optiune la învatamântul cu prezenta în campus, de catre copiii angajatilor unitatilor de învatamânt (conform art. 108 din legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic). La învatamântul la distanta sunt scutiti doar salariatii A.S.E.

b) Pentru olimpici s-a aprobat alocarea locurilor pe facultati, dupa cum urmeaza:

 

 

NR.

CRT.

FACULTATEA

 

NR.

LOCURI

1 Administrarea afacerilor (cu predare în limbi straine)

·    engleza

·    franceza

·    germana

6

2

2

2

2 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 1
3 Comert 3
4 Contabilitate si Informatica de Gestiune 1
5 Economia Agroalimentara si a Mediului 1
6 Economie Generala 1
7 Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 6
8 Management   domeniul Management

domeniul stiinte Administrative

1

1

9 Marketing 1
10 Relatii Economice Internationale 8
TOTAL 30

2. În legatura cu regulamentul activitatii profesionale a studentilor anului I –III (IV)

a) Transferul pentru studentii anului II se face doar la forma cu taxa (se completeaza Regulamentul activitatilor profesionale ale studentilor).

b) Structura unui semestru pentru anul universitar 2006-2007 va fi: 14 saptamâni activitati didactice, 2 saptamâni pentru evaluarea cunostintelor; se va modifica Regulamentul activitatilor profesionale ale studentilor.

c) Rezultate de la discipline din Planul de învatamânt nu pot fi echivalate cu unele desfasurate la scolile de vara.

3. În legatura cu doctoratul:

Doctoranzii admisi dupa 2005/2006 au obligatia sa publice cel putin trei articole în reviste stiintifice de prestigiu. (Se va modifica Regulamentul)

4. În legatura cu recompensele prin acordarea diplomelor:

a) Renuntarea la diplomele de cercetare Opera Omnia, Georgescu Roegen si De Lauda pentru recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica finantata. Propunem un sistem unitar de recunoastere, prin oferirea diplomelor Virgil Madgearu, N.N. Constantinescu, Victor Slavescu, Ion Raducanu, Ion Angelescu.

b) Aprobarea urmatoarelor modificari în regulamentul de acordare a diplomelor:

– Diploma Virgil Madgearu, acordata pentru fiecare functie didactica sa poata fi obtinuta în anul urmator promovarii pe un post didactic;

– Diploma N.N. Constantinescu, pentru valorificarea internationala a rezultatelor în cercetarea stiintifica sa se acorde autorilor articlolelor ISI si sa fie recompensata cu 1000 Euro/articol. Premirea vizeaza, în principal, sustinerea cheltuielilor de publicare si a unor mobilitati de documentare.

5. Premierea cu 10000 Euro a primei reviste din A.S.E. care va fi cotata ISI.

6. În legatura cu Regulamentul Cercetarii:

Urmare modificarilor intervenite în legislatia interna a ASE, va rugam sa aprobati modificarea articolelor 20, 24, 26, punctul (6) si 29 din Regulamentul privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice, dupa cum urmeaza:

Art. 20. (1) Recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica se face si prin acordarea unor diplome, în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a diplomelor pentru personalul didactic si tehnic-administrativ din ASE.

Art. 24. Pentru fiecare centru de cercetare recunoscut institutional si fiecare program/ proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaboreaza, de catre director, un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator în fata beneficiarilor si a Departamentului de Cercetari Economice.

Art. 26. (6) In devizele de cheltuieli ale temelor si proiectelor se prevad sume pentru regii (regia centrului de cercetare, regia Departamentului de Cercetari Economice si regia generala). Cuantumul acestor regii se stabileste prin decizii ale Biroului Senatului ASE.

7. Ca urmare a hotarârilor luate, se modifica Regulamentele aferente.

8. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice.

 

Rector,

Prof.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 25.10.2006 a hotarât:

 

1. Aprobarea cifrelor de scolarizare propuse pentru anul universitar 2007-2008;

2. Masteratele cu prezenta în campus se organizeaza la Bucuresti. În cazuri exceptionale, pot fi organizate în centrele teritoriale unde A.S.E. are investitii imobiliare;

3. Metodologia concursului de admitere – 2006 ramâne valabila în anul 2007, cu urmatoarea modificare: la Facultatea REI, sa se includa în cadrul disciplinelor de limbi straine doar engleza, franceza si germana;

4. Aprobarea noilor cuantumuri ale burselor pentru semestrul I al anului universitar 2006-2007 si repartizarea fondului de burse pe facultati;

5. Aprobarea mentinerii ca titulari în functia didactica a unor cadre didactice (profesori si conferentiari)  peste vârsta de 65 de ani;

6. Acordarea statutului de profesor consultant urmatoarelor cadre didactice: prof.dr. Paul Ghita Tanase si prof.dr. tiganescu Eugen;

7. Aprobarea propunerii facultatii de Cibernetica Statistica si Informatica Economica privind schimbarea denumirii catedrei de „Statistica si Previziune economica” în „Statistica si Econometrie”;

8. Aprobarea înfiintarii, în cadrul facultatii de Management, a Centrului de Cercetare în Administratie si Servicii publice;

9. Birourile Consiliilor Facultatilor trebuie sa decida asupra programelor de masterat stiintific (în forma noua), pâna pe 15.11.2006, urmând sa fie aprobate de Consiliile Facultatilor. Planurile de învatamânt propuse vor fi depuse la prorectorul de resort;

10.  Aprobarea proiectelor de investitii si modernizari pentru anul 2007:

– corpul B al cladirii Ion Angelescu (cladirea veche);

– Mihai Eminescu (posibil si Virgil Madgearu-Dorobanti );

– constructia caminului Occidentului: structura este finantata  de la Banca Mondiala, finisajele de catre ASE;

– constructia caminului C2 din complexul Belvedere;

– demolarea si constructia caminului Frumoasei, ca o cladire de învatamânt si hoteliera;

– un restaurant modern pentru cadrele didactice, la parterul cladirii Cihoschi;

– casuta din str. Occidentului, ca spatiu pentru gradinita si cazare;

11.   Pâna la data de 15.12.2006, cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice trebuie sa efectueze controlul medical;

12.  Semestrul IV din programul de masterat de patru semestre sa contina discipline si activitati prevazute cu 30 puncte credit;

13.  Din totalul veniturilor prevazute în bugetele programelor de masterat, 40% sa reprezinte regia generala.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

HOTARÂRI ALE SENATULUI A.S.E. LUATE ÎN sEDINtA SA DIN 13.12.2006

 

I. MODIFICARI DE REGULAMENTE

1. La Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor din anii I si II:

Art. 33. Evaluarea cunostintelor studentilor este prevazuta în programa analitica a fiecarei discipline si poate fi sub forma de examen, verificare pe parcurs si colocviu pentru practica de specialitate. Notarea raspunsurilor studentilor se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minima de promovare fiind 5,00. Pentru învatamântul cu prezenta în campus, cel putin 30% din nota finala provine din evaluarea pe parcursul pregatirii studentilor.

Art. 37. Evaluarea cunostintelor prin proba scrisa se face prin teza cu colt securizat, la toate formele de învatamânt, de regula, în aceeasi zi cu toti studentii unei serii sau an de studiu, în prezenta comisiei de evaluare si a altor cadre didactice supraveghetoare. Durata examenului este stabilita de comisia de evaluare si anuntata din timp studentilor.

Art. 45. Contestatiile rezultatelor evaluarilor se depun în scris la decanatul facultatii, în termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor si sunt analizate de o comisie desemnata de Biroul Consiliului facultatii; nota finala nu poate fi mai mica decât cea trecuta initial în catalog. Rezultatele contestatiilor sunt definitive.

Data intrarii în vigoare: 1 octombrie 2007

2. La Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor din anii III si IV:

Art. 13. Evaluarea cunostintelor studentilor este prevazuta în programa analitica a fiecarei discipline si poate fi sub forma de examen, verificare pe parcurs si colocviu pentru practica de specialitate. Notarea raspunsurilor studentilor se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minima de promovare fiind 5,00. Pentru învatamântul cu prezenta în campus, cel putin 30% din nota finala provine din evaluarea pe parcursul pregatirii studentilor.

Art. 17. Evaluarea cunostintelor prin proba scrisa se face, de regula, în aceeasi zi cu toti studentii unei serii sau an de studiu, în prezenta comisiei de evaluare si a altor cadre didactice supraveghetoare. Durata examenului este stabilita de comisia de evaluare si anuntata din timp studentilor.

Art. 25. Contestatiile rezultatelor evaluarilor se depun în scris la decanatul facultatii, în termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor si sunt analizate de o comisie desemnata de Biroul Consiliului facultatii; nota finala nu poate fi mai mica decât cea trecuta initial în catalog. Rezultatele contestatiilor sunt definitive.

Data intrarii în vigoare: 1 octombrie 2007

3. La Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, pentru candidati admisi dupa anul 2005-2006:

Art.13, pc.7: Programul de cercetare stiintifica se finalizeaza prin prezentarea publica a tezei de doctorat. Teza va fi aprobata pentru sustinerea publica numai daca cercetarea doctorala a fost finalizata prin minimum trei articole publicate în reviste de specialitate de prestigiu, dintre care minim unu în strainatate.

Data intrarii în vigoare: 1 octombrie 2007

4. La Regulamentul privind evaluarea periodica a calitatii personalului didactic:

Art. 5: Criteriul 2 – Activitatea de cercetare – evalueaza contractele/granturile de cercetare, dezvoltare, inovare din tara/strainatate, obtinute prin competitie sau cu mediul de afaceri, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distincta la realizarile din ultimii cinci ani sau de la ultima evaluare. De la momentul angajarii în A.S.E. a personalului didactic, contractele de cercetare, dezvoltare, inovare finantate trebuie desfasurate prin A.S.E. Celelalte se iau în considerare la criteriul 4, prestigiul profesional. Pentru criteriul 2 se atribuie calificativul îndeplinit sau neîndeplinit.

Data intrarii în vigoare: 1 decembrie 2006

5. Regulamentul privind acordarea distinctiilor pentru personalul didactic si tehnic administrativ se modifica în totalitate, cuprinzând doar urmatoarele categorii de distinctii:

 1. Diploma de merit pentru activitatea din anul precedent, neînsotita de recompensa financiara;
 2. Diploma de fidelitate acordata cu ocazia pensionarii, însotita de o recompensa financiara reprezentata de echivalentul în lei al sumei de 500 de EURO;

Data intrarii în vigoare: 1 decembrie 2006

 

II. ALTE HOTARÂRI

 

1. Confirmarea, ca membru în Senat, a doamnei prof.dr. Teodora Barbu, de la facultatea FABBV, care înlocuieste pe prof.dr. Paul Bran.

2. Confirmarea studentilor în senatul universitar.

3. Tematica sedintelor Senatului A.S.E. în anul 2007.

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.

5. Cuantumul taxelor universitare pentru anul fiscal 2007.

Data intrarii în vigoare 1 ianuarie 2007

6. Regulamentul intern al A.S.E.

7. La centrele teritoriale Deva, Buzau, Piatra Neamt au fost aprobate câte 200 de locuri pentru anul I de studiu, anul universitar 2007-2008, pentru facultatile: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori/Management/Comert. Candidatii vor face trei optiuni si vor functiona specializarile care întrunesc minim 80 de cursanti. La centrul teritorial Giurgiu, se scot la concurs 100 de locuri, pentru Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului.

8. Prelungirea perioadei de elaborare a tezei de doctorat nu se mai acorda peste limita în vigoare, de 8 ani.

9. Începând cu anul universitar 2007-2008, programele de masterat se organizeaza pe trei sau patru semestre si numai în Bucuresti. Exceptia de delocalizare se face pentru programele on-line.

10. Componenta Colegiului de onoare (5 membri):

a. Prof.dr. Vâlceanu Gheorghe

b. Prof.dr. Negut Silviu

c.   Student Buceceanu Alin

d. Prof. dr. Mihaita Nicolae – reprezentant sindicat

e.   Constantin Gheorghe – reprezentant sindicat

11. Componenta comisiei pentru asigurarea si monitorizarea calitatii:

a) cadre didactice:

– Prof.dr. ROSCA Gh. Ion (Presedinte)

– Prof.dr. Sîrbu Roxana

– Prof.dr. Olaru Marieta

b) Reprezentant studenti

–   Radu Petrariu

c) Reprezentant sindicat

–   Prof.dr. Nicolae Mihaita

12. S-a hotarât ca, la nivelul A.S.E., atributiile comisiei de evaluare periodica a calitatii personalului didactic si nedidactic sa fie îndeplinite de Biroul Senatului. La nivelul facultatilor, atributiile acestei comisii pot fi îndeplinite de Biroul Consiliului Facultatii.

13. S-a hotarât ca la facultatile REI, FABIZ, EAM evaluarea competentei de specialitate din cadrul examenului de licenta sa se desfasoare sub forma orala.

Data intrarii în vigoare: an univ. 2006/2007

 

14. S-a aprobat organizarea, în anul 2007, a urmatoarelor scoli de vara:

 

 1. scoala de vara organizata de studentii din Senatul ASE

 

Tema: „Strategii globale de investitii – Europa vs. SUA vs. ASIA”

– responsabil din ASE: Catedra de Investitii

– perioada: 06 – 26.08.2007

– participanti: 70 studenti, masteranzi, doctoranzi

– 3 saptamâni: cursuri, seminarii, conferinte, workshop-uri

– 6 ECTS

– parteneri vizati:

– HARVARD BUSINESS SCHOOL

– HARVARD CLUB ROMANIA

– BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCtIE sI DEZVOLTARE

– MINISTERUL EDUCAtIEI sI CERCETARII

– SIVECO

– etc.

 

2. scoli de Vara organizate de Facultatea de Relatii Economice Internationale

a. scoala de Vara cu tematica „Economie Internationala”

– parteneri: – Universitatea „Ovidius” din Constanta

– Universitatea Economica din Viena

– loc de desfasurare: Constanta

– perioada 01 – 20 septembrie 2007

– participanti: 15 studenti din ASE

– 4 ECTS

b.  scoala de Vara „DANUBIA”

– tematica: – Managementul resurselor umane în context international

– Servicii financiare internationale

– perioada: 01 – 29.07.2007

– 4 ECTS

– participanti: 8 studenti din ASE

– parteneri: Universitatea Economica din Viena

 1. scoala de Vara organizata de Facultatea de Comert

– tematica: „Econofizica si Complexitate”

– loc de desfasurare: Sibiu

– perioada 01 – 09 septembrie 2007

– 5 ECTS

– participanti: studenti la master, doctoranzi, tineri cercetatori

– cursuri sustinute de profesori invitati din Australia, Argentina, Anglia, Austria, Grecia, Germania, Italia

– elaborare de studii de caz, simulari, etc.

 1.  scoala de Vara organizata de Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

– tematica: „Societatea cunoasterii în România”

– perioada: 20 – 27 august 2007

– loc de desfasurare: Tusnad

– participanti: studenti, masteranzi, doctoranzi din România si alte tari

– fara puncte de credit

 

RECTOR,

Prof.dr. Ion Gh. ROSCA

 

2007

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 31.01.2007 a hotarât:

 

1. Confirmarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactice  pe semestrul I – 2006-2007;

2. Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice: prof.dr. Costea Carmen, prof.dr. Stancu Stelian, prof.dr. titan Emilia si prof.dr. Andrei Tudorel;

3. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru scolile de vara – 2007, care au puncte credit;

4. Aprobarea înfiintarii, în cadrul facultatii de Cibernetica Statistica si Informatica Economica (catedra de Statistica si Econometrie), a centrului de cercetare „Prognoza Macroeconomica si Regionala” (PROMAR), condus de doamna prof. dr. Daniela-Luminita Constantin.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 21.02.2007 a hotarât:

 

1. Aprobarea planurilor de învatamânt ale programelor de masterat de aprofundare, ce vor intra în vigoare începând cu anul universitar 2008-2009 si a graficului de definitivare a documentelor pentru acreditarea acestora;

2. Aprobarea lucrarilor de investitii, consolidari si modernizari la spatiile de învatamânt si sociale, pentru anul calendaristic 2007;

3. Aprobarea cifrei de scolarizare propusa pentru anul universitar 2007-2008, la programele de masterat clasic si on-line/ID;

4. Aprobarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli în anul 2006;

5. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului profesor Lester Lloyd-Reason de la Polytechnic University, Anglia;

6. Aprobarea Programului de colaborare universitara între Academia de Studii Economice – Facultatea de Comert si Université Cergy Pontoise – Franta, care vizeaza posibilitatea obtinerii dublei diplome de licenta, începând cu anul universitar 2007-2008;

7. Aprobarea organizarii în anul 2007 a scolilor de vara „Politici ale Uniunii Europene”, organizata de facultatea de  Relatii Economice Internationale în perioada 03-09.09.2007 si „Business Summer School”, organizata de facultatea de Administrarea Afacerilor (în limbi straine) în perioada 09.08-02.09.2007.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 11.06.2007 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice, în perioada 21.02.2007-10.06.2007.

2. Aprobarea activitatii sociale desfasurate în Academia  de  Studii Economice din Bucuresti, în anul 2006.

3. Aprobarea raportului privind activitatea si implicarea în managementul universitar al studentilor din Senatul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

4. Aprobarea  raportului activitatii de cercetare stiintifica realizata în anul 2006.

5. Aprobarea rectificarii bugetare la data de 30.05.2007.

6. Începând cu anul universitar 2007-2008, noii conducatori de doctorat vor trebui ca, pe lânga conditiile impuse de ocuparea postului didactic de profesor, sa aiba publicate cel putin doua articole ISI.

7. S-a recomandat Consiliilor Facultatilor introducerea în planul de învatamânt al anului terminal, ciclul de licenta de 3 ani, a disciplinei Proiecte economice, în vederea pregatirii lucrarii de licenta.

8. Aprobarea cuantumului taxelor universitare, pentru promotiile care încep programele de studii în 2007-2008;

a. programele de licenta – 1200 lei/semestru;

b. programele de masterat – 1500 lei/semestru;

c.   scoala doctorala – 2000 lei/semestru.

9. Aprobarea modificarii componentei Comisiei de etica a Academiei de Studii Economice din Bucuresti: studentul Radu Petrariu, anul II REI, îl înlocuieste pe Florin Grosu – absolvent.

10. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice – Semestrul II 2006-2007.

11. Resustinerea a patra oara, în sesiunea de reprogramare, a unei singure evaluari pentru studentii anilor terminali (anul IV pentru ciclul de licenta si anul III pentru colegiu). Nu se vor aproba sesiuni de evaluare suplimentare (de reexaminare).

12. Aprobarea cererii adresate ARACIS pentru:

a. certificarea periodica a calitatii academice a serviciilor de învatamânt si cercetare la nivelul A.S.E. (evaluarea periodica la nivel institutional);

b. certificarea periodica a calitatii academice a serviciilor de învatamânt si cercetare la nivel de program de studii universitare de licenta, cu prezenta în campus: 13 (15) programe;

c.   acreditarea programelor de studii universitare pentru învatamântul la distanta (acreditare de program): 12 programe de studii, care au statutul de autorizare provizorie. Vor fi evaluate aceleasi programe de studii ca si în cazul programelor de studii de licenta cu prezenta în campus, cu exceptia programului de studii de la facultatea de Administrarea afacerilor (cu predare în limbi straine), pentru care nu este organizat învatamânt la distanta;

d. acreditarea programelor de studii universitare de masterat de aprofundare, cu prezenta în campus: 28 programe de studii universitare de masterat;

e.   evaluarea externa a D.P.P.D. în vederea aprobarii calitatii A.S.E. de institutie furnizoare de programe de formare a personalului didactic si a autorizatiei de functionare a D.P.P.D.

f.   acreditarea programelor de studii desfasurate în cadrul scolii doctorale.

13.

a. Aprobarea deciziei de respingere a contestatiei formulate de studentul Buzatu Dragos Gabriel, anul I, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, învatamânt la distanta, referitoare la modul de evaluare a cunostintelor la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Marketing, Finante Publice I, Bazele contabilitatii, Contabilitate de gestiune, Gestiunea financiara a întreprinderii, Contabilitate financiara, Econometrie, apreciindu-se ca respectivele evaluari au fost corecte si ca, de asemenea, corect au fost desfasurate procedurile de solutionare a contestatiilor mentionatelor evaluari în cadrul facultatii.

b. Senatul Universitar a apreciat ca atitudinea Rectorului, Biroului Senatului, Comisiei de Etica, comisiilor de analiza a contestatiilor a fost corecta pe tot parcursul dialogului cu petentul.

c.   Senatul Universitar a luat act cu îngrijorare de faptul ca atitudinea agresiva timoreaza cadrele didactice putându-le determina sa-si piarda obiectivitatea. Fata de aceasta, un membru al Senatului Universitar a solicitat tragerea la raspundere a petitionarului. Senatul Universitar nu a aprobat aceasta propunere, dar sustine cadrele didactice în exercitarea obiectiva a profesiei.

d. Senatul Universitar a apreciat ca Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor si normele interne trebuie perfectionate astfel încât sa nu discrimineze între cadrele didactice si studenti, cât priveste protectia drepturilor acestora.

14. Urmatoarea sedinta a Senatului universitar va avea loc în: 03.07.2007, ora 1100.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 03.07.2007 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice, în perioada 12.06 -02.07.2007.

2. Validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice, semestrul II, anul universitar 2006-2007.

3. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Academiei de Studii Economice în perioada 2007-2014.

4. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

5. Aprobarea demersurilor privind introducerea în  ciclul de licenta a specializarii  Drept comunitar.

6. Validarea alegererii domnului lect.drd. Cosmin serbanescu, în functia de cancelar al Consiliului facultatii Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.

7. Aprobarea înfiintarii Consiliului de conducere a scolii Doctorale din Academia de Studii Economice din Bucuresti, având în componenta reprezentanti ai Senatului universitar, decanii facultatilor si câte un reprezentant al conducatorilor de doctorat din fiecare domeniu de stiinta.

8. Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice: prof.dr. Albu Crisan,  prof.dr. Spircu Liliana, prof.dr. Roman Mihai, prof.dr. Androniceanu Armenia, prof.dr. Balan Carmen,  prof.dr. Nicolescu Luminita, prof.dr. Popescu Gabriel.

9. Acreditarea institutionala a Centrului International de  Management Public, condus de doamna prof.dr. Androniceanu Armenia.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 27.09.2007 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice, în perioada 03.07 -26.09.2007.

2. Validarea concursului de admitere pentru anul universitar 2007-2008, la programele de licenta, masterat si doctorat.

3. Aprobarea mentinerii ca titulari în functia didactica a unor cadre didactice (profesori si conferentiari) peste vârsta de 65 de ani.

4. Aprobarea modificarilor în cadrul urmatoarelor Regulamente pentru anul universitar 2007-2008:

a. Regulament privind activitatea didactica pentru programele de licenta de trei ani;

b. Regulament privind activitatea didactica pentru programele de licenta de patru ani;

c.   Regulament privind activitatea profesionala de la programele de masterat;

d.  Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat pentru cursantii admisi începând cu anul universitar 2005-2006;

e.   Regulament privind mobilitatile studentesti în cadrul programelor comunitare;

f.   Regulament privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor;

g.   Metodologie privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii învatamântului cu prezenta în campus în anul universitar 2007-2008;

h. Lista taxelor si tarifelor pentru servicii universitare, anul universitar 2007-2008;

i.    Graficul activitatilor pentru anul universitar 2007-2008.

5. Aprobarea noului Regulament privind acordarea distinctiilor pentru personalul universitatii.

6. Aprobarea sustinerii examenului de licenta în centrele teritoriale care au multi absolventi.

7. Aprobarea hotarârii cu privire la taxa scolara a studentilor care provin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana, care nu au sustinut concurs de admitere.

 

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 28.11.2007 a hotarât:

 

1. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” si înmânarea diplomei domnului profesor Alain Burlaud, Director al Institutului National de Tehnici Economice si Contabile – CNAM, Paris.

2. Înmânarea diplomei de „Doctor Honoris Causa” domnului profesor Lester Lloyd-Reason de la Polytechnic University, Anglia.

3. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului în perioada 28.09 – 27.11.2007.

4. Aprobarea Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare – 2008.

5. Aprobarea cifrelor de scolarizare pentru anul universitar 2008-2009.

6. Aprobarea principalelor repere ale organizarii programelor de masterat de aprofundare si de pregatire complementara.

7. Aprobarea Metodologiilor de admitere în anul universitar 2008-2009,  pentru toate nivelurile de pregatire.

8. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.

9. Aprobarea, începând cu 01.11.2007, a majorarii nivelului de salarizare fata de care se calculeaza indemnizatia pentru profesor consultant, dupa cum urmeaza:

– 3846 lei pentru academicieni si cadre didactice care au ocupat functia de rector în Academia de Studii Economice;

– 2594 lei pentru cadre didactice care au ocupat functia de profesor în Academia de Studii Economice;

– 1285 lei pentru cadre didactice care au ocupat functia de conferentiar  în Academia de Studii Economice.

10. Actualizarea tarifelor orare, începând cu 01.11.2007, pentru plata referentilor care participa în cadrul  comisiilor de sustinere a tezelor de doctorat, conform noilor grile de salarizare stabilite în OUG 11/2007, aprobate prin Legea nr.220/2007.

11. Sustinerea înfiintarii domeniului de licenta „Statistica si econometrie”, începând cu anul universitar 2008-2009;

12. Acordarea statutului de profesor consultant domnului prof.dr. Calin Oprea si domnului prof.dr. Tudorel Postolache.

13. Acordarea titlului de profesor consultant, tuturor cadrelor didactice ale Academiei de Studii Economice, ce detin titlul de  academician sau membru corespondent al Academiei Române.

14. Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice: prof.dr. Rodica Milena Zaharia,  prof.dr. Gabriela Dragan si prof.dr. Gheorghe Hurduzeu.

15. Acordarea derogarii de vechime urmatoarelor cadre didactice, pentru înscrierea la concursul de ocupare a functiilor didactice, semestrul I anul universitar 2007-2008:

– lect.dr. Dima Mihaela Alina – fac. FABIZ;

– lect.dr. Profiroiu Alina Georgiana – fac. Management;

– lect.dr. Danciu Aniela Raluca – fac. C.S.I.E.;

– lect.dr. Întorsureanu Iulian Costinel – fac. C.S.I.E.

16. Studentii din anul III al ciclului de licenta, aflati în mobilitati Erasmus în semestrul al doilea al anului universitar 2007-2008, pot sustine examenul de licenta în cadrul Academiei de Studii Economice, în sesiunea organizata,  în luna septembrie 2008, pentru studentii din anul IV.

17. Sustinerea cererii studentilor de mutare a Centrului de Evaluare si Tratament a Toxico-dependentelor pentru Tineri, din complexul de camine studentesti  Belvedere al Academiei de Studii Economice.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

2008

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 30.01.2008 a hotarât:

 

1. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice – Semestrul I 2007–2008.

2. Respingerea memoriului candidatei Stoica Ivona la concursul de ocupare a postului de preparator, pozitia 114 din statul de functii al Catedrei de Marketing, ca fiind nefondat.

3. Confirmarea rezultatelor alegerilor la nivelul catedrelor, a sefilor catedrelor si a reprezentantilor în Consiliile Facultatilor. Încadrarile pe functiile de sef de catedra întra în vigoare începând cu 1 februarie 2008.

4. Aprobarea completarii si modificarii Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2008, astfel:

a. Candidaturile de lector doctor pentru functia de cancelar sunt valide (sunt astfel de propuneri la facultatile: Contabilitate si Informatica de Gestiune, Economie, Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori si Relatii Economice Internationale)

b. Se aproba un post de prodecan în plus (al patrulea), la facultatile: Contabilitate si Informatica de Gestiune si Marketing.

c.   În cazul în care dupa doua runde de vot nici un candidat la functia de decan nu întruneste ½ +1 din numarul voturilor membrilor prezenti ai Consiliului facultatii, adunarea generala se încheie (fara a alege celelalte functii si reprezentanti în Senat) si se reprogrameaza în urmatoarele 7 zile lucratoare. În primele 3 zile lucratoare se depun noi candidaturi.

d. În cazul în care dupa doua runde de vot unii prodecani sau cancelarul care si-au depus candidaturile pâna pe 25.01.2008 nu sunt alesi, neîntrunind ½ +1 din numarul voturilor membrilor Consiliului facultatii, se pot face propuneri în cadrul sedintei, cu conditia ca persoanele care sunt propuse sa candideze sa accepte programul de management al decanului ales.

e.   Alegerea reprezentantilor în Senat se face astfel:

– pentru studenti, în conformitate cu Metodologia de desfasurare a alegerilor universitare 2008.

– pentru alte categorii (cadre didactice si alti angajati) voteaza cadrele didactice si ceilalti angajati, prin vot secret si se confirma de Consiliul facultatii, prin vot deschis (modificare art.27, litera m).

5. Aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru programele de licenta de patru ani cu urmatorul art.

“Decanul facultatii poate aproba studentilor integralisti sau celor cu o absenta resustinerea a trei evaluari pentru îmbunatatirea notei, în sesiunea de reprogramare a aceluiasi an. Nota obtinuta la reevaluare ramâne valabila, chiar daca este mai mica decât cea initiala. Reevaluarile pentru aceste mariri de note sunt gratuite. ”

6. Aprobarea organizarii urmatoarelor scoli de vara – 2008:

a. scoala de vara a Senatului studentesc “Cele patru libertati fundamentale în cadrul Uniunii Europeane”, organizata sub egida Facultatii de Relatii Economice Internationale, cu patru puncte de credit;

b. Universitatea de Vara de la Baile Tusnad “Continutul digital în societatea informationala”, organizata sub egida Facultatii de Cibernetica, Statistica si informatica Economica;

c.   scoala de Vara “Danubia” organizata sub egida Facultatii de Relatii Economice Internationale cu doua teme: “Managementul societatilor transnationale” si “Servicii financiare internationale”, cu patru puncte de credit;

d. scoala de Vara “Economia internationala” organizata sub egida Facultatii de Relatii Economice Internationale, cu patru puncte de credit;

e.   scoala de Vara “Strategii investitionale pe piete emergente” organizata sub egida Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi straine”, cu patru puncte de credit;

f.   scoala de Vara “Econofizica si complexitatea” organizata sub egida Facultatii de Comert”, cu puncte de credit.

7. Reabilitarea morala a cadrelor didactice care au suferit abuzuri profesionale în perioada comunista prin conferirea, la cerere, de titluri didactice onorifice.

8. Aprobarea reabilitarii morale a domnului dr. Teofil Bolchis, fost lect. dr. la catedra de Relatii Economice Internationale si conferirea titlului de Profesor onorific al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

9. Înfiintarea unei capele si initierea demersurilor pentru obtinerea aprobarii de functionare a acesteia si de solicitare a unui preot salarizat de catre Academia de Studii Economice din Bucuresti.

10.  Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat  doamnei prof. univ. dr. Caraiani Chirata.

11.  Au fost revalidate criteriile interne de evaluare a cadrelor didactice.

 

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 27.02.2008 a hotarât:

 

1. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice amânate din sedinta precedenta.

2. Confirmarea alegerilor la nivelul facultatilor, a decanilor, prodecanilor si cancelarilor si a reprezentantilor în Senatul universitar. Încadrarile pe functiile de conducere se fac începând cu 1 martie 2008.

3. Confirmarea alegerilor refacute la catedrele de Merceologie si managementul calitatii  – sef de catedra ales prof. dr. Bogdan Cristian Onete si Istoria economiei si geografie – sef de catedra ales prof.dr. Gheorghe Vlasceanu. Încadrarile pe functiile de conducere se fac începând cu 1 martie 2008.

4. Aprobarea Metodologiei de admitere în anul special, pentru obtinerea celei de a doua specializari.

5.  Aprobarea Raportului privind activitatea Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în perioada  2004-2008.

6. Aprobarea Raportului activitatii privind Sistemul de Management al Calitatii din Academia de Studii Economice din Bucuresti, în perioada ianuarie – decembrie 2007.

7. Aprobarea Executiei bugetare pe anul 2007.

8. Aprobarea modificarii temporare în Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de licenta de patru ani, astfel:

„Sustinerea a patra oara, de catre studentii din anul IV, în sesiunea de reprogramare, a unui singur examen nepromovat de trei ori.”

9. Aprobarea cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pe semestrul al II-lea, al anului universitar 2007-2007-2008, astfel:

i. Bursa” Mihail Manoilescu” – 1000 lei;

ii. Bursa “N.N.Constantinescu “ – 900 lei;

iii. Bursa pentru performante deosebite în activitatea organizatorica si culturala – 800 lei;

iv. Bursa pentru performante deosebite în activitatea sportiva – 800 lei;

v. Bursa pentru performante deosebite în activitatea de cercetare stiintifica – 800 lei;

vi. Bursa de performanta – 600 lei;

vii. Bursa de merit – 460 lei;

viii. Bursa de studiu – 350 lei;

ix. Bursa sociala – 300 lei;

x. Ajutor social ocazional – 300 lei.

10. Aprobarea demararii proiectului „Modernizarea infrastructurii de date si comunicatii pentru sustinerea proceselor de cercetare si învatamânt”.

 

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 11.04.2008 a hotarât:

 

1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în perioada 2008-2012;

2. Aprobarea Programului operational – 2008.

3. Aprobarea comisiilor si consiliilor Senatului universitar si a componentei lor.

4. Aprobarea Consiliului scolii Doctorale.

5. Aprobarea componentei Comisiei de etica.

6. Aprobarea componentei Consiliului Consultativ de orientare a evolutiei academice.

7. Aprobarea Regulamentului privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor.

8. Aprobarea modificarilor în cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru programele de licenta de patru ani, astfel:

art.50 „Examenul de licenta se sustine oral , astfel:

a)  Candidatul sustine lucrarea de licenta în fata juriului de evaluare, constituit din cel putin trei membri si un secretar;

b)  Membrii juriului vor acorda câte o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte calitatea analizei stadiului actual al cunoasterii, precum si gradul de stapânire a acestuia de catre candidat. Evaluarea cunostintelor teoretice se face strict din domeniul temei lucrarii de diploma. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor acordate si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5,00 ;

c)  Membrii juriului vor acorda câte o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte contributia originala a candidatului si calitatea aplicatiei sale. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor acordatee si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5,00 ;

d)  Media finala a examenului de licenta se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor de la punctele b si c. Pentru promovare, media finala a examenului de licenta trebuie sa fie mai mare sau egala cu 6,00. 

9. Aprobarea modificarilor în cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru programele de licenta de trei ani, astfel:

art. 99. Examenul de licenta se sustine oral, astfel:

a) Candidatul sustine lucrarea de licenta în fata juriului de evaluare, constituit din cel putin trei membri si un secretar;

b) Membrii juriului vor acorda câte o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte calitatea analizei stadiului actual al cunoasterii, precum si gradul de stapânire a acestuia de catre candidat. Evaluarea cunostintelor teoretice se face strict din domeniul temei lucrarii de diploma. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor acordate si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5,00 ;

c) Membrii juriului vor acorda câte o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte contributia originala a candidatului si calitatea aplicatiei sale. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor acordate si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5,00 ;

d) Media finala a examenului de licenta se calculeaza ca medie aritmetica simpla a notelor de la punctele b si c. Pentru promovare, media finala a examenului de licenta trebuie sa fie mai mare sau egala cu 6,00.

10.   Confirmarea alegerii domnului conf. univ. dr. Mircea Nastase, ca sef al Catedrei de Economia si Tehnologia Productiei Agricole si Alimentare.

11.   Aprobarea derogarilor de vechime pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice, semestrul II, anul universitar 2007-2008 pentru  urmatoarele cadre didactice:

– lect. univ. dr. Roman Aureliana Geta, catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune  – derogare 11 luni si 10 zile;

– lect. univ. dr. Lungu Camelia Iuliana, catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune – derogare 1 an si 5 luni;

12. Aprobarea propunerilor de acordare a diplomei „Alexandru Rosetti”, doamnei Elena Mihaila si domnului Vladimir Iovanov, angajati în cadrul Bibliotecii Centrale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

 

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ion Gh. ROSCA

 

2009

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 28.01.2009 a hotarât:

 

1. Aprobarea raportului privind realizarea Programului operational asumat pentru anul 2008.

2. Aprobarea Programului operational pentru anul 2009.

3. Aprobarea unor masuri privind îmbunatatirea activitatii de la programele de masterat:

a. programele de masterat pot fi organizate pentru aprofundarea cunostintelor sau pentru pregatirea complementara. Toti participantii sunt studenti;

b. ambele programe au patru semestre (120 de puncte de credit);

c.   programele de masterat pot fi organizate flexibil si modularizat;

d. gestiunea programelor de masterat intra în competenta Consiliilor facultatilor. Acestea pot decide ca un director executiv sa raspunda de organizarea si desfasurarea lor;

e.   absolventii programelor de masterat – indiferent de tipul lor – se pot înscrie la doctorat;

f.   se va face un singur Regulament al activitatii didactice la programele de masterat;

g.   se va introduce disertatia ca disciplina în semestrul IV (memoriu de disertatie).

4. Aprobarea unor masuri privind îmbunatatirea activitatii de la programele de doctorat:

a. trecerea la finantarea burselor doctorale prin programe operationale;

b. pe site-ul Bibliotecii Centrale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti se vor posta doar rezumatele tezelor de doctorat; tezele deja postate vor fi retrase de pe site-ul mentionat;

5. Aprobarea Metodologiilor de admitere în anul universitar 2009-2010, pentru programele de licenta, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare si pentru scoala academica postuniversitara.

6. Aprobarea desfasurarii concursului de admitere la programele de masterat în doua etape: înscrierea pe baza de dosar; examen-grila pentru ocuparea locurilor de la buget.

7. Functionarea programelor de masterat on-line este conditionata de existenta unei replici clasice a programelor, începând cu anul universitar 2010-2011.

8. Aprobarea cifrelor de scolarizare pentru anul universitar 2009-2010.

9. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice desfasurate în semestrul I 2008-2009.

10.  Aprobarea  functionarii scolilor de vara – 2009, astfel:

A. scoala de vara „Bucharest Summer University”-5 ECTS în perioada 10-24.08.2009 (finantare – Academia de Studii Economice din Bucuresti);

B. scoli de vara organizate de facultatile Academiei de Studii Economice din Bucuresti:

1.    „Danubia” – fac. R.E.I.–4 ECTS în perioada 28.06-31.07.2009;

2.    „Universitatea economica de vara – Tusnad” – fac. C.S.I.E.;

3.    „Universitatea economica de vara –  Baile Tusnad”- fac. F.A.B.B.V., în perioada 24-30.08.2009;

4.    scoli de vara organizate de facultatea de Comert:

i.   „Turism-Cultura-Ecologie” – catedra de Turism – Servicii, în perioada 31.08-06.09.2009;

ii.   „Arta de a trai – în context multicultural” – catedra de Merceologie si managementul calitatii, în perioada 07-13.09.2009.

11.  Aprobarea înfiintarii IOSUD pentru domeniile Informatica economica si Administrarea afacerilor.

12.  Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice: prof. univ. dr. Victor Dragota, prof. univ. dr. Anca Daniela Dachin, prof. univ. dr. Bogdan Cristian Onete, prof. univ. dr. Dorel Ailenei si prof. univ. dr. Laurentiu Anghel.

13.  Aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului pentru calificari universitare.

14.  Aprobarea descriptorilor privind calificarile universitare obtinute la absolvirea unui program de studii de licenta în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

15.  Aprobarea cuantumului burselor doctorale pentru anii de studii II si III, astfel:

i.   anul II de studiu 800 lei;

ii.   anul III de studiu 1200 lei

16.  Numai programele care au planul de învatamânt si programele analitice finalizate pâna la 1 iunie 2009 vor intra în oferta educationala.

17. Aprobarea prelungirii statutului de profesor consultant se face doar pentru  cadrele didactice care au doctoranzi în îndrumare sau care conduc proiecte de cercetare sau de dezvoltare institutionala.

18. Aprobarea memoriului adresat Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti de catre d-ra Andreea Cioflec, astfel:

a. Se aproba reînmatricularea începând cu 01.10.2008;

b. Pentru aceasta  se vor achita taxele aferente pâna pe 02.02.2009 (taxa de reînmatriculare si taxa de scolarizare);

c.   Pentru petitionara nu se aplica prevederile articolului 59 din Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de licenta. Acesta este înlocuit cu urmatorul continut: „Studenta Andreea Cioflec îsi recupereaza activitatile la disciplina Educatie fizica si sport pe parcursul semestrului II al anului universitar 2008-2009, pe care trebuie s-o finalizeze cu calificativul admis. În caz contrar va fi exmatriculata”.

19. Începând cu 01.02.2009, documentele interne si externe, lucrarile de licenta, de disertatie, de doctorat, referatele de cercetare  etc. vor fi procesate cu diacritice si vor fi datate.

20. Absolventii programului de licenta de patru ani pot sustine examenul de licenta si în sesiunea iulie 2009 sau în anii universitari viitori.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 25.02.2009 a hotarât:

 

1. Confirmarea rezultatelor concursurilor didactice amânate din sedinta precedenta.

2. Aprobarea Raportului privind executia  bugetara  pe anul 2008.

3. Recuperarea modului de pregatire pedagogica pentru cadrele didactice care la 1 septembrie 1997 aveau o vechime în învatamânt mai mica de 5 ani si pentru cele încadrate în unitate dupa data precizata,  se va face astfel:

a. Cadrele didactice care nu au finalizat modulul de pregatire pedagogica, având cel mult 3 discipline de recuperat, beneficiaza de o sesiune speciala în luna martie – 2009. Examenul final se va sustine în 25 martie 2009.

b. Cadrele didactice care nu au finalizat modulul de pregatire pedagogica având mai mult de 3 discipline de recuperat precum si  cadrele didactice care au o vechime în învatamânt mai mare de 3 ani si sunt în situatia din preambulul articolului 3 din prezenta hotarâre, dar nu au urmat cursurile de pregatire pedagogica vor recupera pâna la 25 martie 2009 nivelul I (30 de puncte credit), iar pentru nivelul al II-lea (30 de puncte credit), cursurile se vor organiza în regim de  studii postuniversitare cu plata, în perioada aprilie-iulie 2009.

4. Aprobarea repartizarii studentilor membri ai Senatului universitar, în cadrul comisiilor constituite la nivelul Senatului universitar.

5. Aprobarea modificarii art. 11, din  cadrul Regulamentului privind mobilitatile studentesti în cadrul Programelor Comunitare, astfel:

  „Studentii înmatriculati în an terminal în momentul selectiei pot beneficia de mobilitati Erasmus cu durata de doua semestre în anul universitar urmator, cu conditia înmatricularii în cadrul unui program de masterat sau doctorat cu frecventa în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar urmator. Înscrierea pentru selectia în programul de mobilitati se va face pe baza unei declaratii – angajament.

6. Aprobarea cuantumului burselor acordate de catre Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2008-2009, astfel:

– Bursa „Mihail Manoilescu” – 1000 lei;

– Bursa „N.N.Constantinescu” – 900 lei;

-Bursa pentru performante deosebite în activitatea organizatorica si culturala – 800 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea sportiva – 800 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea de cercetare stiintifica –  800 lei;

– Bursa de performanta – 600 lei;

– Bursa de merit – 460 lei;

– Bursa de studiu – 350 lei;

– Bursa sociala – 300 lei;

– Ajutor social ocazional – 300 lei;

– Bursa studenti straini – 65 euro (echivalent în lei);

– Bursa masteranzi straini – 75 euro (echivalent în lei).

 1. Absolventii altor universitati pot sustine examenul de licenta la Academia de Studii  Economice din Bucuresti, în urmatoarele conditii:
  1. sa provina dintr-o universitate acreditata institutional de catre ARACIS;
  2. sa aiba aprobarea de tema si conducator din Academia de Studii  Economice din Bucuresti, cu 8 luni înainte de sustinere. Aprobarea o da decanul facultatii;
  3. sa existe capacitate de îndrumare si sustinere din partea Academiei  de Studii  Economice din Bucuresti.
 2. Aprobarea continuarii activitatii ca lector universitar, a doamnei Marinescu Roxana Elisabeta, de la Catedra de limbi germanice si comunicare în afaceri, ca urmare a sustinerii tezei de doctorat.
 3. Discutarea memoriului domnului prof. univ. dr. Marius Bacescu si respingerea acestuia.
 4.  Aprobarea memoriului  adresat Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti de catre dl. Florea Miron Octavian, astfel:
  1. se aproba prelungirea de scolaritate cu un semestru, în anul universitar 2008-2009;
  2. pentru aceasta se achita taxa aferenta evaluarii disciplinei Practica;

c.   pentru petitionar nu se aplica prevederile art. 60 din Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de licenta. Acesta este înlocuit  cu urmatorul continut: „Studentul Florea Miron Octavian îsi recupereaza activitatile la disciplina Practica pe parcursul semestrului al II-lea al  anului universitar 2008-2009, pe care trebuie s-o finalizeze cu nota minima 5. În caz contrar va fi exmatriculat”.

 1.  Se anuleaza licitatia pentru reabilitarea si consolidarea imobilului de învatamânt „Mihai Eminescu”, având în vedere urmatoarele:

– conditiile actuale de criza economica;

–  reducerea alocatiilor bugetare pentru reabilitarea altor obiective decât cele aflate în desfasurare;

– cresterea costurilor/student si diminuarea veniturilor proprii disponibile pentru acoperirea proiectelor de investitii.

 1.  Aprobarea accesarii fondurilor structurale în vederea finantarii lucrarilor de consolidare, reabilitare, modernizare, echipare si extindere a imobilelor Mihai Eminescu si Timonierului;
 2.  Se mandateaza Biroul Senatului pentru aprobarea punctuala a proiectelor ce se vor depune pentru accesarea fondurilor structurale necesare acoperirii financiare privind cheltuielile pentru consolidari reabilitari, modernizari, achizitie soft si echipamente.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 15.04.2009 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

2. Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa”, d-lui profesor Philipe Rollet de la  Universitatea din Lille, Franta.

3. Aprobarea noii variante a Programului  operational  – 2009.

4. Aprobarea masurilor privind economisirea resurselor financiare în anul 2009.

5. Aprobarea derogarilor de vechime ale unor cadre didactice pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice, semestrul al II-lea  2008-2009.

6. Aprobarea unor modificari în „Regulamentul privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor”.

7. Aprobare privind cresterea cuantumului burselor studentesti cu 15%, începând cu 1 aprilie 2009;

8. Aprobarea instituirii  diplomelor „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” si  „Meritul universitar Virgil Madgearu”.

9.  Acordarea diplomelor de excelenta redactorilor revistei „STUDII sI CERCETARI DE CALCUL ECONOMIC sI CIBERNETICA ECONOMICA”  si revistei „AMFITEATRUL ECONOMIC”, cotate ISI si acordarea diplomei de merit d-nei ing. Doina Stanciu.

10.  Aprobarea urmatoarelor taxe de scolarizare pentru anul universitar 2009 – 2010:

– studii universitare de licenta – 3000 de lei/an;

– programe de masterat – 3600 de lei/an;

– studii universitare de doctorat – 4500 de lei/an

11.  Aprobarea solicitarilor unor studenti privind resustinerea unui  singur examen nepromovat de trei ori, în cadrul sesiunii de reprogramare.

12.  Aprobarea urmatoarelor reguli cu privire la finalizarea disciplinei „Educatie fizica si sport”:

a. studentii care nu au promovat primul semestru, îsi pot recupera obligatiile în semestrul al II-lea al anului universitar în curs;

b. în timpul sesiunii de reprogramare se pot recupera doar obligatiile unui singur semestru si nu mai mult de o lectie pe zi.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 17.06.2009 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

2. Confirmarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice, semestrul al II-lea

3. Aprobarea analizei indicatorilor de performanta ai cercetarii stiintifice din anul 2008.

4. Aprobarea taxelor universitare pentru anul universitar 2009 – 2010, valabile începând cu 01.07.2009.

5. Aprobarea graficului de activitati pentru anul universitar 2009 – 2010.

6. Aprobarea modificarii art. 32, alineatul a din Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de masterat de aprofundare si a art. 31, alineatul a  din Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de masterat de pregatire complementara, astfel:

„ Studentii pot accede din anul I în anul II daca au realizat minimum 48 de puncte – credit aferente disciplinelor obligatorii si optionale din planul de învatamânt al facultatii ,  în caz contrar vor fi exmatriculati”

7. Aprobarea propunerii Facultatii de Relatii Economice Internationale de a mari numarul membrilor Consiliului Facultatii de la 37 la 41.

8. Aprobare privind prelungirea cu 5 ani a perioadei de finalizare a tezei de doctorat a doctorandului Ghinescu Lucian.

9. Acordarea diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” d-lui prof. univ. dr. Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale si d-lui prof. univ. dr. Ioan Talpos, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 29.09.2009 a hotarât:

 

1. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

2. Aprobarea unor modificari în cadrul Regulamentelor universitare pentru programele de licenta, masterat si doctorat.

3. Aprobarea unor modificari în cadrul Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice.

4. Aprobarea politicii salariale în anul universitar 2009-2010.

5. Prelungirea activitatii pentru cadrele didacticii cu criteriile de evaluare îndeplinite.

6. Acordarea titlului de profesor consultant d-lui prof. univ. dr. Moisa Altar si d-lui prof. univ. dr. Mihai Ristea.

7. Acordarea titlului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice: prof. univ. dr. Nicolae Teodorescu, prof. univ. dr.Catalin Emilian Huidumac Petrescu, prof. univ. dr. Aurelia Felicia Stancioiu, prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prof. univ. dr. Cosmin Octavian Dobrin, prof. univ. dr. Ion Popa.

8. Aprobarea cuantumului taxelor de scolarizare în valuta pentru cetatenii din state care nu sunt membre ale UE, precum si cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana, care studiaza pe cont propriu în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

9. Absolventii Universitatii „Spiru Haret”, admisi în anul I la programele de masterat din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, sunt obligati sa aduca diploma de licenta stampilata conform reglementarilor în vigoare, pâna la începutul semestrului al II-lea, anul universitar 2009-2010.

10.  În cursul lunii octombrie, studentii anului II – 2009-2010, de la programele de masterat vor depune la secretariatul facultatii, diploma de licenta în original (studentii cu finantare de la buget) si în copie legalizata (studentii cu taxa).

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 11.11.2009 a hotarât:

 

1. Înmânarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” d-lui prof. univ. dr. MUGUR ISARESCU, guvernatorul Bancii Nationale a României.

2. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

3. Aprobarea modificarilor din cadrul Regulamentului privind acordarea distinctiilor pentru personalul universitatii.

4. Aprobarea normelor interne de securitate si sanatate în munca.

5. Amânarea discutarii si aprobarii în sedinta Senatului din 02.12.2009, a modificarilor în cadrul urmatoarelor Regulamente:

a.  Regulament privind asigurarea calitatii serviciilor educationale si de cercetare stiintifica;

b. Regulament de organizare si functionare;

c.   Regulament Intern;

d. Hotarârea Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, cu privire la asigurarea calitatii educatiei.

6. Termenul de depunere a diplomelor de licenta în original/copie legalizata de catre studentii din anul II de studiu, de la programele de masterat de aprofundare si complementar, s-a prelungit pâna la 8 ianuarie 2010; nedepunerea acestora conduce la exmatricularea studentilor în cauza.

7. Acordarea gradatiilor de merit cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2009-2010.

8. Aprobarea cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrul I al anului universitar 2009-2010.

9. Acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat, urmatoarelor cadre didactice: prof. univ. dr. stefan Daniel Armeanu, prof. univ. dr. Nicolae Danila, prof. univ. dr. Bogdan Cristian Negrea,  prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu,  prof. univ. dr. Iuliana Cetina si prof. univ. dr. Valentin Cojanu;

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

SENATUL UNIVERSITAR în sedinta din 16.12.2009 a hotarât:

 

1. Confirmarea reprezentantilor studentilor în Senatul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul universitar 2009-2010.

2. Aprobarea informarii privind activitatea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti de la precedenta sedinta.

3. Aprobarea informarii privind desfasurarea scolilor de vara studentesti organizate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul 2009.

4. Aprobarea informarii privind rezultatele obtinute în urma chestionarii opiniei absolventilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, cu privire la calitatea programelor de studii.

5. Aprobarea  modificarilor privind urmatoarele Regulamente:

a. Regulamentul privind asigurarea calitatii serviciilor educationale si de cercetare stiintifica;

b. Regulamentul de organizare si functionare;

c.   Regulamentul intern;

6. Aprobarea  metodologiilor de admitere la programele de studii pentru anul universitar 2010-2011.

7. Aprobarea propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

8. Aprobarea „Hotarârii senatului universitar privind asigurarea educatiei în Academia de Studii Economice din Bucuresti”.

9. Aprobarea propunerilor privind organizarea unor scoli de vara studentesti în anul 2010.

10. Reaprobarea perioadei de patru zile calendaristice dintre sustinerea unui examen si   consemnarea rezultatelor în sistemul informatic de management universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

11. Introducerea în oferta educationala a anului 2010-2011 a unor programe de masterat aflate în curs de acreditare cu mentiunea ca ele pot functiona numai daca la momentul începerii perioadei de înscriere au obtinut acreditarea.

12.  Înmânarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” d-lui prof. univ. dr. IOAN TALPOs, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

2010

 

Extras din Stenograma nr. 1 a sedintei Senatului universitar din 24.02.2010:

 

Hotarârea nr. 1 S-a aprobat raportul privind realizarea Programului operational asumat pentru anul 2009.

Hotarârea nr. 2 S-a aprobat Programul operational pe anul 2010.

Hotarârea nr. 3 S-a aprobat Raportul privind executia  bugetara  pe anul 2009.

Hotarârea nr. 4 S-a aprobat cuantumul burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2009-2010, astfel:

– Bursa „Mihail Manoilescu” – 1000 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea organizatorica – 800 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea de cercetare stiintifica –  800 lei;

– Bursa de performanta – 690 lei;

– Bursa de merit – 530 lei;

– Bursa de studiu – 400 lei;

– Bursa sociala – 345 lei;

– Ajutor social ocazional – 345 lei;

– Bursa studenti straini – 65 euro (echivalent în lei);

– Bursa masteranzi straini – 75 euro (echivalent în lei);

– Bursa doctoranzi straini – 85 euro (echivalent în lei);

– Bursa doctoranzi români anul III – 1200 lei.

Hotarârea nr. 5 S-a aprobat ca plata membrilor comisiilor de admitere – 2010, sa se faca prin acordarea unui supliment financiar de maximum 30% aplicat la salariul de încadrare; plata se va face conform dispozitiilor O.G. 17/2004, din venituri proprii tinând cont de faptul ca un angajat poate beneficia de acest supliment, cumulat pentru toate activitatile suplimentare desfasurate.

Hotarârea nr. 6 S-a decis acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa”, d-lui prof. univ. dr.  Andre Cabanis, vicepresedinte al Universitatii de stiinte Sociale din Toulouse 1 Capitole, Franta.

Hotarârea nr. 7 S-a hotarât ca unul din amfiteatrele Academiei de Studii Economice din Bucuresti sa se numeasca „Constantin Barbulescu”.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 2 a sedintei Senatului universitar din 14.04.2010:

 

Hotarârea nr. 8 S-a aprobat înfiintarea comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare savârsite de un cadru didactic, cu urmatoarea componenta:

– prof. univ. dr. Tatiana Mosteanu- presedinte;

– prof. univ. dr. Radu Stroe – membru;

– prof. univ. dr. Marius Profiroiu – membru;

– prof. univ. dr. Mirela Stoian – membru;

– prof. univ. dr. Adrian Tantau- membru.

Hotarârea nr. 9 S-a analizat memoriul d-nei Raluca Catrinel Brînza, doctorand la Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, si s-a decis: confirmarea Hotarârii Consiliului Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, si neacordarea titlului stiintific de doctor petitionarei.

Hotarârea nr. 10 S-a aprobat înfiintarea Facultatii de „Administratie si management public”.

Hotarârea nr. 11 S-a aprobat Raportul privind activitatea desfasurata de Comisia de etica, în anul 2009.

Hotarârea nr. 12 S-au aprobat unele modificari în cadrul Regulamentului privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 3 a sedintei Senatului universitar din 05.05.2010:

 

Hotarârea nr. 13. S-a aprobat  informarea privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

Hotarârea nr. 14. S-a aprobat acordarea titlului de conducator stiintific de doctorat urmatoarelor cadre didactice:

– prof. univ. dr. Gabriela tigu;

– prof. univ. dr. Cristian Silviu Banacu;

– prof. univ. dr. Mihai Paunica;

– prof. univ. dr. Marian Stoica;

– prof. univ. dr. Razvan Daniel Zota;

– prof. univ. dr. Dan Boboc;

– prof. univ. dr. Doru Alexandru Plesea;

– prof. univ. dr. Adrian Tantau.

Hotarârea nr. 15. S-a aprobat ca urmatoarele cadre didactice – conducatori stiintifici de doctorat, sa coordoneze teze de doctorat într-un al doilea domeniu, astfel:

· domeniul Informatica Economica:

– prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA;

– prof. univ. dr. Ion Smeureanu;

– prof. univ. dr. Bogdan Ghilic – Micu;

– prof. univ. dr. Ion Lungu;

– prof. univ. dr. Manole Velicanu;

– prof. univ. dr. Catalina Lucia Cocianu;

– prof. univ. dr. Floarea Nastase;

– prof. univ. dr. Ion Ivan;

– prof. univ. dr. Constanta Bodea.

· domeniul Administrarea Afacerilor:

– prof. univ. dr. Constantin Bob;

– prof. univ. dr. Constantin Bratianu;

– prof. univ. dr. Carmen Costea;

– prof. univ. dr. Maria Ioncica;

– prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu;

– prof. univ. dr. Marieta Olaru;

– prof. univ. dr. Bogdan Cristian Onete;

– prof. univ. dr. Rodica Pamfilie;

– prof. univ. dr. Roxana Sârbu;

– prof. univ. dr. Gabriela Stanciulescu.

S-a aprobat transmiterea dosarelor pentru evaluarea externa la CNATDCU.

Hotarârea nr. 16. S-au aprobat unele modificari în cadrul procedurii privind solutionarea contestatiilor de catre Colegiul de Onoare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 17. S-a aprobat ca studentii din anii II si III care au o singura evaluare sustinuta si nepromovata de trei ori, sa o poata sustine a patra oara,  în cadrul sesiunii de reprogramare, 2010.

Hotarârea nr. 18. S-a aprobat, la propunerea comisiei  de cercetare pentru stabilirea abaterilor unui cadru didactic, desfacerea disciplinara a contractului de munca al acestuia.

Hotarârea nr. 19. S-a aprobat Raportul privind analiza activitatii de cercetare stiintifica desfasurata în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul 2009.

Hotarârea nr. 20. S-a aprobat Programul cercetarii stiintifice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2010.

Hotarârea nr. 21. S-a aprobat acreditarea/reacreditarea institutionala, în urma evaluarii, a urmatoarelor centre de cercetare din Academia de Studii Economice din Bucuresti:

 

Nr. crt. Denumire centru Director centru
1 ECO-INFOSOC – MODELAREA sI INFORMATIZAREA PROCESELOR ECONOMICO-SOCIALE (C.C.S. 01) – reacreditare Prof. dr. Ion ROSCA
2 CENTRUL DE CERCETARI, EXPERTIZE sI CONSULTANtA – MANAGEMENTUL CALITAtII, MARFURI sI PROTECtIA CONSUMATORULUI (C.C.S. 02) – reacreditare Prof. dr. Rodica Pamfilie
3 CENTRUL PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT (C.C.S. 03) – reacreditare Prof. dr. Ovidiu Nicolescu
4 CENTRUL PENTRU ANALIZE sI POLITICI ECNOMICE

(C.C.S. 04) – reacreditare

Prof. dr. Coralia Angelescu
5 CENTRUL DE STUDII IN CONTABILITATE sI INFORMATICA E GESTIUNE (C.C.S. 05) – reacreditare Prof. dr. Ion Ionascu
6 CENTRUL DE CERCETARI IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR sI INOVARE TEHNOLOGICA – PM FORUM (C.C.S. 06) – reacreditare Prof. dr. Constanta Bodea
7 CENTRUL DE CERCETARI ANALIZE sI POLITICI REGIONALE (C.C.S. 07) – reacreditare Prof. dr. Popescu Gabriel
8 CENTRUL DE CERCETARI FINANCIAR MONETARE

(C.C.S. 08) – reacreditare

Prof. dr. Radu Stroe
9 CENTRUL DE CERCETARI ECONOMICE INTERNAtIONALE (C.C.S. 10) – reacreditare Prof. dr. Ioan Popa
10 CENTRUL DE CERCETARI „MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE” (C.C.S. 11) – reacreditare Prof. dr. Ion Vasilescu
11 CENTRUL DE CERCETARI FUNDAMENTALE sI APLICATIVE ÎN MARKETING „CEMARK” (C.C.S. 12) – reacreditare Prof. dr. Laurentiu Dan Anghel
12 CENTRUL DE SONDAJE sI ANCHETE  (C.C.S. 13) – reacreditare Prof. dr. Constantin Mitrut
13 CENTRUL DE CERCETARI AVANSATE PENTRU MODELARE CIBERNETICA, MICROECONOMICA sI MACROECONOMICA (C.C.S. 14) – reacreditare Prof. dr. Mihai Daniel Roman
14 CENTRUL DE CERCETARI COMERCIALE (C.C.S. 16) – reacreditare Prof. dr. Tachiciu Laurentiu
15 CENTRUL DE CERCETARI ADMINISTRAREA AFACERILOR (C.C.S. 17) – reacreditare Prof. dr. Olaru Marieta
16 CENTRUL DE CERCETARE ÎN ADMINISTRAtIE sI SERVICII PUBLICE (C.C.S. 18) – reacreditare Prof. dr. Colesca Sofia Elena
17 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROGNOZA MACROECONOMICA sI REGIONALA – PROMAR (C.C.S. 19) – reacreditare Prof. dr. Constantin Daniela Luminita
18 CENTRUL INTERNAtIONAL  DE CERCETARI ÎN MANAGEMENT PUBLIC (C.C.S.20) – reacreditare Prof. dr. Androniceanu Armenia
19 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU CAPITAL INTELECTUAL (C.C.S. 21) – reacreditare Prof. dr. Bratianu Constantin
20 CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI IN TURISM sI SERVICII (C.C.S. 22)  – reacreditare Prof. dr. Stanciulescu Gabriela
21 CENTER FOR ADVANCED RESEARCH IN FINANCE AND BANKING – acreditare Lect. dr. Necula Ciprian

Hotarârea nr. 22. S-a aprobat cuantumul taxelor si tarifelor universitare pentru anul universitar 2010-2011, valabile începând cu 01.07.2010; taxele pentru anii I de studii au nivelul corespunzator anului universitar 2009-2010.

Hotarârea nr. 23. S-a aprobat Raportul de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul universitar 2008-2009.

Hotarârea nr. 24. S-a aprobat alocarea a 20 de locuri sustinute financiar din bugetul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, la programul de masterat ² Comunicare în limba engleza pentru învatamânt si cercetare „ , destinate cadrelor didactice care au urmat anterior un masterat cu finantare de la buget.

Hotarârea nr. 25. S-a decis acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” d-lui prof. dr. Allan Clement Hodgson – Amsterdam Business School.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 4 a sedintei Senatului universitar din 16.06.2010:

 

Hotarârea nr. 26. S-a aprobat  informarea privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

Hotarârea nr. 27. S-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului pentru Orientare, Accesare si Implementare Fonduri Structurale.

Hotarârea nr. 28. S-au aprobat propunerile de membri din partea Academiei de Studii Economice din Bucuresti ai C.N.A.T.D.C.U. si comisiilor acestuia.

Hotarârea nr. 29. S-a aprobat componenta Comisiei Centrale de admitere – 2010.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 5 a sedintei Senatului universitar din 04.08.2010:

 

Hotarârea nr. 30. S-a aprobat informarea privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

Hotarârea nr. 31. S-au aprobat masurile privind pregatirea începerii anului universitar 2010-2011.

Hotarârea nr. 32. S-au validat rezultatelor concursurilor de admitere din sesiunea iulie – 2010, la studiile universitare de licenta, masterat si doctorat.

Hotarârea nr. 33. S-au aprobat unele modificari în cadrul regulamentelor pentru studiile universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 34. S-a aprobat Regulamentul privind reprezentarea si  activitatea sociala a studentilor din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 35. S-a aprobat graficul de activitati pentru anul universitar 2010-2011.

Hotarârea nr. 36. S-a aprobat ca admiterea la studiile universitare de licenta si masterat – 2011, sa se desfasoare pe baza concursului de dosare ale candidatilor.

Hotarârea nr. 37. S-a aprobat rectificarea bugetara în conformitate cu OUG 55/2010.

Hotarârea nr. 38. S-a decis acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat, urmatoarelor cadre didactice: prof. univ. dr. Monica Mihaela Roman, prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu, prof. univ. dr. Elena Claudia serban,  prof. univ. dr. Mihaela Muntean,  prof. univ. dr. Gheorghe Popescu.

Hotarârea nr. 39. S-au aprobat solicitarile de prelungire a activitatii pentru urmatoarele cadre didactice care au împlinit 65 de ani:

Nr.

crt.

  Nume si prenume   Functia    Data

 nasterii

Vârsta Obs.
 

I.

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT

 

 

Catedra de Management
1. BAsANU GHEORGHE Profesor 18.11.1945 65 ani evaluat
2. BURDUs EUGEN Profesor 29.03.1945 65 ani evaluat
3. NICOLESCU OVIDIU Profesor 10.11.1943 67 ani evaluat
4. PLUMB ION Profesor 25.01.1945 65 ani evaluat
5. PRICOP MIHAI Profesor 27.05.1944 66 ani evaluat
6. RADU VICTOR Profesor 23.05.1941 69 ani evaluat
7. URSACHI IOAN Profesor 13.10.1941 69 ani evaluat
Catedra de Eficienta Economica
1. IONItA ION Profesor 21.08.1944 66 ani evaluat
2. RAtIU SUCIU CAMELIA Profesor 23.01.1942 68 ani evaluat
3. VASILESCU ION Profesor 14.11.1944 66 ani evaluat
 

II.

 

FACULTATEA DE CONTABILITATE sI INFORMATICA DE GESTIUNE

 

Catedra de Drept
1. sTEFANESCU MARIANA BRÂNDUsA Profesor 15.09.1941 69 ani evaluat
2. sTEFANESCU ION Profesor 03.04.1942 68 ani evaluat
III.  

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA sI INFORMATICA ECONOMICA

Catedra de Statistica si Econometrie
1. ANTONESCU CONSTANTIN Profesor 25.09.1943 67 ani evaluat
2. ISAIC MANIU ALEXANDRU Profesor 06.10.1944 66 ani evaluat
Catedra de Matematica
   1. sERBAN RADU Profesor 07.02.1943 67 ani evaluat
Catedra de Informatica Economica
1. SABAU GHEORGHE Profesor 26.01.1944 66 ani evaluat
 

IV.

 

FACULTATEA DE ECONOMIE

 

Catedra de Economie si Politici Economice
1. POPESCU CONSTANTIN Profesor 01.08.1944 66 ani evaluat
 

V.

 

FACULTATEA DE FINANtE, ASIGURARI, BANCI sI BURSE DE VALORI

 

Catedra de Finante
1. STROE RADU ILIE Profesor 28.01.1942 68 ani evaluat
VI.  

FACULTATEA DE ECONOMIA AGROALIMENTARA sI A MEDIULIUI

 

Catedra de Economia Prod.Agric.si Alimentare
1. VOICU RADU Profesor 23.10.1941 69 ani evaluat
 

VII.

 

FACULTATEA DE MARKETING

 

Catedra de Marketing
1. CATOIU IACOB profesor 23.09.1943 67 ani evaluat
 

VIII.

 

FACULTATEA DE RELAtII ECONOMICE INTERNAtIONALE

 

Catedra de Istorie si Geografie
1. NEGUt SILVIU profesor 01.02.1945 65 ani evaluat

 

Hotarârea nr. 40. S-a decis acordarea titlului de profesor consultant, domnului prof. univ. dr. Aurel Manolescu.

Hotarârea nr. 41. S-a validat decizia Comisiei Centrale de admitere a  Academiei de Studii Economice din Bucuresti, privind neîndeplinirea conditiilor de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, a candidatei Anca Florina Voicu (cas. Ionescu-Voicu).

Hotarârea nr. 42. S-a aprobat organizarea noii facultati de Administratie si Management Public:

– Studentii din anul I de la programele de licenta si masterat vor fi înmatriculati la noua facultate; studentii din anii II si III vor ramâne înmatriculati la facultatea de Management;

– S-a decis ca în cadrul facultatii sa functioneze Catedra de Administratie si Management Public;

– S-a aprobat ca din consiliul facultatii sa faca parte 11 cadre didactice (7 de la Catedra de Administratie si Management Public, 1 de la Catedra de Management, 1 de la Catedra de Drept, 1 de la Catedra de Statistica si Econometrie, 1 de la Catedra de Economie si Politici Economice) si 4 studenti;

– S-a aprobat ca structura de conducere sa fie: 1 decan, 2 prodecani, 1 cancelar;

– S-a aprobat urmatorul grafic de desfasurare a alegerilor:

·    20 octombrie – 10 noiembrie 2010: alegerea reprezentantilor studentilor (3 de la programul de licenta, 1 de la programul de masterat);

·    11 – 19 noiembrie 2010: desemnarea de catre catedre a cadrelor didactice membre în consiliul facultatii;

·    22 – 26 noiembrie 2010: depunerea candidaturilor pentru ocuparea  functiilor de conducere;

·    13 – 17 decembrie 2010: desfasurarea alegerilor pentru ocuparea  functiilor de conducere si desemnarea reprezentantilor facultatii în Senatul universitar;

·    decembrie – 2010: confirmarea de catre Senatul universitar a alegerilor de la facultatea nou înfiintata.

– Pâna la alegerea organelor de conducere a facultatii, Senatul universitar a delegat competentele de semnare a documentelor si de organizare a activitatii facultatii domnului prorector, prof. univ. dr. Ion Plumb.

Alegerile se vor desfasura în conformitate cu Metodologia de desfasurare a alegerilor universitare – 2008.

Hotarârea nr. 43. Organizarea concursului de admitere în sesiunea septembrie – 2010:

Art. 1. Se aproba organizarea unei noi sesiuni a concursului de admitere la programele de licenta si masterat, în luna septembrie 2010.

Art. 2. Metodologiile de admitere la programele de studii pentru anul 2010-2011, aprobate si facute publice, se aplica si în sesiunea din septembrie 2010.

Art. 3. Situatia locurilor scoase la concurs este urmatoarea:

(a) Pentru programele de licenta ΖΙ:

 

Nr. crt. Denumirea facultatii Domeniul (programul)

de licenta

Cetateni români.

Locuri aprobate

zi taxa

Cetateni din Republica Moldova, absolventi de licee din România
Buget Taxa
1. Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine). Total, din care: Administrarea afacerilor 93 2
Engleza 32 1
Franceza 36 1
Germana 25
2. Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Cibernetica, statistica si informatica economica 109 1
3. Comert Administrarea afacerilor 151 2
4. Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate 118 1
5. Economia Agroalimentara si a Mediului Economie 58 1 2
6. Economie Economie 58 1
7. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Finante 132
8. Management Management 136 2
9. Administratie si Management Public stiinte administrative[1] 42
10. Marketing Marketing 146 2
11. Relatii Economice Internationale Economie si afaceri internationale 75 1
TOTAL 1118 1 15

 

Cetatenii romi vor fi admisi la taxa, daca obtin cel putin punctajul general 50,00.

 

(b) Pentru programele de masterat:

 

PROGRAME DE APROFUNDARE

 

Facultatea Domeniul Nr. crt. Programul Nr. locuri la

 taxa

Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea afacerilor (cu predare în limbi straine) 1 Administrarea afacerilor (cu predare în limba engleza)
2 Administrarea afacerilor (cu predare în limba franceza)
3 Administrarea afacerilor (cu predare în limba germana)
Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 4 Cibernetica si economie cantitativa
5 Statistica
6 Informatica economica
Comert Administrarea afacerilor 7 Administrarea afacerilor comerciale
8 Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului
9 Administrarea afacerilor în turism
Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate 10 Contabilitate, audit si informatica de gestiune (o serie va fi cu predare în limba engleza)
Economie Economie 1 11 Comunicare în afaceri
12 Economie europeana
13 Economia si administrarea afacerilor agroalimentare
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Finante 14 Banci si politici monetare
15 Finante corporative
Management Management 16 Management
17 Managementul proiectelor
Administratie publica* 18 Administratie si management public*
Marketing Marketing 19 Managementul marketingului
20 Cercetari de marketing
21 Managementul relatiilor cu clientii – EUCOREM – traseu european
Relatii Economice Internationale Economie si afaceri internationale 22 Managementul afacerilor internationale
23 Economie internationala si afaceri europene
24 Geopolitica si relatii economice internationale
25 Managementul riscului financiar international
TOTAL

 

* Nu se afla în domeniul stiintelor economice.


PROGRAME DE PREGATIRE COMPLEMENTARA

 

Facultatea Domeniul Nr. crt. Denumirea programului Nr. locuri taxa
Administrarea afacerilor
(cu predare în limbi straine)
Administrarea afacerilor (cu predare în limbi straine) 1 Administrarea afacerilor (cu predare în limbile româna si engleza)
Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 2 Baze de date – suport pentru afaceri
3 Managementul informatizat al proiectelor
4 Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice – SIMPRE
5 Securitatea informatica (cu predare în limba engleza)
Comert Administrarea afacerilor 6 Business
7 Management si marketing în turism
Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate 8 Analiza financiara si evaluare
9 Audit financiar si consiliere
10 Concepte si practici de audit, la nivel national si international
11 Contabilitate internationala
12 Contabilitate, control si expertiza
13 Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului
Economia Agroalimentara si a Mediului Economie 14 Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Finante 15 Banci si asigurari – BANCAS
16 Management financiar si bursier – DAFI
17 Managementul sistemelor bancare – Ms Bank
18 Finante si banciDOFIN
Management Management 19 Managementul afacerilor
20 Management si marketing international
21 Managementul afacerilor prin proiecte
22 Managementul si evaluarea investitiilor
23 Managementul resurselor umane
24 Managementul serviciilor de sanatate
Administratie publica* 25 Administratie publica si integrare europeana*
26 Managementul institutiilor publice*
27 Marketing strategic
28 Marketing si comunicare în afaceri
29 Relatii publice în marketing
30 Marketing online
Relatii Economice Internationale Economie si afaceri internationale 31 Afaceri internationale
32 Managementul proiectelor internationale (în limba engleza)
33 Comunicare de afaceri în limba engleza
34 Comunicare în limba engleza pentru predare si cercetare economica

v  Nu se afla în domeniul stiintelor economice.

 

 

PROGRAMELE DE MASTERAT DE PREGATIRE COMPLEMENTARA,

INTERNAtIONALE*, ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 

Facultatea Nr. crt. Denumirea programului Nr. locuri

disponinibile la taxa

Contabilitate si Informatica de Gestiune 1 Contabilitatea afacerilor (ACCA) – în limba engleza
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 2 Managementul riscului si actuariat  
Management 3 Managementul întreprinderii si al teritoriului
4 Administratie publica si studii europene*
Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) 5 Management antreprenorial – MBA Româno-German**  
TOTAL  

* Nu se afla în domeniul stiintelor economice.

** Vezi Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele scolii Academice Postuniversitare (MBA), 2010-2011.

 

Art. 4. Programul desfasurarii concursului de admitere este urmatorul:

(a) Pentru programele de licenta:

ETAPA septembrie 2010
r  Înscrieri, între orele 900-1400

Înscrierile se fac la secretariatele facultatilor*

9-10 si13-14 septembrie
r  Afisarea listei candidatilor pe sali de concurs 14 septembrie
r  Sustinerea probei de concurs 15 septembrie
Intrarea candidatilor în sala se face în intervalul 800-900
r  Prima afisare a rezultatelor: lista rezultatelor candidatilor, în ordine alfabetica. Contestatii – în primele doua ore de la afisare 15 septembrie
r  A doua afisare a rezultatelor: listele finale, în functie de punctajul obtinut si optiunile de prioritate privind facultatile 16 septembrie
r  Plata a ½ din taxa anuala de scolarizare la casieriile ASE si depunerea cererilor de renuntare; restituirea dosarelor, la cerere, dupa urmatorul program: 900-1400 17-18 septembrie
r  A treia afisare a rezultatelor: listele candidatilor admisi 18 septembrie
r  Înmatricularea în anul I Prima sapta-mâna a anului universitar 2010-2011

 

*Adresele secretariatelor sunt urmatoarele:

Nr. Crt. Facultatea Cladirea
1 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Strada Mihail Moxa nr. 5-7 Parter
2 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Calea Dorobantilor nr. 15-17 Parter
3 Comert B-dul Dacia nr. 41 Parter
4 Contabilitate si Informatica de Gestiune Str. Caderea Bastiliei nr. 2-10 Parter
5 Economia Agroalimentara si a Mediului Strada Mihail Moxa nr. 5-7 Etaj II
6 Economie Calea Dorobantilor nr. 15-17 Etaj I
7 Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Strada Mihail Moxa nr. 5-7 Etaj I
8 Management Str. Caderea Bastiliei nr. 2-10 Parter
9 Administratie si Management Public Str. Caderea Bastiliei nr. 2-10 Parter
10 Marketing B-dul Dacia nr. 41 Etaj I
11 Relatii Economice Internationale B-dul Dacia nr. 41 Parter

 

(b) Pentru programele de masterat:

 

r  Înscrieri (între orele 900-1300 si 1500-1900)

Înscrierile se fac la sala 2016

13-14 septembrie
r  Înscrieri (între orele 900-1400)

Înscrierile se fac la sala 2016

15 septembrie
r  Afisarea  listei candidatilor admisi 15 septembrie
r  Plata a ½ din taxa anuala de studii la casieriile ASE, restituirea dosarelor*), la cerere dupa urmatorul program: 900-1400 16-17 septembrie
r  Afisarea finala a rezultatelor 17 septembrie
r  Înmatricularea în anul I În primele doua saptamâni ale anului universitar

2010-2011

*) Gestionarea dosarelor se va face de catre comisia care a realizat înscrierile.

 

Art. 5. Candidatii neadmisi, care au sustinut examenul grila în sesiunea iulie 2010 si au obtinut cel putin punctajul general 50, pentru admiterea la programele de licenta, îsi pot confirma locul pe 13.09-14.09.2010, fara a fi nevoiti sa mai sustina proba scrisa din 15.09.2010. Acesti candidati nu trebuie sa mai plateasca taxa de înscriere. Ei vor achita taxa de studii în momentul înscrierii (13.09-14.09.2010).

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 6 a sedintei Senatului universitar din 29.09.2010:

 

Hotarârea nr. 44. S-a aprobat informarea privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta a Senatului universitar si pâna în prezent.

Hotarârea nr. 45.  S-a decis mandatarea d-nei prof. univ. dr. Maria Tudor ca sef de catedra interimar la Catedra de Matematica, pâna la organizarea si desfasurarea alegerilor privind conducerea catedrei.

Hotarârea nr. 46. S-a decis ca denumirea noii cladiri a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de pe str. Mihail Moxa nr. 5-7,  sa fie „Paul Bran”.

Hotarârea nr. 47.  S-au validat rezultatele concursurilor de admitere din sesiunea septembrie – 2010, pentru toate ciclurile de învatamânt.

Hotarârea nr. 48. S-a aprobat Regulamentul pentru studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2010-2011.

Hotarârea nr. 49. Cadrele didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, care au câstigat o bursa postdoctorala în cadrul proiectului „Performanta si excelenta în cercetarea postdoctorala în domeniul stiintelor economice din România” pot sa desfasoare pe perioada acordarii burselor doar activitati didactice cuprinse în norma de baza si activitati de cercetare în programele aflate în desfasurare.

Hotarârea nr. 50. S-a aprobat acordarea titlului de profesor consultant domnului prof. univ. dr. Ioan Bari.

Hotarârea nr. 51. S-a decis acordarea statutului de conducator stiintific de doctorat domnului prof. univ. dr. Iulian Brasoveanu.

Hotarârea nr. 52. S-a aprobat completarea listei taxelor si tarifelor pentru servicii universitare 2010-2011.

Hotarârea nr. 53. S-a aprobat calendarul selectiei studentilor pentru mobilitatile  Erasmus care se vor desfasura în anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 54. S-au aprobat actiunile care se pot desfasura în Aula Magna a universitatii noastre, în anul universitar 2010-2011.

Hotarârea nr. 55. S-a aprobat modificarea art. 13 din Regulamentul intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Forma actuala: „Art.13. Fumatul este interzis  în spatiile apartinând Academiei de Studii Economice din Bucuresti”.

Completarea formei actuale: “Art.13. Fumatul este interzis  în spatiile apartinând Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Persoanelor depistate ca fumeaza în spatiile apartinând Academiei de Studii Economice din Bucuresti li se aplica sanctiunile corespunzatoare, prevazute de legislatia în vigoare.”

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Stenograma nr. 7 a sedintei Senatului universitar din 15.12.2010:

 

Hotarârea nr. 56.  S-a aprobat marirea numarului reprezentantilor studentilor în Senatul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la 23 la 26.

Hotarârea nr. 57. S-a validat noua componenta a reprezentantilor studentilor în Senatul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, astfel:

 

Nr.crt. Nume Prenume Facultatea Anul
1 Firiuca Madalina CIG III
2 Roman Cristian stefan CIG I (M)
3 Bumbac Robert COM II (M)
4 Gheorghe Sînziana COM I (M)
5 Filote Alex CSIE III
6 Strachinariu Daniel CSIE III
7 Alexe Valentin EAM I (M)
8 Bejenariu Danut Ilarion EAM III
9 David Diana ECON III
10 Stanciu Camelia ECON II
11 Antonescu Dan FABBV II
12 Bahna Mircea Costin FABBV III
13 Vlaicu Cristian FABBV I
14 Hadad Shahrazad FABIZ I (M)
15 Partenie Cristina FABIZ II
16 Ciobanu Radu IOSUD I (D)
17 Petrariu Ioan-Radu IOSUD I (D)
18 Potcovaru Ana – Madalina MAP II (M)
19 Berceanu Lavinia MAN I (M)
20 Pana Mircea MAN III
21 Popa Alexandru Emil MAN III
22 Burghelea Ioana MRK I (M)
23 Orîndaru Andreea MRK II
24 Dumitru stefan REI I
25 Toma Adela REI I (M)
26 Fulga Alina AMP I (M)

 

Hotarârea nr. 58. S-a aprobat informarea privind activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta a Senatului universitar si pâna în prezent.

Hotarârea nr. 59. S-au validat alegerile universitare de la Facultatea de Administratie si Management Public, astfel:

·    Decan – prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu;

·    Prodecan – prof. univ. dr. Margareta Stela Florescu;

·    Prodecan – prof. univ. dr. Daniela Luminita Constantin;

·    Cancelar – lect. univ. dr. Ruxandra Irina Popescu.

Hotarârea nr. 60. S-au validat alegerile de la Catedra de  Matematica; în functia de sef catedra fiind aleasa doamna prof. univ. dr. Maria Tudor.

Hotarârea nr. 61. S-au aprobat metodologiile de admitere la studiile universitare de licenta, masterat, doctorat, la scolile academice postuniversitare, la învatamântul postuniversitar si la a doua specializare pentru anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 62. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul  2011.

Hotarârea nr. 63. S-a decis confirmarea componentei Consiliului de Conducere al Institutului de Studii Doctorale, astfel:

 

Componenta Consiliului Institutului de Studii Doctorale

ConCIS.Doc.

 

1. Prof.univ.dr. Ion Stancu Director
2. Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie Coord. Administrarea afacerilor
3. Prof.univ.dr. Constantin Bratianu Cond.doc. Administrarea afacerilor
4. Prof.univ.dr. Marin Dumitru Coord.  Cibernetica si Statistica I
5. Prof.univ.dr. Vergil Voineagu Coord.  Cibernetica si Statistica II
6. Prof.univ.dr. Ilie Tamas Coord.  Contabilitate
7.  Prof.univ.dr. Marin Dinu Coord.  Economie I
8. Prof.univ.dr. Victor Manole Coord.  Economie II
9. Prof.univ.dr. Ioan Popa Coord. Ec. si Afaceri Internationale
10. Prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu Coord.  Finante
11. Prof.dr. Ion Smeureanu Coord.  Informatica economica
12. Prof.univ.dr. Ion Popa Coord.  Management
13. Prof.univ.dr. Laurentiu-Dan Anghel Coord.  Marketing
14. Conf.univ.dr. Camelia Florentina Stoica Coord.  Drept
15. Stud.drd. Radu Ciobanu reprezentant anul I
16. Stud.drd. Ioan-Radu Petrariu reprezentant anul I
17. Stud.drd. Roxana Mititelu reprezentant anul II
18. Stud.drd. Silvia Stanoiu reprezentant anul II
19. Stud.drd. Alexandru Ghitiu-Bratescu reprezentant anul III

 

Biroul Executiv al ConCIS.Doc.

 

1. Prof.univ.dr. Ion Stancu Director
2. Prof.dr. Ion Smeureanu Coord.  Informatica economica
3. Prof.univ.dr. Ion Popa Coord.  Management
4. Prof.univ.dr. Ilie Tamas Coord.  Contabilitate
5. Stud.drd. Ioan-Radu Petrariu reprezentant anul I

 

Secretariatul Institutului de Studii Doctorale

 

Prof.univ.dr. Dorin Zaharie Cancelar

 

Conf.univ.dr. Boja Catalin Secretar tehnic

 

1. Nedea Alexandrina Secretar sef
2. Miron Rodica Secretar
3. Niculae Catalina Secretar
4. Grigore Diana Georgiana Secretar
5. Simion Carmen Mihaela Secretar

 

Hotarârea nr. 64. S-a aprobat acordarea titlului de conducator stiintific de doctorat domnului prof. univ. dr. Bogdan Ionescu.

Hotarârea nr. 65. S-a decis acordarea avizului nefavorabil privind sustinerea  publica a tezei de doctorat a doctorandului Vlaicu Florentin, ca urmare a depasirii duratei legale de doctorat.

Hotarârea nr. 66. S-a aprobat Raportul privind organizarea si desfasurarea celei de-a sasea editii a scolii internationale de vara a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, „Bucharest Summer University 2010”.

Hotarârea nr. 67. S-a aprobat organizarea urmatoarelor scoli de vara studentesti în anul 2011:

· „Bucharest Summer University 2011” cu tema „Energie si cresterea economica”, 5 ECTS, în perioada 14-28 august – organizator Facultatea de Marketing;

· „Calitate, creativitate si inovatie în turism”, în perioada 22-28 august, Alba Iulia sau Constanta – organizator Facultatea de Comert.

Hotarârea nr. 68. S-a aprobat cuantumul burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrele I si II  ale anului universitar 2010-2011, astfel:

– Bursa „Mihail Manoilescu” – 1000 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea organizatorica – 800 lei;

– Bursa pentru performante deosebite în activitatea de cercetare stiintifica -800 lei;

– Bursa de performanta – 690 lei;

– Bursa de merit – 530 lei;

– Bursa de studiu – 400 lei;

– Bursa sociala – 345 lei;

– Ajutor social ocazional – 345 lei;

– Bursa pentru studenti straini de la programele de licenta – 65 euro (echivalent în lei);

– Bursa pentru studenti straini de la programele de masterat – 75 euro (echivalent în lei).

Hotarârea nr. 69. S-a aprobat acordarea statutului de profesor consultant doamnei prof. univ. dr. Brândusa stefanescu.

Hotarârea nr. 70. S-a decis respingerea memoriului formulat de doamna Andriuca Sorina, privind eliberarea suplimentului la diploma pentru studiile absolvite anterior introducerii ECTS.

Hotarârea nr. 71. S-a aprobat acordarea post mortem a Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Paul Bran, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti în perioada 1996-2004.

Hotarârea nr. 72. S-a aprobat acordarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti în perioada 1985–1990.

Hotarârea nr. 73. S-a aprobat acordarea „Diplomei de excelenta” doamnei Liliana Matei, Redactor sef al Editurii, pentru întreaga sa activitate de exceptie, pentru reusita de a iesi din universul rational pentru a intra în cel simbolic, daruind suflet cartilor si imaginii Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

 

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

2011

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 1  al sedintei Senatului universitar din 03.02.2011:

 

Hotarârea nr. 1 privind acordarea titlului de conducator stiintific de doctorat, urmatoarelor cadre didactice:

– prof. univ. dr. Marian Dârdala;

prof. univ. dr. Alexandra Horobet;

prof. univ. dr. Paul Miclaus;

prof. univ. dr. Mirela Stoian;

prof. univ. dr. Mircea Nastase;

– prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca;

prof. univ. dr. Raluca Dimitriu;

prof. univ. dr. Carmen Monica Paunescu;

prof. univ. dr. Monica Dudian.

Hotarârea nr. 2 privind aprobarea modificarilor metodologiilor de admitere la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul universitar 2011-2012 în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, dupa cum urmeaza:

a. Armonizarea cifrei de scolarizare pentru toate programele de studii ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul universitar 2011-2012, la prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu privire la capacitatea de scolarizare obtinuta prin acreditare.

b. Eliminarea din oferta educationala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti a programelor de studii universitare din centrele teritoriale.

c.   Eliminarea din oferta educationala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti a programului de masterat „Managementul întreprinderii si teritoriului”.

d. Organizarea programelor de masterat de aprofundare ca programe de masterat de cercetare.

e.   Organizarea programelor de masterat de pregatire complementara ca programe de masterat de profesional.

f.   Programele de studii universitare de masterat si studii universitare de doctorat se organizeaza exclusiv la forma de învatamânt cu frecventa.

g.   Armonizarea terminologiei folosita în prezentele metodologii la cea din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.

h. Armonizarea metodologiei de admitere la cursurile postuniversitare cu reglementarile din  Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.

i.    Dupa afisarea rezultatelor finale, documentele candidatilor se restituie neconditionat în doua zile lucratoare de la data depunerii cererii, dar în programul de lucru cu publicul stabilit de universitate.

Hotarârea nr. 3 privind aprobarea eliminarii taxei de eliberare a diplomei începând cu 10 februarie 2011, în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011; introducerea taxei de arhivare/pastrare a diplomelor neridicate în decurs de un an de la absolvire.

Hotarârea nr. 4 privind aprobarea masurilor de reorganizare a repartizarii si raportarii normelor didactice în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, dupa cum urmeaza:

a. Acordarea unor activitati didactice din programul de studii universitare de licenta în regim de plata cu ora doctoranzilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

b. Acordarea unor activitati didactice în regim de plata cu ora, prin exceptie, exclusiv în semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, bursierilor de la Programul „Performanta si excelenta în cercetarea postdoctorala în domeniul stiintelor economice din România”, POSDRU/89/1.5/S/59184.

c.   Acordarea unor activitati didactice în regim de plata cu ora unor specialisti cu titlul de doctor în domeniu, în cazul în care nu exista disponibilitate la nivelul catedrei/departamentului.

d. Acordarea unor activitati didactice în regim de plata cu ora unor cadre didactice pensionate.

Hotarârea nr. 5 privind initierea demersurilor de organizare a unui eventual concurs de ocupare a posturilor didactice pentru asistenti si lectori.

Hotarârea nr. 6 privind atentionarea doctoranzilor aflati în al treilea an dupa încheierea studiilor universitare de doctorat, pentru finalizarea tezei, în conformitate cu Legea 288/2004.

Hotarârea nr. 7 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, prin introducerea activitatii de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu la Directia Generala Economico-Administrativa.

Hotarârea nr. 8 privind statutul pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 al cadrelor didactice pensionate începând cu 10 februarie 2011:

a. Atribuirea sarcinilor didactice prin contracte pe perioada determinata de timp, pâna la finalul anului universitar 2010-2011, în urmatoarele conditii financiare: pentru sarcinile didactice ale semestrului al II-lea din norma de baza pe care au avut-o în semestrul I, la nivelul tarifului postului, diminuat cu sporurile acordate unui titular; pentru alte sarcini, la nivelul practicat de Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru plata cu ora.

b. În semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 pot desfasura activitati didactice si cadrele didactice pensionate începând cu 10 februarie 2011 si care nu s-au evaluat.

c.   Îsi pastreaza pozitiile în proiectele de cercetare si cele cu finantare europeana.

d. Îsi pastreaza pozitiile de directori ai centrelor de cercetare si în cadrul colectivelor care editeaza reviste.

Hotarârea nr. 9 privind solicitarea acordului structurilor competente (catedre, Consilii ale facultatilor, respectiv Senat universitar) privind ocuparea functiei de conducere dupa împlinirea vârstei de 65 de ani.

Hotarârea nr. 10 privind aprobarea continuarii activitatii în calitate de prorector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pâna la încheierea mandatului, a domnului prof. univ. dr. Ion Plumb dupa împlinirea vârstei de 65 de ani, în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.

SENATUL UNIVERSITAR  a luat cunostinta de prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 si a consecintelor aplicarii ei începând cu 10 februarie 2011.

SENATUL UNIVERSITAR  a luat cunostinta de necesitatea elaborarii unor criterii pentru înfiintarea departamentelor de învatamânt, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011.

SENATUL UNIVERSITAR multumeste tuturor celor implicati în finalizarea procesului de semnare a diplomelor de licenta si master promotia 2010.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 2  al sedintei Senatului universitar din 16.02.2011:

 

Hotarârea nr. 11 privind aprobarea informarii despre activitatea Biroului Senatului si a principalelor evenimente din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, de la precedenta sedinta pâna în prezent.

Hotarârea nr. 12 privind renuntarea la organizarea anului III special, a doua diploma, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, începând cu anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 13 privind aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica la studiile universitare de licenta si masterat, astfel:

„Studentii reînmatriculati nu pot beneficia de finantare de la buget în anul reînmatricularii”.

Hotarârea nr. 14 privind aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica la studiile universitare de licenta, astfel:

„Organizarea anului al II-lea suplimentar pentru studentii care au evaluari nepromovate din anul I,  dar care au promovat anul al II-lea”.

Hotarârea nr. 15 privind aprobarea completarii Metodologiei de admitere la  studiile universitare de doctorat, astfel:

„Se pot înscrie la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat fara a sustine  testul de competenta lingvistica,  absolventii programelor complete de licenta si masterat studiate integral în limbile engleza, franceza sau germana la programe acreditate. Dovada parcurgerii acestora trebuie sa fie înscrisa pe diploma de licenta si pe cea de master sau în suplimentul la diploma.”

Hotarârea nr. 16 privind aprobarea a maximum doua norme didactice pe care le pot primi în regim de plata cu ora cadrele didactice pensionate, conform legislatiei în vigoare.

Hotarârea nr. 17 privind încetarea contractului de munca pentru cadrele didactice care nu au titlul stiintific de doctor si care nu devin doctoranzi la 01 octombrie 2011, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011. Exceptie fac cadrele didactice de la catedrele de limbi straine si Departamentul de Educatie Fizica si Sport.

Hotarârea nr. 18 privind aprobarea criteriilor de înfiintare a departamentelor de învatamânt si cercetare, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, astfel:

1) La momentul înfiintarii, departamentele se considera împartite în urmatoarele categorii:

a) „de cercetare si învatamânt” si „de învatamânt”;

b) subordonate facultatilor sau universitatii.

2) Criteriile pentru organizarea departamentelor de cercetare si învatamânt:

a) Sa aiba minimum 50 de posturi în statul de functiuni al anului universitar 2010/2011.

b) Sa aiba în structura lor cel putin un centru de cercetare recunoscut national (CNCS).

c) Pe lânga el sa functioneze cel putin o scoala doctorala.

d) Sa gestioneze cel putin un program de masterat, de preferinta de cercetare.

e) Sa aiba traditie în organizarea unei manifestari stiintifice internationale sau cu participare internationala.

f)   Nu pot exista doua departamente cu profiluri asemanatoare în universitate.

g) Trebuie sa aiba arondate discipline din aceeasi arie curriculara.

h) Sunt subordonate facultatilor.

3) Criterii pentru departamentele de învatamânt:

a) Sa aiba minimum 40 de posturi didactice în statul de functiuni al anului universitar 2010/2011.

b) Sa grupeze discipline din aceeasi arie curriculara sau din arii curriculare ale unor domenii fundamentale apropiate.

c) Sunt subordonate facultatilor, daca sunt unice în cadrul lor, sau universitatii, în caz contrar.

4) Toate facultatile trebuie sa aiba cel putin un departament de cercetare si învatamânt sau de învatamânt. În cazul în care o facultate are un singur departament, se poate solicita derogare de la criteriul 2 a), respectiv criteriul 3 a). Derogarile sunt aprobate de catre Senatul universitar.

5) Începând cu anul universitar 2011-2012, în statele de functiuni ale departamentelor vor fi normate toate activitatile didactice de la programele de licenta si masterat. Departamentele vor deveni responsabile pentru calitatea acestor programe.

6) Departamentele vor fi înfiintate în semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011. statele de functiuni ale anului universitar 2011-2012 se fac la nivelul departamentelor. Tranzitoriu, în cadrul departamentelor vor functiona catedre, cu proprii sefi. Coordonatorul departamentului devine seful catedrei care are cele mai multe posturi didactice, daca nu sunt conflicte de interese în sensul Legii nr.1/2011. Înainte de alegeri, structura de catedra se desfiinteaza.

7) Derogarile de la prezenta Hotarâre sunt de competenta Senatului universitar.

8) Graficul înfiintarii departamentelor:

– Februarie-martie 2011: departamentele care îndeplinesc conditiile si care si-au clarificat pozitia în raport cu altele, prezinta Biroului Senatului dosarul cu prezentarea lor si o cerere de înfiintare, din care sa rezulte si denumirea propusa pentru departament;

– Martie-aprilie 2011: dialog la nivelul Biroului Senatului cu departamentele care nu intra în categoria celor care îndeplinesc conditiile anterioare si care nu si-au gasit solutii;

– 20-28 aprilie 2011: Aprobarea noii structuri de organizare pe departamente de catre Senatul ASE (poate avea loc mai devreme, daca situatia se clarifica mai repede);

– Mai-iulie: elaborarea statelor de functiuni, pentru anul universitar 2011-2012 ale noilor departamente.

Hotarârea nr. 19 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlurilor onorifice ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 20 privind aprobarea procedurilor privind mobilitatile pentru predare ale cadrelor didactice în cadrul Programului ERASMUS si al altor programe comunitare similare.

Hotarârea nr. 21 privind aprobarea procedurilor privind mobilitatile de formare a personalului cu responsabilitati administrative în cadrul programelor comunitare.

Hotarârea nr. 22 privind acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” d-lui prof. univ. dr. IGOR ANATOLEVICI MAXIMtEV, Rector al Universitatii de Stat de Economie si Finante din Sankt Petersburg.

Hotarârea nr. 23 privind acordarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur-Virgil Madgearu” d-lui prof. dr. LEONID STEPANOVICI TARASEVICI, Presedinte al Universitatii de Stat de Economie si Finante din Sankt Petersburg.

Hotarârea nr. 24 privind aprobarea organizarii scolii de vara „DANUBIA 2011” în parteneriat cu Wirtschaftuniversitaet din Viena.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 3  al sedintei Senatului universitar din 30.03.2011:

 

Hotarârea nr. 25 privind aprobarea Raportului privind starea universitatii în anul 2010.

Hotarârea nr. 26 privind aprobarea Raportului financiar pentru anul 2010.

Hotarârea nr. 27 privind aprobarea Raportului privind activitatea si implicarea studentilor din Senatul universitar, în managementul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 28 privind aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2009-2010.

Hotarârea nr. 29 privind aprobarea Programului operational  pentru anul 2011.

Hotarârea nr. 30 privind confirmarea delegarii doamnei conf. univ. dr. Cristina Alpopi în functia de sef al Catedrei de Administratie si Management Public, pâna la organizarea noilor alegeri universitare, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Hotarârea nr. 31 privind sustinerea initiativei Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic pentru obtinerea titlului de membru postmortem al Academiei Române de catre prof. univ. dr. Ioan Jinga.

Hotarârea nr. 32  privind aprobarea încadrarii pe post de asistent universitar a preparatorilor doctori Catalin Silviu Sararu si Andreea Paula Seucan de la Catedra de Drept, în conformitate cu art. 362(1) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 4  al sedintei festive a  Senatului universitar din 06.04.2011:

 

Hotarârea nr. 33 privind recunoasterea meritelor lui Nicolae D. Xenopol (1848-1917), Ministrul Industriei si Comertului, pentru înfiintarea, în anul 1913, a Academiei de Înalte Studii Comerciale si Industriale; Academia de Studii Economice din Bucuresti îl considera ctitorul acestei universitati.

Hotarârea nr. 34 privind initierea demersurilor de realizare a unui bust al ctitorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Nicolae D. Xenopol.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 5 al sedintei Senatului universitar din 10.05.2011:

 

Hotarârea nr. 35

Lit. a) privind constituirea departamentelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, dupa cum urmeaza:

 

Nr. Crt. Denumire departament Catedre de origine Director cu delegatie
1. Relatii economice internationale – Relatii economice internationale Prof. dr. Popa Ioan
2. Contabilitate, audit, analiza si informatica de gestiune – Analiza economica financiara

– Contabilitate, audit si control de gestiune

– Contabilitate internationala si informare financiara

– Informatica de gestiune

Prof. dr. turlea Eugeniu
3. Finante – Finante Prof. dr. Dragota Victor
4. Moneda si banci – Moneda Prof. dr. Negrea Bogdan
5. Business, stiintele consumatorului si Managementul calitatii – Comert

– Merceologie si Managementul calitatii

Prof. dr. Onete Cristian Bogdan
6. Turism si Geografie – Turism-servicii

– Colectivul de Geografie

Prof. dr. tigu Gabriela
7. Marketing – Marketing Prof. dr. Anghel Laurentiu
8. Informatica si cibernetica economica – Informatica economica

– Cibernetica economica

Prof. dr. Ghilic-Micu Bogdan
9. Statistica si econometrie – Statistica si econometrie Prof. dr. Voineagu Vergil
10. Management – Management

– Eficienta economica

Prof. dr. Bâgu Constantin
11. Economie agroalimentara si a mediului – Economia si tehnologia productiei agricole si alimentare Prof. dr. Nastase Mircea
12. UNESCO pentru Administrarea afacerilor – UNESCO pentru Administrarea afacerilor Prof. dr. Bratianu Constantin
13. Economie si Politici economice Economie si Politici economice Prof. dr. Angelescu Coralia
14. Doctrine economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare în economie – Comunicare si Doctrine economice

– Departamentul de Pregatire Pedagogica a personalului didactic

Prof. dr. Rogojanu Angela
15. Administratie si management public – Administratie si management public Conf. dr. Alpopi Cristina
16. Limbi moderne si comunicare în afaceri – Limbi germanice si comunicare în afaceri

– Limbi romanice si comunicare în afaceri

Prof. dr. Ghiga Georgeta
17. Drept – Drept Conf. dr. Stoica Camelia
18. Matematici aplicate – Matematica Prof. dr. Tudor Maria
19. Filozofie si stiinte socio-umane – Filozofie, politologie, sociologie

– Colectivul  de Istorie

Prof. dr. Macoviciuc Vasile
20. Educatie fizica si sport – Educatie fizica si sport Conf. dr. Jinga Gheorghe

 

Lit. b) sefii catedrelor care s-au asociat în cadrul unui departament vor colabora cu directorii acestora în vederea organizarii activitatii de învatamânt si cercetare în bune conditii si pentru elaborarea statelor de functiuni pentru anul universitar 2011-2012.

Lit. c) Catedrele sau colectivele existente pot solicita Biroului Senatului integrarea imediata în departamente.

Hotarârea nr. 36 privind modificarea si completarea regulamentelor scolare conform OMECTS nr. 4033/2011 privind metodologia – cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învatamântul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie, dupa cum urmeaza:

Lit. a) Se completeaza capitolul XI din Regulamentul privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, astfel:

„Examenul de disertatie consta într-o singura proba, si anume: prezentarea si sustinerea disertatiei. Se aloca 10 ECTS”.;

Lit. b) Modificarea calendarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, astfel:

Înscrierea candidatilor pentru examenul de finalizare a studiilor se va efectua dupa finalizarea sesiunii de evaluari aferente semestrului al II-lea”.

Hotarârea nr. 37 privind aprobarea unor modificari metodologiilor de admitere la programele de studii de licenta, masterat si doctorat, în conformitate cu prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 38 privind aprobarea organizarii Referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pe 10 iunie 2011.

Hotarârea nr. 39 privind aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Textul acestei metodologii va fi facut public pe site-ul universitatii, www.ase.ro, pe 10 mai 2011.

Hotarârea nr. 40 privind aprobarea componentei Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

– Prof. univ. dr. Begu Liviu Stelian

– Conf. univ. dr. Popescu Dorin

– Conf. univ. dr. tâtu Lucian

– Lect. univ. dr. Militaru Ioana Nely

– Lect. univ. dr. Topan Vladimir Mihai

– Student Partenie Cristina

– Student Ana Madalina Potcovaru

Hotarârea nr. 41 privind aprobarea componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare si nominalizarea persoanelor care sunt membri de rezerva ai birourilor electorale ale sectiilor de votare aflati la dispozitia Biroului Electoral al universitatii si care sunt nominalizate în anexele la Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 42 privind aprobarea Calendarului activitatilor privind aplicarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, pentru perioada mai-iulie 2011, dupa cum urmeaza:

Data Actiunea
10.06.2011, ora 800– 2000 Desfasurarea referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E.
15.06.2011, ora 1000 sedinta Senatului A.S.E.:

– informare cu privire la  rezultatele referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E.

– aprobarea Strategiei de dezvoltare a A.S.E.

– avizarea Cartei universitare

20.07.2011, ora 1000 sedinta Senatului A.S.E.:

   aprobarea Cartei universitare

   aprobarea calendarului activitatilor didactice ale anului universitar 2011-2012

   aprobarea regulamentelor pregatirii profesionale ale programelor de licenta, masterat si doctorat

   aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul universitar 2011-2012

   aprobarea statelor de functiuni ale noilor departamentelor si a componentei acestora

   aprobarea metodologiei privind alegerile universitare la nivelul departamentelor, facultatilor si universitatii.

 

Hotarârea nr. 43

Lit. a) privind aprobarea componentei comisiei responsabile cu colectarea si completarea datelor si a informatiilor în vederea evaluarii universitatii si programelor de studii cu scopul clasificarii si ierarhizarii acestora, dupa cum urmeaza:

– Prof. univ. dr. Marin Dinu si Prof. univ. dr. Victor Manole – Domeniul Economie;

– Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie si Prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop – Domeniul Administrarea Afacerilor;

– Prof. univ. dr. Tatiana Mosteanu – Domeniul Finante;

– Prof. univ. dr. Ion Smeureanu – Domeniul Cibernetica, Statistica, si Informatica economica;

– Prof. univ. dr. Vasile Raileanu – Domeniul Contabilitate;

– Prof. univ. dr. Silviu Negut – Domeniul Relatii economice internationale;

– Prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea – Domeniul Management;

– Prof. univ. dr. Valerica Olteanu – Domeniul Marketing;

– Conf. univ. dr. Camelia Stoica – Domeniul Drept;

– Prof. univ. dr. Marius Profiroiu – Domeniul stiinte administrative;

– student Ioan Radu Petrariu – presedintele reprezentantilor studentilor în Senatul universitar;

– Prof. univ. dr. Constantin Bâgu;

– Prof. univ. dr. Daniela Hîncu;

– Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc;

– Prof. univ. dr. Eugeniu turlea;

– Prof. univ. dr. Liliana Feleaga;

– Prof. univ. dr. stefan Bogdan Ionescu;

– Prof.univ.dr. Vasile Robu;

– Prof.univ.dr. Victor Cosmin Dragota;

– Prof.univ.dr. Bogdan Cristian Negrea;

– Prof.univ.dr. Coralia Angelescu;

– Prof.univ.dr. Angela Rogojanu;

– Prof.univ.dr. Mircea Nastase;

– Prof.univ.dr. Bogdan Ghilic Micu;

– Prof.univ.dr. Marin Dumitru;

– Prof.univ.dr. Vergil Voineagu;

– Prof.univ.dr. Maria Tudor;

– Prof.univ.dr. Laurentiu Tachiciu;

– Prof.univ.dr. Gabriela tigu;

– Prof.univ.dr. Bogdan Onete;

– Prof.univ.dr. Laurentiu Anghel;

– Prof.univ.dr. Ioan Popa;

– Prof.univ.dr. Georgeta Ghiga;

– Prof.univ.dr. Carmen Stoean;

– Prof.univ.dr. Gheorghe Vlasceanu;

– Prof.univ.dr. Constantin Bratianu;

– Conf. univ. dr. Gheorghe Jinga;

– Conf. univ. dr. Cristina Alpopi;

– ec. Doina Crisan Habean – Directia Generala Economico-Administrativa;

– Simona Busoi – Editura;

– c.j. Simona Elena Plesea – Oficiul juridic;

– conf. univ. dr. Bogdan Liviu Vlad –Biblioteca;

– lect. univ. drd. Anca Bogdan – Biroul Programe comunitare;

– prof. univ. dr. Ion Verboncu  – scoala de studii postuniversitare;

– Adrian Cercel – Directia Informatica si statistica;

– ec. Adina Dragomir – Secretariat General;

– lect. univ. dr. Laura Marinas – Directia de accesare, orientare si implementare de fonduri structurale ale UE;

– ec. Laura stefan – Biroul de marketing, consiliere si orientare în cariera;

– ec. Ioana Ristea – Directia Resurse umane;

– prof. univ. dr. Constanta Bodea – Directorul Unitatii pentru managementul cercetarii;

– prof. univ. dr. Roxana Sârbu – Directia Managementul Calitatii .

Lit. b) privind aprobarea componentei comisiei, de la nivelul universitatii, responsabili cu raportarea corecta si în timp util a datelor:

– Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA – Rector;

– Prof. univ. dr. Viorel Lefter- Prorector;

– Prof. univ. dr. Ion Stancu – Prorector;

– Prof. univ. dr. Pavel Nastase – Prorector;

– Prof. univ. dr. Nicolae Dardac – Prorector;

– Prof. univ. dr. Dumitru  Miron – Prorector;

– Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Prorector;

– Prof. univ. dr. Razvan Zaharia – Cancelar.

Lit. c) privind desemnarea domnului prorector, prof. univ. dr. Ion Stancu, ca responsabil al colectivului tehnic de colectare si raportare a datelor.

Hotarârea nr. 44 privind acreditarea institutionala a Centrului de Cercetari matematice avansate fundamentale si aplicative, director doamna prof. univ. dr. Maria Tudor.

Hotarârea nr. 45 privind delegarea doamnei prof. univ. dr. Daniela Hîncu în functia de sef al Catedrei de Eficienta economica pâna la organizarea noilor alegeri universitare, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Hotarârea nr. 46 privind acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” doamnei prof. univ. dr. DONNA L. STREET – Universitatea Dayton, Ohio, SUA, la propunerea Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 6 al sedintei Senatului universitar din 06.06.2011:

 

Hotarârea nr. 47 privind aprobarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice de asistent si lector universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2010 – 2011.

Hotarârea nr. 48 privind aprobarea Metodologiei pentru întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2011 – 2012.

Hotarârea nr. 49 privind înfiintarea unui forum electronic pe site-ul institutional pentru dezbaterea de catre comunitatea academica a Cartei universitare si a Strategiei de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti 2011-2020.

Hotarârea nr. 50 privind introducerea unor amendamente în Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de masterat 2011.

Hotarârea nr. 51 privind aprobarea mentinerii domnului prof. univ. dr. Silviu Negut (cadru didactic pensionat) ca expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, contract POSDRU/69/6.1/S/33490 si a mentinerii domnului prof. univ. dr. Aurel Manolescu (cadru didactic pensionat) ca expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea initierii de afaceri si dezvoltarea abilitatilor de întreprinzator în rândul întreprinderilor si a persoanelor ce vor sa lanseze afaceri pe cont propriu – PROMIN”, contract POSDRU/92/3.1/S/60154.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 7 al sedintei Senatului universitar din 15.06.2011:

 

Hotarârea nr. 52 privind aprobarea informarii asupra rezultatelor referendumului pentru modalitatea de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Total persoane cu drept de vot: 846

Nr. persoane care si-au exercitat dreptul de vot: 623

Nr. de voturi pentru varianta „a) pe baza de concurs public”: 88

Nr. de voturi pentru varianta „b) pe baza de alegeri generale, prin vot universal, secret, direct si egal”: 531

Nr. de buletine de vot anulate: 4

Votul exprimat este legal, întrunindu-se astfel cerintele de participare conform legii. Comunitatea academica din Academia de Studii Economice din Bucuresti a optat cu 85,78% din voturile exprimate pentru desemnarea rectorului prin „b) pe baza de alegeri generale, prin vot universal, secret, direct si egal”.

Hotarârea nr. 53 privind modificarea calendarului concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2011-2012, prin mutarea activitatilor din luna iulie în luna septembrie 2011.

Hotarârea nr. 54 privind aprobarea introducerii unui amendament în cadrul Metodologiei de admitere la studii universitare de doctorat, dupa cum urmeaza:

Metodologia prezenta se poate modifica, în conformitate cu Hotarârea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu privire la organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.

Hotarârea nr. 55 privind aprobarea organizarii personalului din învatamânt si cercetare în departamente si catedre, începând cu 15 iunie 2011, dupa cum urmeaza:

a) îsi înceteaza activitatea urmatoarele catedre: „Eficienta economica”, „Cibernetica economica”, „Istoria economiei si geografie”, „Turism-Servicii”, „Filozofie-politologie-sociologie”;

b) urmatoarele catedre se transforma în departamente:

 

Nr. crt. Catedra care se transforma Departamentul care se înfiinteaza
1. Relatii economice internationale Relatii economice internationale
2. Finante Finante
3. Moneda Moneda si banci
4. Marketing Marketing
5. Statistica si econometrie Statistica si econometrie
6. Economia si tehnologia productiei agricole si alimentare Economie agroalimentara si a mediului
7. UNESCO pentru Administrarea afacerilor UNESCO pentru Administrarea afacerilor
8. Economie si Politici economice Economie si Politici economice
9. Administratie si management public Administratie si management public
10. Drept Drept
11. Matematica Matematici aplicate

 

c) se  înfiinteaza urmatoarele departamente:

– „Turism si Geografie”, având în componenta membrii Catedrei de Turism – Servicii si ai colectivului de geografie;

– „Filozofie si stiinte socio-umane”, având în componenta membrii Catedrei de Filozofie-politologie-sociologie si ai colectivului de istorie;

– „Management”, având în componenta membrii Catedrei de Management si ai Catedrei de Eficienta economica;

– „Informatica si Cibernetica economica”, având în componenta membrii catedrelor de Informatica economica si Cibernetica economica;

d) departamentele „Moneda si banci”, „Contabilitate, audit, analiza si informatica de gestiune”, „Business, stiintele consumatorului si Managementul calitatii”, „Doctrine economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare în economie”, „Limbi moderne si comunicare în afaceri” continua sa aiba în structura catedrele stabilite prin Hotarârea Senatului universitar nr.35(a) /10.05.2011.

e) directorii cu delegatie ai departamentelor sunt cei stabiliti prin Hotarârea Senatului universitar nr.35(a) /10.05.2011.

Hotarârea nr. 56 privind initierea demersurilor catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de aprobare a schimbarii denumirii scolii de Studii Postuniversitare de Management în Bucharest School of Management.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 8 al sedintei Senatului universitar din 20.07.2011:

 

Hotarârea nr. 57 privind suplimentarea locurilor scoase la concurs, la programele de licenta forma de finantare cu taxa, numarul total al locurilor devenind:

 

Nr. cr.

 

 

Facultatea Buget Taxa Total locuri B+T Capaci-tate maxima aprobata
Pentru români  Pentru etnia romilor Cetateni moldo-veni Total Pentru români  Pentru etnia romilor Cetateni moldo-veni Dias-pora Total
1 Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine 199 1 2 202 205 0 0 0 205 407 435
2 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 284 1 1 286 264 1 0 0 265 551 800
3 Comert 267 3 2 272 185 4 2 0 191 463 500
4 Contabilitate si Informatica de Gestiune 283 2 1 286 264 1 1 0 266 552 600
5 Economie Agroalimentara si a Mediului 204 1 2 207 103 2 0 0 105 312 335
6 Economie 204 1 1 206 105 0 1 1 107 313 370
7 Finante, Asigurari, Banci
si Burse de Valori
283 2 2 287 262 3 2 4 271 558 600
8 Management 283 2 2 287 262 3 0 1 266 553 600
9 Marketing 263 2 2 267 129 1 1 0 131 398 500
10 Relatii Economice Internationale 264 1 1 266 254 1 0 0 255 521 560
11 Administratie si Management Public 149 1 2 152 169 1 1 0 171 323 350
  TOTAL 2683 17 18 2718 2202 17 8 6 2233 4951 5650

 

Numarul total de locuri scoase la concurs este mai mic decât capacitatea maxima de scolarizare acreditata/autorizata de ARACIS.

Aceasta hotarâre constituie, totodata, declaratia Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în conformitate cu Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, art. 200, alin.2.

Hotarârea nr. 58 privind aprobarea Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 59 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 60 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 61 privind aprobarea taxelor si tarifelor universitare pentru anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 62 privind aprobarea graficului desfasurarii concursurilor didactice pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, dupa cum urmeaza:

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada  15 iulie –  01 septembrie 2011.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 09 septembrie 2011.

3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada  16 – 20 septembrie 2011.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului – 20 septembrie 2011.

5. Depunere contestatii: 21-27 septembrie 2011.

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliile Facultatilor va avea loc în 27 septembrie 2011.

7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice, de catre Senatul Academiei de Studii Economice va avea loc în 28 septembrie 2011.

Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la registratura ASE, respectiv Piata Romana nr.6, sector 1, cod 010374, O.P. 22, luni – vineri între orele 9.00 – 13.00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informatii suplimentare la telefon: 021 – 3191900, 021-3191901, interior 393, 427 sau e-mail: mmaftei@ase.ro.

Hotarârea nr. 63 privind validarea alegerilor de la Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica de înlocuire a domnului prof. univ. dr. Dumitru Marin cu domnul prof. univ. dr. Ion Dobre,  pentru reprezentarea în Senatul universitar.

Hotarârea nr. 64 privind aprobarea componentei departamentelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, astfel:

– noile departamente sunt constituite din membrii fostelor catedre, eventual fuzionate;

– membrii colectivului de istorie economica devin membri ai Departamentului de Filozofie si stiinte socio-umane;

– membrii colectivului de geografie devin membri ai Departamentului de Turism si Geografie;

– domnul prof. univ. dr. Robert – Christian – stefan Paiusan trece de la Catedra de Comunicare si Doctrine Economice la Departamentul de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;

– doamna conf. univ. dr. Catalina – Anca Atanasie – Boruz trece de la Catedra de Merceologie si Managementul Calitatii la Departamentul Turism si Geografie;

– domnul asist. univ. dr. Constantin Belu trece de la Catedra de Cibernetica Economica la Departamentul Moneda si Banci;

– doamna prof. univ. dr. Luminita Daniela Constantin trece de la Catedra de Statistica si Econometrie la Departamentul de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr. 65 privind aprobarea introducerii unei prevederi în cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, inclusiv pentru anul universitar 2010-2011, dupa cum urmeaza:

„Studentii care au acumulat 102 credite de studiu si nu au promovat anul I pot sa urmeze , la cerere, anul II suplimentar.”

Hotarârea nr. 66 privind aprobarea mentinerii domnului prof. univ. dr. Gheorghe Sabau (cadru didactic pensionat) ca manager al proiectului „Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor românesti(SIMUR)”, contract POSDRU/56/1.2/S/31541.

Hotarârea nr. 67 privind initierea demersurilor pentru obtinerea unui credit bancar în cuantum de maxim 10 milioane de lei, pentru finalizarea obiectivelor aflate în constructie/reabilitare ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 68 privind aprobarea solicitarilor doctoranzilor Violeta Iftinchi si Eugeniu Militaru de întrerupere a programului de pregatire doctorala, începând cu 13 iulie 2011.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 9 al sedintei Senatului universitar din 03.08.2011:

 

Hotarârea nr. 69 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti 2011-2020.

Hotarârea nr. 70  privind aprobarea calendarului activitatilor didactice ale anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 71  privind aprobarea planurilor de învatamânt ale programelor de studii universitare pentru anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 72  privind aprobarea Metodologiei privind alegerile universitare la nivelul departamentelor, 2011-2012.

Hotarârea nr. 73 privind validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de licenta din sesiunea iulie – 2011.

Hotarârea nr. 74 privind aprobarea ca, începând cu anul universitar 2011-2012, din componenta comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice si a comisiilor pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat sa faca parte doar cadre didactice evaluate.

Hotarârea nr. 75  privind acordarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu”, Academiei de Studii Economice din Moldova cu ocazia celei de-a 20-a aniversari.

Hotarârea nr. 76 privind completarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice de asistent si lector universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2010 – 2011, astfel:

Art. 16 alin. (1) punctul c,  „Tema prelegerii se stabileste de catre comisie si se anunta candidatului cu 48 de ore înainte de sustinere„.

Hotarârea nr. 77 privind aprobarea Comisiilor concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent si lector universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2010 – 2011.

Hotarârea nr. 78 privind aprobarea mentinerii urmatoarelor cadre didactice pensionate în echipe de implementare a unor proiecte POSDRU, dupa cum urmeaza:

– prof. univ. dr. Silviu Negut, expert pe termen lung, POSDRU/81/3.2/S/48872;

– prof. univ. dr. Nicolae Dardac, expert pe termen lung si scurt, POSDRU/89/1.5/S/59184 si POSDRU/1/31.1/S/8;

– prof. univ. dr. Constantin Apostol, director de proiect, BRAINS 2(2i)-3.1-11, MIS ETC Code: 651

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 10 al sedintei Senatului universitar din 08.09.2011:

 

Hotarârea nr. 79 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru programele de masterat si doctorat în anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 80 privind stabilirea componentei formatiilor de studiu aferente programelor de masterat în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

– pentru programele de masterat cu 50 de studenti: o serie cu doua grupe;

– pentru programele de masterat cu 75 de studenti: o serie cu trei grupe;

– pentru programele de masterat cu pâna la 120 de studenti: o serie cu patru grupe.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 11 al sedintei Senatului universitar din 28.09.2011:

 

Hotarârea nr. 81 privind aprobarea amendamentelor în vederea completarii Cartei universitare.

Hotarârea nr. 82 privind aprobarea statelor de functii pentru anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 83 privind aprobarea listei cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

Cadre didactice asociate

 

Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica
Cristea Valentin Ionita Anca
Muntean Mihaela Purnus Augustin
Patriciu Victor Valeriu Visioiu Adrian
Tomai Nicolae Vinte Claudiu
Bica Ion Oprea Simona
Burtescu Emil Tudor Nicoleta Liliana
Departamentul de Statistica si Econometrie
Anghelache Constantin Oancea Bogdan
Chivu Marian Roman Florin
Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
Barbu Elena Mihaela Mihalache Raluca
Babeanu Delia Mihailescu Ion
Bragadireanu Carmen Petre Georgeta
Cojocea Bogdan Ioan Popeanga Petre
Constantin G. Sergiu Bogdan Popescu Marin
Duca N. Florinita Popescu Veronica Adriana
Iancu Elena Ruiu Mihaita
Iordache Emilia Teau Ion Toni
Iosif Gheorghe Toma Marin
Lazar Alexandra Vasilescu Silvana
Leaua Silvia Diana Vuta Mihai
Departamentul Business, stiintele consumatorului si Managementul calitatii
Grigorescu Adriana Cojocariu Steliana
Gronski Sandel Cucu Adrian
Puscaciu Florin Grigorescu Dan Razvan
Toma Sorin Nastasescu Raluca
Tziner Aharon Patriche Iulian
Vasile Valentina Stoleriu Gheorghita
Braicu Cezar Stroia Alexandru
Alecu Teodora Suditu Costel
Cherciu Odeta  
Departamentul de Turism si Geografie
Rusu Valeriu Bolma Catalina
Prunariu Dumitru Dorin Mionel Oana
Piso Marius Gagea Andreea Mihaela
Sava Ionel Nicu Nedea Petronela
Buchet Constantin Necsuliu Gabriela
Muresan Liviu Stoica Ionel
Opritescu Mihail Sima Mihaela
Benea Ciprian Benjamin Bobeica Dan
Suditu Bogdan Alexandru Barna Cristina
Sageata Radu Danut Draghici Mircea
Simon Tamara Chiriac Crina
Dogaru Diana Bratu Mihai
Dumitrescu Bianca Glavan Vasile
Departamentul de Marketing
Nita Constantin Neacsu Liliana
Pandelica Amalia Danetiu Tiberiu
Botezatu Mihai Ruiu Mihaita
Ciobota Gheorghe Tudor Edu
Departamentul de Economie si Politici Economice
Popescu Constantin  
Departamentul de Management
Marinescu Paul Latu Lazar
Plesoianu George Stomff Tudor
Ivan Mihail Stomff Speranta
Grigore Ana Maria Toaje Elena Monica
Tarara Lucica Uluitu Gabriel
Popescu Gheorghe Cerescu Rodica
Turculet Claudiu Botez Mihai
Marian Gabriela Gheorghe Sandica Liliana
Dontu Silviu Ganescu Roxana
Creanga Alexandru Costache Daniel
Codreanu Catalin Istodor Dan
Duca Olivia Stancu Dumitru
Protopopescu Cristina Dudus Stelica
Carlea Filip Tudoran Tiberiu
Brudaru Paul Tudoran T. Tiberiu
Suciu Ecaterina Petrescu Liliana
Stoienescu Constantin Alin Badea Ruxandra
Radovici Gabriela Vinturache Mihai
Stanescu Claudiu Voicu Vlad
Pavelescu Florin Cretu Gabriel
Grigore D. Ana Maria Marin Irina
 
Departamentul Administratie si Management Public
Coara Gheorghe  
Departamentul Finante
Ciobanu Ghenadie Mitroi Adrian
Ciurel Violeta Mosteanu Roxana
Craciuneanu Viorel Patroi Dragos
Dobroteanu Camelia Radu Radut
Dambeanu Creta Ovidiu serban Ionut
Dumitrescu Dalina Triandafil Cristina
Ganea Tudor Zilisteanu Ion Radu
Ionescu Roxana  
Departamentul Moneda si Banci
Anghel Lucian Claudiu Covrig Nicolae
Bichi Cristian Ganea Tudor
Coatu Sorin Nitescu Dan
Ciupagea Constantin Preda Ana Maria
Chidesciuc Alexandru Nicolae Samuel Yudita
Codirlasu Adrian Treapat Laurentiu

 

Departamentul Relatii Economice Internationale
Ciurel Violeta Tuluca Catalina
Tomescu Viorel Jula Marius
Voinea Liviu Baicu Gabriela
Calciu Mihai Colibasanu Oana
Caraiani Petre Manescu Dragos
Boghez Iuliana Ilie Florin
Tarara Cristinel Mociarov Andrei
Ploae Catalin Stanculescu Anca
Cercel Mihai Mocanu Oana
Proca Cristian Gagea Andreea
Codirlasu Adrian Cojocariu Cezar
Mihalache Iolanda Odobescu Luminita
Croitoru Lucian Câmpeanu Victoria
Departamentul Economie Agroalimentara si a Mediului
Bara Simona Popa Cristina
Iosif Gheorghe Nastase Anca Amelia
Toma Roman Socoll (Mogos) Paula Liliana
Draghici Adrian Chelmu Sergiu Sorin
Enache Diana Mândricelu Constantin
Mitrache Stefan Piriianu Marisanda
Mitrache Valentin Dobroteanu Elena Camelia
Piciu Gabriela  
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Coras Mircea Lasch Katja
Muresan Liviu Moraru Dan
Stupariu Sorin Schebesch Klaus Bruno
Departamentul de Drept
Bocsa Marcel Safta Marieta
Joandrea Dan Pârvu Liviu
Maxim Felicia  
Departamentul de Educatie Fizica si Sport
Ciolca Sorin Dinciu Corina
Balan Valeria Iacobini Paul
Mostoflei Florin Vasilescu Dumitru
Milea Nicolae Oprea Laurentiu
Iliescu Paul Alecu Aurel
Hantau Cezar Croitoru Doina
Grigore Gheorghe Onofreiciuc Tudor
Netolitzchi Mihaela
Departamentul Matematici aplicate
Zbaganu Gheorghita  
Departamentul de Filosofie si stiinte socio-umane
Morar Vasile Vreja Lucia Ovidia
Baciu Claudiu Dan serbanescu Gina
Bosca Loredana Cornelia
INDE
Ali Eden Ivascu Silviu Mihai
Baltes Nicolae Popescu Mihaela Ionela
Belascu Lucian Popescu Dan
Crisan Silviu serbu Razvan Sorin
Coca Constantinescu Simon Ilie
Dimitriu Maria  Gheorghe Cornel
 Cadre didactice asociate – Pensionari
Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica
Apostol Constantin Sabau Gheorghe
Hartulari Carmen Spircu Liliana
Marin Dumitru  
Departamentul de Statistica si Econometrie
Isaic Maniu Alexandru Korka Mihai
Antonescu Constantin Marin Dumitru
Lilea Eugenia
Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
Prof.univ.dr. Florescu Vasile  

Prof.univ.dr. Ristea Mihai

Departamentul de Marketing
Catoiu Iacob
Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie Didactica si Comunicare în economie
Stoenescu Virgiliu Jorj  
Departamentul de Management
Bâgu Constantin Nicolescu Ovidiu
Basanu Gheorghe Radu Victor
Burdus Eugen Ursachi Ioan
Ionita Florin Naftanaila Ion (se va pensiona în 22 aprilie 2012)
Luban Florica Botezatu Mihai (se va pensiona în 17 octombrie 2011)
Manolescu Aurel Vasilescu Ion
Departamentul Administratie si Management Public
Stoian Marian
Departamentul Finante
Bercea Florian Stroe Radu
Mosteanu Tatiana (se va pensiona în12 ianuarie .2012) Spircu Liliana
Departamentul Moneda si Banci
Dardac Nicolae
Departamentul Relatii Economice Internationale
Bari Ioan Rujan Ovidiu
Departamentul Economie Agroalimentara si a Mediului
Voicu Radu
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Bratianu Constantin (se va pensiona în12 decembrie 2011)
Departamentul de Drept
stefanescu Brândusa Mariana Crauciuc Olimpiu
stefanescu T. Ion  
Departamentul de Educatie Fizica si Sport
Milea Nicolae Leonte Ion
Departamentul de Matematici aplicate
serban Radu  
Departamentul de Filosofie si stiinte socio-umane
Olaru Corneliu
Cadre didactice asociate – Doctoranzi
Departamentul de Statistica si Econometrie
Bucerzan Ioana Bere Ramona
Otoiu Adrian Caplescu Raluca
Oprea Mariana Bratu Mihaela
Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
Bigioi Adrian Doru Jianu Ionel
Bogeanu Alexandru Mocanu Mihaela
Bulac Cimpoieru Violeta Stoica Dragos
Constantin Nicolae Vasile Tanase Lidia Gabriela
Dobre Florin Unchiasu Simona
Ionescu Irina
Departamentul Business, stiintele consumatorului si Managementul calitatii
Angheluta Andrei Moise Cristina
Angheluta Tita Petcu Andreea
Cargeag Mihaela Rizea Carmen
Chiru Codrin Tâmpu Diana
Dina Razvan Ungureanu Adrian
Draghici Mihai Vasile Adrian
Libardea Laura Zgura Daniel
Marinescu Desiree  
Departamentul de Turism si Geografie
Calaretu Bogdan Vasile Linca Aurora
Ditu Furtuna Camelia Bunghez Magdalena
Bulin Daniel Molnar Elisabeta
Departamentul de Marketing
Aldea M Roxana-Elena Natsis G Alexandru-Virgil
Alexe G Florin Alexandru Neacsu N Monica-Nicoleta
Anca M Gabriela Neagoe D Cristina
Atanasoaie G George Sebastian Nemoianu D. Estera Laura
Avram I Emanuela Maria Niculae T Sabin Mihai
Baban I Eleonora -Gabriela Oancea V Olimpia Mihaela Elena
Badarau N Mihaela (Roman) Oprescu C Elena- Alina
Badea P Alina Pagalea S Andreea
Barbulescu A Raluca Cristina Palade N Marius Iulian
Bena Z Irina Daniela Pariza I Natalia (Manea)
Benchescu G D Claudia Pastiea St Marian Mihai
Blaj Gh Ramona Georgiana Pavel (Cosoi) I Carmen Maria
Bobeica I Ana Maria Monica Pavel M Camelia
Boldisor P stefania Raluca (Andreica) Pentescu C L D Alma
Bozga I Alexandru- Narcis Perju L.D. Alexandra
Canda C Andrei- Virgil Petre V Carmen(Bortan)
Carnaru D Anca Maria Petrescu A Nicolae Daniel
Chirica O Ioana Catalina Petrisoaia F Carmen
Chivu V Dragos Platon C Otilia-Elena
Ciceo T Andreea-Theodora Popa C Adela Laura
Colan P Geanina Popescu D Barbu Bogdan
Cristian I Alexandru Postoaca M Alexandra Elena
Curmei I Catalin Valeriu Racu G Alina(Catanet)
Damu E Nicolae Roman C Gabriela Emilia
Dinu A Cristina ROSCA I Vlad
Ditoiu I Mihail-Cristian Rusescu I Marius Catalin
Draghescu G Florin Saniuta S Adina
Dumitru N Elena (Popa) Sarau G Andrei-Claudiu
Dutescu B Vlad Sorin Savescu R Roxana Florenta
Florea I Dorian-Laurentiu serban D Corina
Fotea C Stefan Ioan serban N Mariana
Fruth G Andreas Sigl R K Alexander Karl Mario
Geangu I. N. Iuliana Petronela Simion L Alina
Georgescu I Bogdan Stan F Claudia Cristina
Gheorghe I. Iuliana Raluca Stoica M S Ivona
Grigore I Alina-Aurelia Stoica V Ana –  Maria
Grigore I Georgiana Florentina Strâmbu-Dima V Andreea
Iconaru C. Claudia Tanase  (ROSCA) C Laura  Daniela
Ilie H Ana (Nicolau) Irina Tichindelean C Mihai
Ion G Alexandra Tiut M Andrei- Teodor
Ionescu S I Andreea Todor M.A. Mihai-Dan
Iosub D Irina Tufan N Adriana
Ivanov H S Adelina-Eugenia Tuta M Mihaela
Luca I Loredana-Irina Velicu D Bogdan Calin
Macovei E Octav Ionut Verzea G Ana-Maria
Meleanca C Raluca-Cristina Vlad T Daniela –  Steluta
Menasan L Denise Vonica-Radutiu D Mirela-Ileana
Mihai A Alexandru Lucian Vontea I O Andreea-Angela
Mihalcea P Maria Raluca Vosloban I Raluca-Ioana
Mihart G Camelia (Kailani) Vrabiuta C Monica
Mihoc V Florin Witek G Irina
Moldoveanu C Irene ( Ionita) Zait D Luminita Iulia
Munteanu A Claudiu – Catalin Zara S Iulia Adina
Munthiu D A Maria-Cristiana Zegreanu M.A. Mirela Patricia
Namolosu C M Simona – Mihaela
Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie Didactica si Comunicare în economie
Paduraru Monica Elisabeta Iacob Silvia Elena
Richiteanu Nastase Ramona Elena Bajan Irina
serbu Violeta Maria Busuioc Andrada
Enachescu Vladimir Aurelian
Departamentul de Management
Tache Florin Lungu Oana (Dragomir)
Ichim Livia Draghici Mircea
Matei Ramona Drajneanu Sorin Nicolae
Ionescu Alexandra (Mironescu)
Departamentul Administratie si Management Public
Sora Simona Nica Marian
Rahieru Adriana Draghici Mircea
Tapardel Claudia Ichim Livia
Potcovaru Madalina  
Departamentul Finante
Bercu stefan Iosif Anaida
Burca Ana Maria Oprea Dragos
Ciobanu Radu Stoian George
Dinica Mihai Stanoiu Silvia
Dumitrascu Eliza Tibulca Laura
Departamentul Moneda si Banci
Alupoaie Iancu Alexie Lovin Horatiu
Anghel Dan Sandica Ana Maria
Gaiducevici Gabriel tepus Ana Maria
Departamentul Relatii Economice Internationale
Olaru Claudia Popovici Oana
Cantemir Calin Tatomir Cristina
Birau Cristian Zegreanu Mirela
Ghibutiu Andra Slavescu Ecaterina
Oanta stefan Volintiru Clara
Doroftei Madalina Petrariu Radu
Alexe Ileana
Departamentul Economie Agroalimentara si a Mediului
Ciobanu Laura serban Octavian
Iosif Anaida Ardeleanu Adrian George
Mitroi Mircea Ciobanu Mihaela Cristina
Calanter Paul Dinu Mihai
Departamentul de Drept
Stoican Andreea Banulescu Viorel
Manescu Dragos Predescu Cristina Mihaela
Patru stefan Radu Chiocaru George
Departamentul Matematici aplicate
Damian Virgil  

 

Hotarârea nr. 84 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent si lector universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 

Nr.
crt.
Facultate Catedra Post Poz. Candidat Rezultat
concurs
1 Finante, Asigurari, Banci si Burse Valori Finante Lector 59 Semenescu Ileana Andreea admisa
2 Finante, Asigurari, Banci si Burse Valori Finante Lector 61 Kagitci Meral admisa
3 Management Management Lector 61 Simion-Melinte Cezar-Petre admis
4 Management Management Lector 62 Radu Catalina admisa
5 Management Management  Lector 63 Corbos Razvan Andrei admis
6 Management Management Lector 64 Stanescu (Chivu) Aurelia admisa
7 Management Management  Lector 66 Jiroveanu Daniel Constantin admis
8 Management Eficienta  economica Lector 20 Busu Cristian admis
9 Management Filozofie, Politologie, Sociologie Lector 7 Rujoiu Florian Octavian admis
10 Management Filozofie, Politologie, Sociologie Lector 9 Popa Florin admis
11 Management Filozofie, Politologie, Sociologie Lector 10 Balan Sergiu admis
12 Management Filozofie, Politologie, Sociologie Lector 11 Georgescu stefan
– Dominic
admis
13 Management Filozofie, Politologie, Sociologie Lector 12 Bîgu Dragos admis
14 Administratie si Management Public Administratie si Management Public Lector 40 Pacesila Mihaela admisa
15 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea Afacerilor Lector 19 Dumitru Ionela admisa
16 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea Afacerilor Lector 20 Ghinea Valentina
Mihaela
admisa
17 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea Afacerilor  Lector 21 Mândruleanu Anca
Maria
admisa
18 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea Afacerilor Lector 22 Pelau Monica
Corina
admisa
19 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Administrarea Afacerilor Lector 24 Vasilache Simona
Nicoleta
admisa
20 Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate, Audit si Control de Gestiune Lector 54 Stoian Flavia admisa
21 Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate, Audit si Control de Gestiune Lector 55 Rapcencu Cristian admis
22 Contabilitate si Informatica de Gestiune Contabilitate Internationala si Informare Financiara Lector 29 Dragomir Voicu
Dan
admis
23 Contabilitate si Informatica de Gestiune Drept Lector 36 Chirica Simona admisa
24 Marketing Marketing Lector 51 Barbu Andreea
Mihaela
admisa
25 Marketing Marketing Lector 57 Moise Daniel admis
26 Marketing Marketing Lector 58 Stancu Alin admis
27 Marketing Marketing Lector 59 Ionescu Florin
Tudor
admis
28 Marketing Marketing Lector 60 Caescu stefan
Claudiu
admis
29 Comert Comert Lector 19 Albastroiu Irina admisa
30 Comert Turism Servicii Lector 21 Hornoiu Remus Ion admis
31 Comert Turism Servicii Lector 22 Marin – Pantelescu
Andreea
admisa
32 Relatii Economice
Internationale
Relatii Economice Internationale Lector 64 Dragoi Mihaela Cristina admisa
33 Relatii Economice
Internationale
Relatii Economice Internationale Lector 65 Viciu (Caragin)
Andreea Raluca
admisa
34 Relatii Economice
Internationale
Relatii Economice Internationale Lector 68 Lacrois Yvonne Iulia admisa
35 Relatii Economice
Internationale
Limbi germanice si comunicare în afaceri Lector 29 serban – Oprescu
Anca – Teodora
admisa
36 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Cibernetica Economica Lector 22 Paun Ramona Mihaela admisa
37 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Cibernetica Economica Lector 24 Aldea Anamaria admisa
38 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Informatica economica Lector 49 Mircea Marinela admisa
39 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Informatica economica Lector 64 Constantinescu Radu admis
40 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Statistica si Econometrie Lector 51 Dimian Gina Cristina admisa
41 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Statistica si Econometrie Lector 52 Covrig Mihaela admisa
42 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Statistica si Econometrie Lector 52 Enache Calcedonia absenta
43 Economie Economie si Politici Economice Lector 42 Cretu Alina stefania admisa
44 Economie Economie si Politici Economice Lector 43 Mosora Liviu Cosmin admis
45 Economie Economie si Politici Economice Lector 44 Stanef Mihaela
Roberta
admisa
46 Economie Agroalimentara si a Mediului Economia si Tehnologia Productiei Agricole si Alimentare Lector 30 Ignat Raluca admisa

 

 

Hotarârea nr. 85 privind aprobarea propunerilor de atribuire a titlului de „profesor emerit”, unor cadre didactice pensionate din Academia de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

 

Nume si prenume

 

Gradul didactic

   

Departamentul Management

1 MANOLESCU AUREL Profesor
2 NICOLESCU OVIDIU Profesor
3 PLUMB ION Profesor
4 PRICOP MIHAI Profesor
5 VASILESCU ION Profesor
   

Departamentul Filosofie si stiinte socio-umane

1 VASILE BOZGA Profesor
   

Departamentul Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

1 DIMA DUMITRU Profesor
2 PATRICHE DUMITRU Profesor
3 PETRESCU VIOREL Profesor
   

Departamentul Turism si Geografie

1 RADU EMILIAN Profesor
   

Departamentul Statistica si Econometrie

1 ISAIC MANIU ALEXANDRU Profesor
2 KORKA MIHAI Profesor
 

 

 

Departamentul Matematici aplicate

1 RADU sERBAN Profesor
   

Departamentul Economie Agroalimentara si a Mediului

1 VOICU RADU Profesor
2 ZAHIU LETItIA Profesor
   

Departamentul Economie si Politici Economice

1 CIUCUR DUMITRU Profesor
2 COSTACHE SANDU Profesor
3 DOBROTA NItA Profesor
4 STANESCU ILEANA Profesor
5 NECULAU VIORICA Profesor
   

Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie, Didactic si Comunicare în economie

1 SUTA SULTANA SALAJANA Profesor
 
  Departamentul Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
1 CALIN OPREA Profesor
2 FLORESCU VASILE Profesor
3 GHEORGHIU ALEXANDRU Profesor
4 MARGULESCU DUMITRU Profesor
5 POSSLER LADISLAU Profesor
6 RISTEA MIHAI Profesor
 

 

 

Departamentul de Educatie Fizica si Sport

1 IOVAN SONIA Profesor
2 ANDREI FILOFTEIA Profesor
3 POPESCU MIRCEA Profesor
 

 

 

Departamentul de Drept

1 sTEFANESCU BRÂNDUsA MARIANA Profesor
2 sTEFANESCU T. ION Profesor
   

Departamentul Finante

1 VACAREL IULIAN Profesor
2 BISTRICEANU GHEORGHE Profesor
3 BERCEA FLORIAN Profesor
4 NEGREA EMIL Profesor
5 STROE RADU Profesor
6 TOPCIU CONSTANTIN Profesor
   

Departamentul Moneda si Banci

1 ALTAR MOISA Profesor
2 BASNO CEZAR AUGUST Profesor
   

Departamentul Marketing

1 CATOIU IACOB Profesor
   

Departamentul de Relatii Economice Internationale

1 BARI IOAN Profesor
2 SUTA NICOLAE Profesor
3 DOLGU GHEORGHE Profesor
4 GHEORGHItA VIRGIL Profesor

 

Hotarârea nr. 86 privind aprobarea subordonarii Departamentelor de „Matematici aplicate”, „Drept” si „Filozofie, Politologie, Sociologie”, Consiliului de Administratie (Biroul Senatului) al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 87 privind aprobarea constituirii comisiei pentru analizarea unor abateri disciplinare savârsite de un cercetator în cadrul proiectului nr. 238438/2008 „Dynamics of Institutional Cooperation in the European Union”, dupa cum urmeaza:

– prof. univ. dr. Sofia Colesca;

– lect. univ. dr. Oana Sabie (Abaluta);

– lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanu.

Hotarârea nr. 88 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora, numai la universitatile partenere.

Hotarârea nr. 89 privind aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrul I al anului universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Tipul bursei Cuantumul bursei  (lei/luna)
 1. Bursa” Mihail Manoilescu” 1000
 2. Bursa pentru performante deosebite în

activitatea organizatorica

800
 3. Bursa pentru performante deosebite în

activitatea de cercetare stiintifica

800
 4. Bursa de performanta 690
 5. Bursa de merit 530
 6. Bursa de studiu 400
 7. Bursa sociala 345
 8. Ajutor social ocazional 345
 9. Bursa studenti straini echivalentul în lei a sumei de 65 euro
 10. Bursa masteranzi straini echivalentul în lei a sumei de 75 euro

Hotarârea nr. 90 privind aprobarea privind aprobarea prelungirii cu 6 luni a perioadei de valabilitate a contractelor de munca pe perioada determinata încheiate cu cadrele didactice cu functia de lector din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 12 al sedintei Senatului universitar din 21.10.2011:

 

Hotarârea nr. 91 privind acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Excelentei Sale JOAQUIN ALMUNIA, vicepresedinte al Comisiei Uniunii Europene si Comisar pentru concurenta, la propunerea Facultatii de Relatii Economice Internationale.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 13 al sedintei Senatului universitar din 26.10.2011:

 

Hotarârea nr. 92 privind aprobarea Raportului de desfasurare a celei de-a saptea  editii a scolii internationale de vara a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Bucharest Summer University 2011.

Hotarârea nr. 93 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora la universitatile partenere, în anul universitar
2011-2012, dupa cum urmeaza:

 1. prof. univ. dr. Ion Ivan – Universitatea de Vest Timisoara;
 2. conf. univ. dr. Tomescu Florian – Universitatea Bucuresti;
 3. prof. univ. dr. Paiusan Robert – Universitatea Politehnica Bucuresti;
 4. lect. univ. dr. Josan Andrei – Universitatea Bucuresti;
 5. conf. univ. dr. Constantinescu stefanel Ruxandra – Universitatea Bucuresti;
 6. lect. univ. dr. Dima Viorela Valentina – Universitatea Bucuresti;
 7. prof. univ. dr. Bodea Constanta – Universitatea de Vest Timisoara;
 8. prof. univ. dr. Dragan Gabriela – Universitatea A.I.Cuza Iasi;
 9. prof. univ. dr. Macoviciuc Vasile – SNSPA;
 10.  lect. univ. dr. Georgescu stefan Dominic – SNSPA;
 11.  prof. univ. dr. Balan Carmen – Institutul de Administrare a Afacerilor Bucuresti;
 12.  prof. univ. dr. Huidumac Petrescu Catalin – SNSPA;
 13.  lect. univ. dr. Tanase Iulian – SNSPA;
 14.  conf. univ. dr. Paun Cristian Valeriu – SNSPA.

Hotarârea nr. 94 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice la Departamentul de Educatie Fizica si Sport din Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

 1. prof. univ. dr. Hantau Ioan;
 2. conf. univ. dr. Igorov Maria Aurelia.

Hotarârea nr. 95 privind aprobarea transformarii posturilor personalului nedidactic cu studii medii în posturi cu studii superioare, conform legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza:

 

Nr. Crt. Compartiment Nume Prenume Încadrarea propusa pentru promovare (postul transformat)
1. BIROUL UNIC DE RELAtII CU PUBLICUL Stanescu Tudorita Administrator financiar    (referent) (S)
2. BIROUL FINANCIAR Ionita Ramona Administrator financiar (referent) (S)
3. DIRECtIA RESURSE UMANE Chiric Antoaneta Administrator financiar (referent) (S)
4. Ciobanu Nicoleta Administrator financiar (referent) (S)
5. stefan Alexandrina Administrator financiar (referent) (S)
6. BIROU CONTABILITATE FINANCIARA Miu Madalina Administrator financiar (referent) (S)
7. BIROU CONTABILITATE ID Lovinescu Alexandru Administrator financiar (S)
8. sCOALA DE PREGATIRE POSTUNIVERSITARA Ungureanu Tulbea Iuliana Referent (S)
9. SECRETARIAT C.I.G. Craciunescu Liliana Secretar (S)
10. SECRETARIAT MANAGEMENT Cordas Gina Secretar (S)
11. SECRETARIAT C.S.I.E. Cojanu Violeta Secretar (S)
12. SECRETARIAT MARKETING Armeanu Carmen Secretar (S)
13. Anghel Claudia Florina Secretar (S)
14. UNESCO PENTRU ADMINISTRAREA AFACERILOR Anghel Carmen Secretar (S)
15. DIRECtIA ÎNVAtAMÂNT LA DISTANtA Chirila stefania Secretar (S)
16. Rogojan Viorica Tehnoredactor (S)
17. EDITURA A.S.E. Despa Silvia Tehnoredactor (S)
18. Florea Razvan Aurelian Tehnoredactor (S)
19. BIBLIOTECA CENTRALA A.S.E. Filos Ovidiu Mihail Analist programator ajutor (S)

 

Hotarârea nr. 96 privind aprobarea scoaterii la concurs a 61de posturi didactice de asistent si lector si a unui post didactic de profesor, vacantate în anul universitar 2011-2012, conform legislatiei în vigoare.

Hotarârea nr. 97 privind aprobarea desfacerii disciplinare a contractului de munca al domnului Fisseha Mehari, cercetator în cadrul proiectului nr. 238438/2008 „Dynamics of Institutional Cooperation in the European Union”.

Hotarârea nr. 98 privind aprobarea prelungirii cu o luna a programului de doctorat în vederea sustinerii publice a tezei, pentru doctoranzii stefan Nicolae Marius Ungureanu, Roxana Voicu Dorobantu, Octavian Dragomir Jora, având în vedere ca la 26 octombrie 2011, când sustinerea publica fusese programata, conducatorul de doctorat nu a fost prezent din motive medicale.

Hotarârea nr. 99 prelungirea programului de doctorat pentru elaborarea si sustinerea publica a tezei, pâna cel târziu 31 iulie 2012, pentru toti doctoranzii înmatriculati în anii universitari 2004-2005, 2005-2006 si 2006-2007. Doctoranzii înmatriculati în anul universitar 2007-2008, vor sustine public tezele pâna în septembrie 2012.

Hotarârea nr. 100 privind aprobarea mentinerii domnului prof. univ. dr. Mihai Korka (cadru didactic pensionat) ca expert în proiecte pe fonduri structurale.

Hotarârea nr. 101 privind confirmarea alegerilor pentru functia de Director de Departament si a membrilor Consiliului Departamentului, dupa cum urmeaza:

 1. Relatii Economice Internationale

Director: prof. univ. dr. Munteanu-Gurgu Constantin

Membri: conf. univ. dr. Musetescu Radu;

prof. univ. dr. Nicolescu Luminita;

conf. univ. dr. Paun Cristian;

prof. univ. dr. Cojanu Valentin;

prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe;

asist. univ. dr. Dumitrescu Dan.

 1. Filosofie si stiinte Socioumane

Director: prof.univ.dr. Macoviciuc Vasile

Membri: prof. univ. dr. Muresan Maria;

lect. univ. dr. Rujoiu Florian Octavian.

 1. Turism si Geografie

Director: prof.univ.dr. tigu Gabriela

Membri: conf. univ. dr. Popescu Delia;

  conf. univ. dr. State Olimpia;

prof. univ. dr. Vlasceanu Gheorghe;

lect. univ. dr. tala Madalina.

 1. Economie Agroalimentara si a Mediului

Director: prof.univ.dr. Popescu Gabriel

Membri: prof. univ. dr. Boboc Dan;

conf. univ. dr. Trica Carmen Lenuta.

 1. UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

Director: conf. univ. dr. Dima Alina

Membri: lect. univ. dr. Corina Pelau;

prep. univ. drd. Orzea Ivona.

 1. Finante

Director: prof. univ. dr. tâtu Lucian

Membri: prof. univ. dr. Cîmpeanu Emilia;

  prof. univ. dr. Dragota Victor;

prof. univ. dr. Brasoveanu Viorel Iulian;

prof. univ. dr. Stancu Ion;

prof. univ. dr. Vuta Mariana;

prof. univ. dr. Tanasescu Paul.

 1. Management

Director: prof. univ. dr. Dobrin Cosmin Octavian

Membri: prof. univ. dr. Borisov Daniela (Hâncu);

asist. Univ. dr. Corbos Razvan Andrei;

conf. univ. dr. Deac Vasile;

prof. univ. dr. Pârvu Florea.

 1. Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune

Director: prof. univ. dr. turlea Eugeniu

Membri: prof. univ. dr. Robu Vasile;

    prof. univ. dr. Ion Anghel;

prof. univ. dr. Ionescu Bogdan;

prof. univ. dr. Feleaga Liliana;

prof. univ. dr.  Raileanu Vasile;

prof. univ. dr. Mihai Florin;

prof. univ. dr. Sgardea Florin;

prof. univ. dr. tutu Anca.

 1. Marketing

Director: prof. univ. dr. Anghel Laurentiu-Dan;

Membri: conf. univ. dr. Vrânceanu Diana Maria;

lect. univ. dr. Moise Daniel;

lect. univ. dr. ROSCA Mihai Ioan;

lect. univ. dr. Filip Alina.

 1.  Administratie si Management Public

Director: conf. univ. dr. Alpopi Cristina

Membri: lect. univ. dr. Popescu Ruxandra Irina;

lect. univ. dr. Sabie Oana Matilda.

Hotarârea nr. 102 privind  aprobarea repartizarii pe facultati a 100 de gradatii de merit personalului didactic, rezultate în urma vacantarii, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Facultatea Numar de gradatii disponibile pentru 2011-2016
1. Management 8
2. Administratie si Management Public 2
3. Finante, asigurari, Banci si Burse de Valori 5
4. Contabilitate si Informatica de Gestiune 17
5. Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 16
6. Marketing 8
7. Comert 10
8. Relatii Economice Internationale 13
9. Economie 7
10. Economie Agroalimentara si a Mediului 8
11. Drept (Departament) 3
12. Matematici aplicate (Departament) 2
13. Educatie Fizica si Sport (Departament) 1

Hotarârea nr. 103 privind  respingerea memoriului formulat de doamna Dana Rodica Gârdu asist. univ. drd. la Departamentul de Relatii Economice Internationale, prin care solicita prelungirea termenului de sustinere a tezei cu 5 luni

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 14 al sedintei Senatului universitar din 16.11.2011:

 

Hotarârea nr. 104 privind aprobarea Regulamentului pentru studiile universitare de doctorat.

Hotarârea nr. 105 privind aprobarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 106 privind confirmarea alegerilor pentru functia de Director de Departament si pentru calitatea de membri ai consiliilor departamentelor, dupa cum urmeaza:

Departamentul de Drept

Director:

Conf. univ. dr. Stoica Camelia Florentina

Membri:

Prof. univ. dr. Dimitriu Raluca;

Prof. univ. dr. Lefter Cornelia;

Conf. univ. dr. Cristea Silvia Lucia;

Conf. univ. dr. Vartolomei Brândusa.

Departamentul de Educatie Fizica si Sport

Director:

Conf. univ. dr. Jinga Gheorghe

Membri:

Lect. univ. dr. Hantau Cristina;

Lect. univ. dr. Manescu Catalin;

Conf. univ. dr. Pop Cristiana;

Asist. univ. dr. Ristea Cristian;

Departamentul de Matematici aplicate

Director:

Prof. univ. dr. Tudor Maria

Membri:

Lect. univ .dr. Giuglea Marius;

Lect. univ. dr. Mircea Iulian;

Conf. univ. dr. Iftimie Bogdan;

Lect. univ. dr. Veghes Ovidiu.

Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica

Director:

Lect. univ. dr. Boja Catalin

Membri:

Prof .univ. dr. Smeureanu Ion;

Prof. univ. dr. Lungu Ion;

Prof. univ. dr. Dârdala Marian;

Prof. univ. dr. Maracine Virginia;

Conf. univ .dr. Pocatilu Paul;

Prof. univ. dr. Ruxanda Gheorghe;

Departamentul de Moneda si Banci

Director:

Prof. univ. dr. Negrea Bogdan

Membri:

Conf. univ. dr. Costica Ionela;

Asist. univ. dr. Grigore Sima Alina.

Departamentul de Doctrine Economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare Economica

Director:

Prof. univ. dr. Rogojanu Angela

Membri:

Prof. univ. dr. Tasnadi Alexandru;

Lect. univ. dr. serban Oprescu Laurentiu;

Conf. univ. dr. Cace Corina;

Lect. univ. dr. Lacatus Liana.

Departamentul de Economie si Politici Economice

Director:

Prof. univ. dr. Dinu Marin

Membri:

Prof. univ. dr. Dachin Anca Daniela;

Conf. univ. dr. Craciun Liliana;

Prep. univ. drd. Manole Alina Magdalena;

Prof. univ. dr. Suciu Marta Cristina.

Departamentul de Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

Director:

Prof. univ. dr. Onete Cristian Bogdan

Membri:

Conf. univ. dr. Negrea Mihai;

Lect. univ. dr. Vasiliu Cristinel.

Departamentul de Statistica si Econometrie

Director:

Prof. univ. dr. Mitrut Constantin

Membri:

Prof. univ. dr. Roman Monica;

Prof. univ. dr. Begu Liviu Stelian;

Prof. univ. dr. Voineagu Vergil;

Lect. univ. dr. Sacala Marian.

Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

Director:

Prof. univ. dr. Nicolae Mariana

Membri:

Conf. univ. dr. Capota Rodica;

Prof. univ. dr. Muresan Laura;

Lect. univ. dr. Marinescu Roxana;

Asist. univ. drd. Patru Cornelia;

Conf. univ. dr. Constantinescu stefanel Ruxandra;

Conf. univ. dr. Bardi Mirela.

Hotarârea nr. 107 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora la universitatile partenere, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

 1. prof. univ. dr. Rodica Milena Zaharia  – Universitatea A.I.Cuza din Iasi;
 2. prof. univ. dr. Ion Ivan – Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica din Craiova;
 3. prof. univ. dr.  Aurelia Felicia Stancioiu – Universitatea din Pitesti.

Hotarârea nr. 108 privind  aprobarea solicitarilor cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, de a desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

 

Cadre didactice asociate
Departamentul de Turism si Geografie
Ciobanu Cristian Popa Eugenia
Uzuna Robert Diaconescu Constantin
Simileanu Vasile
Departamentul Doctrine economice, Psihopedagogie Didactica si Comunicare în economie
Georgescu Georgeta Singureanu Nicoleta
Chiac Teodora Gavanescu Mihaela
Mocanu Jaber Manuela Dorin Viorica
 

 

Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica
Bodea Vasile Oprea Simona
Ciubotar Narcisa Sabau Gheorghe
Hrinca Ioan Palaghita Dragos
Capisizu Sergiu Sacuiu Leonard
Visoiu Adrian Ogrinja Gheorghe
Furtuna Adrian Coman Sergiu
Vintila Bogdan Pavel Sorin
MBA – Romano – Canadian
Stamatian Andrei Lupulescu Adrian
Uceanu Madalina Ilie Adrian
Sauciuc Honoria Cabat Dragos
Purcarea Adrian Balint  Lorand
Micu Daniel Anghel Irina
Programul MBA – INDE
Hohan Ion Ivascu Silviu Mihai
Baltes Nicolae Popescu Mihaela Ionela
Belascu Lucian Popescu Dan
Crisan Silviu serbu Razvan Sorin
Coca Constantinescu Gheorghe Cornel simon Ilie
Dimitriu Maria
Departamentul de Educatie Fizica si Sport
Igorov Maria Aurelia
Cadre didactice – pensionate
Departamentul de Educatie Fizica si Sport
Hantau Ioan
Cadre didactice asociate – doctoranzi
Departamentul de Management
Drajneanu Florica Bichir Valentin
Popescu Alexandra Mihaela Vladescu Angela
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Gica Ecaterina
Centrul Cultural Rus
Vîrsta Izolda

 

Hotarârea nr. 109 privind  aprobarea  desfasurarii  celei de-a 8-a editii a scolii internationale de vara Bucharest Summer University cu tema Creativity and Innovation for the Future Businesses, cu 5 ECTS, între 11-26 august 2012.

Hotarârea nr. 110 privind aprobarea ca ziua de 02 decembrie 2011 sa fie nelucratoare, recuperarea ei facându-se dupa cum urmeaza:

a) departamentele didactice vor organiza refacerea activitatilor didactice în alte zile;

b) personalul nedidactic va recupera astfel:

– vineri 18.11.2011, zi de lucru cu program prelungit;

– vineri 25.11.2011, zi de lucru cu program prelungit.

Exceptie fac activitatile didactice la acele programe (învatamânt la distanta, masterat etc) programate si vineri si sâmbata care se vor desfasura conform planificarii initiale.

Hotarârea nr. 111 privind aprobarea sarbatoririi zilei de Craciun, pe 16 decembrie 2011, ora 10.00, în Amfiteatrul I, pentru copiii angajatilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 15 al sedintei Senatului universitar din 07.12.2011:

 

Hotarârea nr. 112 privind aprobarea metodologiilor de admitere la studiile universitare de licenta si masterat, pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 113 privind  aprobarea metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2011-2012.

Hotarârea nr. 114 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul  2012.

Hotarârea nr. 115 privind aprobarea propunerilor nominale a gradatiilor de merit pentru cadrele didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt. Nume Prenume Functia didactica Departamentul
1 DACHIN ANCA Prof.univ.dr. Economie si politici economice
2 PAPUC MARILENA Conf.univ.dr. Economie si politici economice
3 MARINAs MARIUS Lect.univ.dr. Economie si politici economice
4 DOBRE MIHAELA Lect.univ.dr. Economie si politici economice
5 SOCOL AURA Lect.univ.dr. Economie si politici economice
6 ROGOJANU ANGELA Prof.univ.dr. Doctrine Economice, Psihopedagogie  Didactica si Comunicare în economie
7 HRISTACHE DIANA ANDREEA Conf.univ.dr. Doctrine Economice, Psihopedagogie  Didactica si Comunicare în economie
8 COJANU VALENTIN Prof.univ.dr. REI
9 ZAHARIA RODICA Prof.univ.dr. REI
10 HOROBEt ALEXANDRA Prof.univ.dr. REI
11 ILIE ANCA Conf.univ.dr. REI
12 POPESCU ALINA Lect.univ.dr. REI
13 CAPOTA-STANCIU RODICA Conf.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
14 CONSTANTINESCU LORA DAGMAR Lect.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
15 CONSTANTINESCU sTEFANEL RUXANDRA Conf.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
16 DIMA V. VIORELA-VALENTINA Lect.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
17 DUMITRESCU VIRGINIA MIHAELA Lect.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
18 MARINESCU ROXANA ELISABETA Lect.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
19 PRELIPCEANU CRISTINA MARIA Conf.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
20 VASILIU DELIANA Conf.univ.dr. Limbi moderne si comunicare în afaceri
21 VINTILA GEORGETA Prof.univ.dr. Finante
22 CÂMPEANU EMILIA MIOARA Conf.univ.dr. Finante
23 GYORGY ATTILA Lect.univ.dr. Finante
24 VUtA MARIANA Prof.univ.dr Finante
25 DANILA NICOLAE Prof.univ.dr Moneda si banci
26 PAMFILIE RODICA Prof.univ.dr. Business, stiintele consumatorului si  managementul calitatii
27 OLARU MARIETA Prof.univ.dr. Business, stiintele consumatorului si  managementul calitatii
28 COSTEA CARMEN Prof.univ.dr. Business, stiintele consumatorului si  managementul calitatii
29 VASILIU CRISTINEL Lect.univ.dr. Business, stiintele consumatorului si  managementul calitatii
30 SASEANU ANDREEA Conf.univ.dr. Business, stiintele consumatorului si  managementul calitatii
31 VLASCEANU GHEORGHE Prof.univ.dr. Turism si geografie
32 NISTOREANU PUIU Prof..univ.dr. Turism si geografie
33 tUCLEA CLAUDIA ELENA Conf.univ.dr. Turism si geografie
34 MIONEL VIOREL Asist.univ.dr. Turism si geografie
35 STATE OLIMPIA Conf.univ.dr. Turism si geografie
36 ANGHEL LAURENtIU Prof.univ.dr. Marketing
37 ORZAN GHEORGHE Prof.univ.dr. Marketing
38 CRUCERU ANCA FRANCISCA Lect.univ.dr. Marketing
39 sERBANICA DANIEL Prof.univ.dr. Marketing
40 ZAHARIA RAZVAN Prof.univ.dr. Marketing
41 POPESCU IOANA CECILIA Conf.univ.dr. Marketing
42 FILIP ALINA Lect.univ.dr. Marketing
43 IONESCU FLORIN Lect.univ.dr. Marketing
44 CALU DANIELA ARTEMISA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

43 CARAIANI CHIRAtA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

44 tURLEA EUGENIU Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

45 DASCALU CORNELIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

46 NASTASE PAVEL Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

47 sTEFANESCU AURELIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

48 ALBU CATALIN NICOLAE Conf.univ.dr Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

49 ALBU NADIA Conf.univ.dr Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

50 STANCIU ANDREI Conf.univ.dr Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

51 ANICA POPA IONUt FLORIN Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

52 CREtU RALUCA FLORENTINA Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

53 POPESCU GHEORGHE Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

54 FELEAGA  LILIANA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

55 LUNGU CAMELIA IULIANA Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

56 ROBU VASILE Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

57 sERBAN CLAUDIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

58 sOVA ROBERT AURELIAN Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,Analiza si

Informatica de gestiune

59 LEFTER CORNELIA Prof.univ.dr. Drept
60 STOICA FLORENTINA CAMELIA Conf.univ.dr. Drept
61 CRISTEA SILVIA LUCIA Conf.univ.dr. Drept
62 ALBU CRIsAN Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
63 BADESCU ADRIAN Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
64 SCARLAT EMIL Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
65 DOBRE ION Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
66 LUNGU  ION Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
67 DÂRDALA  MARIAN Conf.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
68 BARA ADELA Lect.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
69 COCIANU CATALINA LUCIA Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
70 ROMAN MIHAIL DANIEL Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
71 STOICA MARIAN Prof.univ.dr. Informatica si cibernetica economica
72 ROMAN MONICA Prof.univ.dr. Statistica si econometrie
73 TODOSE DANIELA Lect.univ.dr. Statistica si econometrie
74 SACALA MIHAI Lect.univ.dr. Statistica si econometrie
75 VOINEAGU VERGIL Prof.univ.dr. Statistica si econometrie
76 tItAN EMILIA Prof.univ.dr. Statistica si econometrie
77 MIHAESCU CONSTANtA Prof.univ.dr. Statistica si econometrie
78 TUDOR MARIA Prof.univ.dr. Matematici aplicate
79 TOMA AIDA Prof.univ.dr. Matematici aplicate
80 ISTUDOR NICOLAE Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
81 BRAN MARIANA Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
82 GHEORGHITA MIRCEA Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
83 STOIAN MIRELA Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
84 NEGREI COSTEL Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
85 POPESCU GABRIEL Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
86 BOBOC DAN Prof.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
87 IOAN ILDIKO Conf.univ.dr. Economia agroalimentara si a mediului
88 LEFTER VIOREL Prof.univ.dr. Management
89 POPESCU DAN Prof.univ.dr. Management
90 MOLDOVEANU GEORGE Prof.univ.dr. Management
91 DEACONU ALECXANDRINA Prof.univ.dr. Management
92 CICEA CLAUDIU Conf.univ.dr. Management
93 CIOCOIU NADIA Conf.univ.dr. Management
94 URSACESCU MINODORA Conf.univ.dr. Management
95 POPESCU DOINA Conf.univ.dr. Management
96 CONSTANTIN DANIELA LUMINItA Prof.univ.dr. Administratie si management public
97 FLORESCU MARGARETA Prof.univ.dr. Administratie si management public
98 JINGA GHEORGHE Conf.univ.dr. Educatie fizica si sport

 

Hotarârea nr. 116 privind aprobarea propunerilor de atribuire a titlului de „profesor emerit”, unor cadre didactice pensionate din Academia de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 1. Prof. univ. dr. Sabau Gheorghe;
 2. Prof. univ. dr. Spircu Liliana;

3. Prof. univ. dr. Iorgulescu Afrodita;

4. Prof. univ. dr. Marin Dumitru;

5. Prof. univ. dr. Hartulari Carmen;

6. Prof. univ. dr. Apostol constantin;

7. Prof. univ. dr. Bâgu Constantin;

8. Prof. univ. dr. Basanu Gheorghe;

9. Prof. univ. dr. Botezatu Mihai;

10. Prof. univ. dr. Burdus Eugen;

11. Prof. univ. dr. Cuculeanu Georgeta;

12. Prof. univ. dr. Ionita Ion;

13. Prof. univ. dr. Luban Florica;

14. Prof. univ. dr. Radu Victor;

15. Prof. univ. dr. Ratiu-Suciu Camelia;

16. Prof. univ. dr. Ursachi Ioan.

Hotarârea nr. 117 privind aprobarea cuantumului taxelor de scolarizare, începând cu anul universitar 2012-2013, dupa cum urmeaza:

–    Pentru studiile universitare de licenta – 3000 de lei /an;

–    Pentru studiile universitare de masterat – 4500 de lei/an;

–    Pentru studiile universitare de doctorat – 5500 de lei/an.

Hotarârea nr. 118 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora la universitatile partenere, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

 1. prof. univ. dr. Mariana Nicolae, la Universitatea Bucuresti si scoala Nationala de Studii Politice si Administrative;
 2. asist. univ. dr. Maria Aurelia Cotfas, la Universitatea Bucuresti.

Hotarârea nr. 119 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, de a desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

1.Departamentul de Marketing
– Ciobota Gheorghe
– Avram Emanuela Maria

– Ionescu Andreea

2.Departamentul de Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
– Popescu Dan

– Ciocîrlan Chitucea Alina

3.Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica
– Paun Mihai
4.Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
– Tanase Alin Aliodor
5.Departamentul de Limbi moderne si Comunicare în afaceri
– Pacurari Otilia
– Gutu Doina
– Lasch Katja

– Muresan Liviu

– Museanu Elena

– Marcoux Sonia

6.Departamentul de Management
– Bichir Valentin
– Podasra Raluca

– Vladecu Angela

7.Departamentul de Finante
– Sava Vasile

Hotarârea nr. 120 privind  aprobarea mentinerii directorilor de departament în functiile de prodecan si decan (cu delegatie), pâna la finalizarea actualului mandat, dupa cum urmeaza:

– prof. univ. dr. Marin Dinu, director al departamentului de Economie si politici economice, în functia de decan al Facultatii de Economie;

– prof. univ. dr. Mariana Nicolae, director al departamentului de Limbi moderne si comunicare în afaceri, în functia de prodecan al Facultatii de Relatii Economice Internationale;

– prof. univ. dr. Cosmin Octavian Dobrin, director al departamentului de Management, în functia de prodecan al Facultatii de Management.

Hotarârea nr. 121 privind respingerea memoriului formulat de domnul Vlad Sorin Madalin, doctorand în domeniul Cibernetica si Statistica economica, prin care solicita prelungirea termenului de sustinere a tezei cu 3 luni.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 16 al sedintei Senatului universitar din 21.12.2011:

 

Hotarârea nr. 122 privind aprobarea criteriilor de evaluare a cadrelor didactice, cu aplicare experimentala pâna la sfârsitul anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 123 privind aprobarea componentei biroului electoral al universitatii, dupa cum urmeaza:

I.   Membri:

1. Lect. dr. Constantinescu Radu – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.

2. Conf. dr. Obreja Carmen – Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.

3. Asist. drd. Viciu Andreea – Facultatea de Relatii Economice Internationale.

4. Prof. dr. Stanciulescu Gabriela – Facultatea de Comert.

5. Asist. dr. Ceptureanu Eduard Gabriel – Facultatea de Management.

6. Asist. drd. Stamule Tanase – Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

7. Lect. dr. Manole Cristina – Facultatea de Administratie si Management Public.

8. Asist. dr. Georgescu Bogdan – Facultatea de Marketing.

9. Prep. drd. Petrescu Irina Elena – Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului.

10.  Lect. dr. Radu Gabriel – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

11.  Lect. dr. Stanef Roberta – Facultatea de Economie.

12.  Lect. dr. Giuglea Marius – Departamentul de Matematici aplicate.

13.  Cons. Jur. Plesea Simona – Oficiul juridic.

II.   Membri supleanti:

1. Asist. dr. Strat Vasile – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.

2. Prep. drd. Cretan Georgiana – Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.

3. Lect. dr. Marinescu Roxana – Facultatea de Relatii Economice Internationale.

4. Asist. dr. Petrescu Raluca Mariana – Facultatea de Comert.

5. Prep. drd. Munteanu Sebastian Madalin – Facultatea de Management.

6. Prep. drd. Moroianu Madalina – Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

7. Prep. drd. Iftimie Georgiana – Facultatea de Administratie si Management Public.

8. Lect. dr. Moise Daniel – Facultatea de Marketing.

9. Conf. dr. stefan Marcela – Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului.

10.  Lect. dr. Anica Popa Adrian – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

11.  Prep. dr. Bajan Irina Florentina – Facultatea de Economie.

Hotarârea nr. 124 privind aprobarea acordarii gradatiilor de merit pentru cadrele didactice de la Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru perioada 2011-2016 dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

  Nume Prenume

 

 Titlul didactic  Departamentul Observatii
1 CALU DANIELA ARTEMISA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
2 CARAIANI CHIRAtA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
3 DASCALU CORNELIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit, Analiza si Informatica de gestiune Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
4 FELEAGA  LILIANA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
5 NASTASE PAVEL Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
6 POPESCU GHEORGHE Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
7 ROBU VASILE Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
8 sERBAN  ELENA CLAUDIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
9 sTEFANESCU AURELIA Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
10 tURLEA EUGENIU Prof.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
11 ANICA POPA IONUt FLORIN Conf.univ.dr. Contabilitate,Audit, Analiza si Informatica de gestiune Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
12 ALBU CATALIN NICOLAE Conf.univ.dr Contabilitate,Audit, Analiza si Informatica de gestiune Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
13 ALBU NADIA Conf.univ.dr Contabilitate,Audit, Analiza si Informatica de gestiune Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
14 FRAtILA LAURENtIU Conf.univ.dr Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat  în  sedinta de Senatului 21.12.2011
15 LUNGU CAMELIA IULIANA Conf.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
16 CREtU RALUCA FLORENTINA Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011
17 sOVA ROBERT AURELIAN Lect.univ.dr. Contabilitate,Audit,

Analiza si Informatica de gestiune

Confirmat initial în  sedinta Senatului din 07.12.2011

 

Hotarârea nr. 125 privind aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Costel Negrei de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora la Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti.

Hotarârea nr. 126 privind aprobarea completarii listei doctoranzilor din Academia de Studii Economice din Bucuresti care desfasoara activitati în regim de plata cu ora în cadrul Departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor, cu domnul Costin Damasaru.

Hotarârea nr. 127 privind aprobarea propunerii de atribuire a titlului de „profesor emerit”, domnului prof. univ. dr. Constantin Bratianu.

Hotarârea nr. 128 privind încadrarea ca asistenti universitari, începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2011-20122 în baza Articolului 362 alin.1 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, a urmatorilor preparatori, carea au obtinut titlul de doctor în stiinte conform Ordinului MECTS nr.6468/ 07.12.11, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Numele si prenumele Functia Departamentul Observatii
1. Adam Alexandra preparator Economie si Politici Economice Ord. MECTS

nr.6468/ 07.12.11

2 Agoston Simona Irina preparator UNESCO pentru Administrarea afacerilor idem
3 Amancei Cristian stefan preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
4 Andreica Madalina preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
5 Balalia Alina Elena(Iosif) preparator Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii idem
6 Ciocârlan Chitucea Alina preparator Management idem
7 Ciora Costin preparator Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune idem
8 Ciurea Cristian Eugen preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
9 Cotfas Liviu Adrian preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
10 Cristescu Amalia Florina preparator Economie si Politici Economice idem
11 Dinca Violeta Mihaela preparator UNESCO pentru Administrarea afacerilor idem
12 Doinea Laurentiu Mihai preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
13 Hotaran Ilinca preparator Management idem
14 Ladaru Georgiana Raluca preparator Economie agroalimentara si a mediului idem
15 Matei Monica Mihaela preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
16 Moldovan Ioana Andrada preparator Economie si Politici Economice Idem
17 Munteanu Sebastian Madalin preparator Management idem
18 Nae Tatiana Roxana preparator Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitati idem
19 Orzea Ivona preparator UNESCO pentru Administrarea afacerilor idem
20 Pantea Carmen(Acatrinei) preparator UNESCO pentru Administrarea afacerilor idem
21 Pascu Nedelcu Maria preparator Finante idem
22 Popescu Silvia Elena (Iacob) preparator Doctrine Economice Psihopedagogie Didactica si Comunicare în Economie idem
23 Purcarea Irina preparator UNESCO pentru Administrarea afacerilor idem
24 Raileanu Adriana Sofia preparator Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune idem
25 Tatu Cristian Ionut preparator Marketing idem
26 Târtiu Valentina Elena preparator Management idem
27 Velicanu Anda preparator Informatica si Cibernetica Economica idem
28 Visan Smaranda preparator Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitati idem
29 Zgreaban Irina Elena (Ion) preparator Relatii Economice Internationale idem

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

2012

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 01 al sedintei Senatului universitar din 13.01.2012:

 

Hotarârea nr. 01 privind aprobarea unor amendamente la Metodologia de desfasurare a alegerilor universitare 2012, dupa cum urmeaza:

a) completarea art. 16, alineatul 1:

„În situatia în care facultatile sunt în imposibilitatea de a desemna un numar suficient de membri, cadre didactice sau de cercetare, pentru componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare, se pot desemna si angajati din rândul personalului didactic-auxiliar sau administrativ”.

b) completarea art. 4, alineatul 2:

„Numarul locurilor aferente departamentelor din cadrul aceleiasi facultati se stabileste proportional cu numarul de cadre didactice titulare ale fiecarui departament”, conform Anexei 3A:

 

ANEXA 3 A Repartizarea numarului de locuri pe departamente in cadrul facultatilor

 

Nr. crt. Facultatea Total Departament 1 Departament 2
1. Comert Departamente   Business, stiintele consumatorului si Managementul Calitatii Turism si Geografie
Numar cadre didactice titulare   32 29
Numar locuri Consiliul Facultatii 16 8 8
2. CSIE  Departamente Informatica si Cibernetica Economica Statistica si Econometrie
Numar cadre didactice titulare 76 38
Numar locuri Consiliul Facultatii 16 11 5
3. Economie Departamente Economie si Politici economice Doctrine Economice, Psihopedagogie Didactica si Comunicare în Economie

 

Numar cadre didactice titulare 44 24
Numar locuri Consiliul Facultatii 16 10 6
4. Departamente

FABBV

Finante Moneda
  Numar cadre didactice 43 26
  Numar locuri Consiliul Facultatii 14 9 5
5. REI

 Departamente

REI Limbi moderne si comunicare în afaceri
Numar cadre didactice titulare 48 68
  Numar locuri Consiliul Facultatii 16 7 9

 

Hotarârea nr. 02 privind aprobarea componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare ale facultatilor din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru desemnarea membrilor consiliilor facultatilor si a Senatului, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Facultatea Nume si prenume Calitatea
1. Administrarea afacerilor (FABIZ) Lect. univ. dr. Segal-Livada Tatiana Presedinte
  Asist. univ. dr. sandru Maria Diana Ioana Membru/Loctiitor presedinte
   Lect.univ.dr. Dumitru Ionela Membru
  Asist.univ.dr.Agoston Simona Membru
    Asist.univ.dr.Acatrinei Carmen Membru
    Ec. Oprea Mirela Membru supleant
2. Administratie si Management Public Asist. univ. dr. Burcea stefan Presedinte
  Lect. univ. dr. Pacesila Mihaela Membru / Loctiitor presedinte
  Secretar Departament Neleapca Lucica Membru
    Secretar Facultate AMP Popescu Carmen Membru
    Tehnician Sandu Cristian Membru
    Tehnoredactor Florea Razvan Aurelian Membru supleant
3. Contabilitate si Informatica de Gestiune (CIG) Prof. univ. dr. Popescu Gheorghe Presedinte
  Conf. univ. dr. Grigorescu stefan Membru / Loctiitor presedinte
  Prof. univ,. dr. Pana Adrian Membru
    Conf. univ. dr. Avram Viorel Membru
     Lect. univ. dr. Crecana Cornel Membru
    Lect. univ. dr. Stere Mihai Membru
    Asist. Univ. dr. Ciora Costin Membru
     Lect. univ. dr. Jinga Gabriel Membru supleant
4. Comert Conf. univ.dr. Padurean Mihaela Presedinte
    Conf. univ.dr. tuclea Claudia Membru / Loctiitor presedinte
     Lect. univ. dr. Voinea Lelia Membru
     Asist. univ. dr. Balalia Iosif Alina Membru
     Asist. univ. drd. Kanovici Adrian Membru
    Conf. univ. dr. Tomescu Florian Membru supleant
5. Cibernetica, Statistica si Informatica Economica (CSIE) Prof. univ. dr. Zamfir Gabriel Presedinte
  Lect. univ. dr. Covrig Mihaela Membru / Loctiitor presedinte
  Asist. univ. Ionita Cristian Membru
  Asist. univ. Diaconita Vlad Membru
  Asist. univ. Nisioiu Codrin Membru
    Asist. univ. dr. Alexandru Adriana Membru
    Prep. univ. dr. Matei Monica Membru
    Asist univ. Ileanu Bogdan Membru supleant
6. Economie Prof. univ. dr. Angelescu Coralia Presedinte
    Conf. univ. dr. Cretu Alina Membru / Loctiitor presedinte
    Lect. univ, dr. Peptan Elena Membru
    Asist. Univ. dr. Voicu Cristina Membru
    Asist. Univ. dr. Moldovan Ioana Membru
    Prep. univ. drd. Balaban Georgiana Membru supleant
7. Economie Agroalimentara si a Mediului (EAM) Prof. univ. dr. Manole Victor Presedinte
  Conf. univ. dr. Radulescu Carmen Valentina Membru / Loctiitor presedinte
  Secretar sef  Sepi Ecaterina Membru
  Tehnician Sandu Georgeta Membru
  Economist Nahorne Gabriela Alice Membru
    Secretar Tehnic de redactie Prejbeanu Daniela Viorica Membru supleant
8. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Ivanescu Dan Presedinte
  Grigore Alina Membru / Loctiitor presedinte
    Alexandru Felicia Membru
     Paiusanu Robert Membru
     Leonte Alexandru Membru
    Radu Alina Membru supleant
9. Management  Pîrvu Florea Presedinte
    Ciocârlan – Chitucea Alina Membru / Loctiitor presedinte
    Cioana Georgiana – Andreea Membru
    Puia Ramona stefania Membru
     Busu Cristian Membru
    turlea Carmen Membru supleant
10. Marketing Lect. univ. dr. Stancu Alin Presedinte
     Conf. univ. dr. Vranceanu Diana Membru / Loctiitor presedinte
    Asist. univ. Popescu Andrei Membru / Loctiitor presedinte
     Lect. univ. dr. Orzan Mihai Membru
     Prep. univ. dr. Tatu Cristian Membru
     Lect. univ. dr. Caescu stefan Membru supleant
11. Relatii Economice Internationale Lect. univ. dr. Topan Vlad Presedinte
  Lect. univ. dr. Voicu Dorobantu Roxana Membru / Loctiitor presedinte
  Lect. univ. dr. Condruz Bacescu Monica Membru
    Lect. univ. dr. Dima Viorela Membru
    Asist. univ. dr. tartavulea Ramona Iulia Membru
    Asist. univ. drd. Rascanu Iulia Membru supleant

 

Hotarârea nr. 03 privind aprobarea Metodologiei de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 04 privind  acordarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Constantin Virgil Negoita, pentru crearea si dezvoltarea uneia dintre cele mai valoroase scoli de pregatire economica universitara din Romania, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.

Hotarârea nr. 05 privind repartizarea sumei de 284 058 lei, reprezentând plata a 129 de burse aferente lunilor octombrie, noiembrie si decembrie 2011 studentilor doctoranzi, în cuantum de 734 lei/luna, conform contractului institutional.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 02 al sedintei Senatului universitar din 08.02.2012:

 

Hotarârea nr. 06 privind aprobarea  Raportului privind activitatea desfasurata în Academia de Studii Economice din Bucuresti în perioada 2008-2012.

Hotarârea nr. 07 privind aprobarea  Raportului privind activitatea si implicarea în managementul universitar a Senatului Studentesc al Academiei de Studii Economice din Bucuresti în perioada 2008 – 2012.

Hotarârea nr. 08 privind aprobarea  Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2011.

Hotarârea nr. 09 privind aprobarea Raportului Biroului electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti cu privire la rezultatele alegerilor consiliilor facultatilor si Senatului universitar, pentru mandatul 2012-2016.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 01 al sedintei Senatului universitar din 08.02.2012 din Mandat 2012-2016

 

Hotarârea nr. 10. Alegerea domnului prof. univ. dr. Razvan Zaharia în functia de presedinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 11. Încetarea activitatii Biroului Senatului universitar si constituirea Consiliului de Administratie interimar format, conform Legii nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, din: rector, prorectori, decanii facultatilor, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor.

Hotarârea nr. 12. Aprobarea detinerii simultane a calitatii de membru al Consiliului de Administratie si al Senatului universitar, în cazul persoanelor aflate în aceasta situatie, pâna la finalizarea procesului de alegeri.

Hotarârea nr. 13. Aprobarea componentei Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru alegerea rectorului universitatii, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Numele si  Prenumele/Facultatea Calitatea
1. Lect.dr. Radu Gabriel – Contabilitate si Informatica de Gestiune Membru
2. Lect.dr. Ceptureanu Eduard Gabriel – Management Membru
3. Lect.dr. Constantinescu Radu – Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Membru
4. Conf. dr. Obreja Carmen – Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Membru
5. Lect.dr. Viciu Andreea – Relatii Economice Internationale Membru
6. Prof.dr. Vasile Dragos – Comert Membru
7. Asist.drd. Stamule Tanase – Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine Membru
8. Asist.dr. Georgescu Bogdan – Marketing Membru
9. Prep.dr. Petrescu Irina Elena – Economie Agroalimentara si a Mediului Membru
10. Lect.dr. Stanef Roberta – Economie Membru
11. Conf.dr. Manole Cristina – Administratie si Management Public Membru
12. Lect.dr. Giuclea Marius – Departamentul de Matematici aplicate Membru
13. Asist.drd. Vidat Ana – Departamentul de Drept Membru
14. Student Bordei Carmen – Comert Membru
15. Student Partenie Cristina – Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine Membru
16. Student Stanciu Camelia – Comert Membru
17. Student Vlaicu Cristian – Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Membru
18. Prep.drd. Iftimie Georgiana – Administratie si Management Public Membru supleant
19. Asist.dr. Strat Vasile – Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Membru supleant
20. Prep.drd. Cretan Georgiana – Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Membru supleant
21. Lect.dr. Marinescu Roxana – Relatii Economice Internationale Membru supleant
22. Asist.dr. Petrescu Raluca Mariana – Comert Membru supleant
23. Lect.dr. Ijacu Daniela – Departamentul de Matematici aplicate Membru supleant
24. Prep.drd. Munteanu Sebastian Madalin – Management Membru supleant
25. Prep.drd. Moroianu Madalina – Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine Membru supleant
26. Asist.dr. Angheluta Alin – Marketing Membru supleant
27. Conf.dr. stefan Marcela – Economie Agroalimentara si a Mediului Membru supleant
28. Lect.dr. Anica Popa Adrian –  Contabilitate si Informatica de Gestiune Membru supleant
29. Prep.dr. Bajan Irina Florentina – Economie Membru supleant

Hotarârea nr. 14.  Aprobarea componentei comisiilor electorale ale celor trei sectii de vot, constituite pentru alegerea rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Numar sectie de votare Numele si Prenumele Facultatea Calitatea
Conf.dr. Gabriela Molanescu Economie Membru
Asist.dr. Cristian Busu Management Membru
Asist.dr. Irina Bena Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine Membru
SECtIA NR.1 Lect.dr. Alina Irina Popescu Relatii Economice Internationale Supleant
Student Mihaela Mihai Administratie si Management Public Membru
Student Ionelia Alexandra Ciobotaru Comert Membru
Student stefan Marian Dumitru Relatii Economice Internationale Supleant
Conf.dr. Paul Tanasescu Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori Membru
Lect.dr. Marius Popa Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Membru
Lect.dr. Andreea Marin Pantelescu Comert Membru
SECtIA NR.2 Prof.dr. Gheorghe Popescu Contabilitate si Informatica de Gestiune Supleant
Student Madalina Stroescu Marketing Membru
Student Andra Radulescu Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Membru
Student Roxana Falnicu Contabilitate si Informatica de Gestiune Supleant
Lect.dr. Mihai Sacala Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Membru
Lect.dr. Corina Pelau Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine Membru
SECtIA NR.3 Andrei Popescu Marketing Membru
Prof.dr. Mirela Stoian Economie Agroalimentara si a Mediului Supleant
Student Ciprian Popescu Management Membru
Student Lucian Alexa Economie Membru
Student Petruta Simona Grosu Supleant

Hotarârea nr. 15.  Aprobarea listei cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica
Milodin Daniel sandric Ionut
Nica Vasile drd. Delcea Camelia
Mogos Radu drd. Bradea Ioana
Stroie Ion Sorin
Departamentul de Statistica si Econometrie
Otoiu Adrian Bratu Mihaela
Bere Ramona
 
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
Balea Erica Cristina Manolescu Maria
Briciu Conabie Sorin Nicolae C-tin Vasile
Buculescu Madalina Opris Madalina Elena
Chitu Alina Popescu Veronica Adriana
Constantin Celestin Protopopescu Irina
Dobroteanu Elena Carmen Toader Georgiana
Feleaga Niculae
Facultatea de Comert
Departamentul Business, stiintele consumatorului si Managementul calitatii
Enache Calcedonia drd.Viciu Tania
drd.Varga Anca Petronela
Facultatea de Management
Departamentul de Management
Voruicu Nicoleta drd. tapurica Oana
Facultatea de Administratie si Management public
Departamentul Administratie si Management public
Manolache Relu Radu Luiza Nicoleta
 
Facultatea de Finante Asigurari Banci si Burse de Valori
Departamentul Finante
Dumitru Ionut Tilica Elena
Brad Laura
Departamentul Moneda si Banci
Ali Eden
Facultatea de Marketing
Departamentul  Marketing
drd. Negoi Remus
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Departamentul Relatii Economice Internationale
Danciu Victor Cabat Dragos
Septimiu Stoica Benchea Laura
Abraham Andreea Tatulescu Alina
Aioanei Georgiana Vasile Alexandrina
Apavaloaei Matei Cosarca Oana
Boncea Irina Golban Diana
Dirva Cristian Marina Ioana
Negrea Alina Mintas Horia
Patruti Alexandru Moraru Marilena
Popa Ioana Tabac Maria
Radulescu Anda Zapciu Raluca
Samartinean Emil Panait Adina
Cernat Gruici Bogdan
Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în afaceri
Man Sorana Panait Adina
Marculescu Corina Radler Dana
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Departamentul Economie Agroalimentara si a Mediului
Manole Victor drd.Partal Cristina
Bran Florina drd.Matei Florentina
Dutu  Mircea drd.Bazga Bogdan
Facultatea Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine)
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Drd. Cantaragiu Ramona Anagnoste Sorin
Drd. Gîlmeanu (Dragan) Denisa Schroder Michael
Drd. Filculescu Adina Drd. Niculita Ada-Lorena
Kolosseus Konrad
Departamentul de Drept
Cojocaru Cristina
POSDRU/92/3.1/S/60154 – PROMIN
Lefterica Henrieta – expert CNFPA Iordan Mirela – expert CNFPA

Hotarârea nr. 16.  Aprobarea solicitarii domnului asist. univ. dr. serban Mihai, titular al Departamentului de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relatii Economice Internationale, de a desfasura activitati didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Bucuresti.

Hotarârea nr. 17. Aprobarea încadrarii ca asistenti universitari, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012,  în baza Articolului 362 alin.1 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, a urmatorilor preparatori, care au obtinut titlul de doctor în stiinte, conform Ordinului MECTS nr. 6697/21.12.11, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Numele si prenumele Functia Departamentul
1. Cioana Georgiana Andreea preparator Management
2 Cretan Georgiana Camelia preparator Finante
3 Gherman Anca Maria preparator Economie si Politici economice
4 Hrebenciuc Andrei preparator Economie si Politici economice
5 Anghel Elena Roxana preparator Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune
6 Leonte Alexandru preparator Moneda si Banci
7 Nica Ana Maria preparator Business, stiintele Consumatorului si Managementul calitatii
8 Toma Andrei preparator Informatica si Cibernetica Economica

 

Hotarârea nr. 18. Aprobarea functionarii Departamentului pentru pregatirea personalului didactic, coordonat de doamna conf. univ. dr. Corina Cace – director cu delegatie, în cadrul Departamentulului de Doctrine Economice, Psihopedagogie, Didactica si Comunicare Economica, având în vedere standardizarea nationala a certificatului de absolvire, care precizeaza ca persoana “a absolvit Departamentul pentru pregatirea personalului didactic”.

 

Presedintele Senatului universitar,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 02 al sedintei senatului universitar din 29.02.2012

 

Hotarârea nr. 19. Validarea Raportului Biroului electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind rezultatul alegerilor pentru functia de  rector al universitatii. În functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti a fost ales domnul prof. univ. dr. Pavel Nastase.

Hotarârea nr. 20. Validarea Raportului Biroului electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind rezultatul alegerilor pentru Consiliul Facultatii de Relatii Economice Internationale. În consiliul facultatii a fost aleasa doamna lect. univ. dr. Roxana Elisabeta Marinescu de la Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri.

Hotarârea nr. 21. Constituirea unei comisii de lucru pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pâna luni 05 martie 2012, în vederea dezbaterii si luarii unei decizii în sedinta senatului universitar din 07 martie 2012. Componenta comisiei este urmatoarea:

 1. Prof. univ. dr. Daniela Liliana Borisov (Hîncu);
 2. Prof. univ. dr. Mariana Nicolae;
 3. Prof. univ. dr. Gabriel Popescu;
 4. Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA;
 5. Prof. univ. dr. Roxana Sârbu;
 6. Prof. univ. dr. Marta Christina Suciu;
 7. Prof. univ. dr. Aurelia stefanescu;
 8. Prof. univ. dr. Razvan Zaharia;
 9. Conf. univ. dr. Cristina Alpopi;
 10.  Conf. univ. dr. Mihaela Alina Dima;
 11.  Conf. univ. dr. Radu Cristian Musetescu;
 12.  Conf. univ. dr. Florentina Camelia Stoica;
 13.  Conf. univ. dr. Lucian tâtu;
 14.  Conf. univ. dr. Calin Veghes;
 15.  Lect. univ. dr. Claudiu Herteliu;
 16.  Student Andreea Orîndaru;
 17.  Student Cristina Veronica Partenie;
 18.  Student Radu Ioan Petrariu;
 19.  Student Laura Maria Popescu;
 20.  Student Maria Floriana Popescu.

Hotarârea nr. 22. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidatilor la functia de decan de catre consiliul facultatii.

Hotarârea nr. 23. Aprobarea propunerilor de atribuire a titlului de „profesor emerit”, unor cadre didactice pensionate din Academia de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 1. Departamentul de Economie si Politici Economice:

Prof. univ. dr. Coralia Angelescu;

 1. Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica:

Prof. univ. dr. Gheorghe Boldur-Latescu;

 1. Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune:

Prof. univ. dr. Niculae Feleaga;

Prof. univ. dr. Maria Manolescu;

 1. Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului:

Prof. univ. dr. Victor Manole;

 1. Departamentul de Finante:

Prof. univ. dr. Tatiana Mosteanu;

 1. Departamentul de Moneda si Banci;

Prof. univ. dr. Nicolae Dardac;

 1. Departamentul de Turism si Geografie:

Prof. univ. dr. Silviu Negutu

Hotarârea nr. 24. Amânarea dezbaterii pentru luarea unei decizii privind Regulamentul pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, pentru sedinta din 07 martie 2012 a senatului universitar.

Hotarârea nr. 25.  Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Mircea Malita.

Hotarârea nr. 26.  Aprobarea cuantumului burselor acordate pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Tipul bursei Cuantumul bursei  (lei/luna)
 1. Bursa” Mihail Manoilescu” 1000
 2. Bursa pentru performante deosebite în

activitatea organizatorica

800
 3. Bursa pentru performante deosebite în

activitatea de cercetare stiintifica

800
 4. Bursa de performanta 690
 5. Bursa de merit 530
 6. Bursa de studiu 400
 7. Bursa sociala 345
 8. Ajutor social ocazional 345
 9. Bursa studenti straini echivalentul în lei a sumei de 65 euro
 10. Bursa masteranzi straini echivalentul în lei a sumei de 75 euro

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 03 al sedintei senatului universitar din 07.03.2012

 

Hotarârea nr. 27. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 28. Constituirea unei comisii speciale a senatului pentru negocierea si finalizarea contractului de management, care se va încheia între rectorul confirmat si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Componenta comisiei este urmatoarea:

 1. Prof. univ. dr. Victor Cosmin Dragota;
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu;
 3. Prof. univ. dr. Dumitru Miron;
 4. Prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA;
 5. Prof. univ. dr. Razvan Zaharia;
 6. Conf. univ. dr. Bogdan Iftimie;
 7. Conf. univ. dr. Florentina Camelia Stoica;
 8. Lect. univ. dr. Catalin Emilian Boja;
 9. Student drd. Radu Petrariu.

Hotarârea nr. 29. Aprobarea Regulamentului pentru organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr. 30. Un cadru didactic poate desfasura la cursurile postuniversitare un numar maxim de ore echivalent cu o norma didactica la nivel maxim.

Hotarârea nr. 31. Aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Vasile Dinu, cadru didactic pensionat de la Departamentul Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii din cadrul Facultatii de Comert, de a desfasura activitati didactice în sistem plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 04 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 14.03.2012

 

Hotarârea nr. 32. Aprobarea contractului de management care se va încheia între rectorul confirmat si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 33. Senatul universitar nu a aprobat amendarea art. 88, alineatul 2, literele d si e din Carta Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 34. Aprobarea solicitarii domnului lect. univ. dr. Liviu Catalin Moraru de la Departamentul Economie si Politici Economice din cadrul Facultatii de Economie, de a desfasura activitati didactice în sistem de plata cu ora la Academia de Politie  „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 35. Aprobarea solicitarii doamnei prof. univ. dr. Rodica Elena Minciu, de la Departamentul Turism si Geografie din cadrul Facultatii de Comert, de a desfasura activitati didactice în sistem plata cu ora, dupa pensionare, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 36 . Avizarea institutionala a urmatoarelor centre de cercetare: „Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate – TEODORA CRISTEA” si “Centrul de management operational (CMO)”.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 05 al sedintei  Senatului universitar din 04.04.2012

 

Hotarârea nr. 37. Validarea noilor membri ai senatului universitar, dupa cum urmeaza:

– domnul conf. univ. dr. Florinel Marian Sgardea în locul domnului prof. univ. dr. Pavel Nastase;

– domnul prof. univ. dr. Eduard Madalin Dinu în locul domnului lect. univ. dr. Robert Aurelian sova;

– domnul conf. univ. dr. Paul Tanasescu în locul domnului prof. univ. dr. Ion Stancu;

– domnul prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda în locul domnului prof. univ. dr. Constantin Mitrut;

– domnul prof. univ. dr. Nicolae Lupu în locul doamnei prof. univ. dr. Gabriela tigu;

– doamna prof. univ. dr. Mirela Stoian în locul domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Hotarârea nr. 38. Validarea rezultatelor concursului public de selectie a decanilor facultatilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 1. prof. univ. dr. Adrian Tantau – Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine;
 2. prof. univ. dr. Marius Profiroiu – Facultatea de Administratie si Management Public;
 3. prof. univ. dr. Ion Smeureanu – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica;
 4. prof. univ. dr. Liliana Feleaga – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune;
 5. prof. univ. dr. Rodica Pamfilie – Facultatea de Comert;
 6. prof. univ. dr. Dorel Ailenei – Facultatea de Economie;
 7. prof. univ. dr. Dan Boboc – Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului;
 8. prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu – Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
 9. prof. univ. dr. Ion Popa – Facultatea de Management;
 10.  conf. univ. dr. Calin Veghes – Facultatea de Marketing;
 11.  prof. univ. dr. Dumitru Miron – Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr. 39. Aprobarea  numarului de membri ai comisiilor de specialitate ale senatului universitar, dupa cum urmeaza:

Nr.crt. Comisii de specialitate Numar membri
1. Comisia pentru programele de studii universitare si postuniversitare 15
2. Comisia pentru cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare 15
3. Comisia pentru relatiile publice si parteneriatele pe plan national si international 13
4. Comisia pentru planificarea si alocarea resurselor 11
5. Comisia pentru activitatile sociale, culturale si sportive 9
6. Comisia pentru strategii si dezvoltare 13
7. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 9
8. Comisia pentru acordarea titlurilor stiintifice si onorifice 8

Hotarârea nr. 40.  Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul universitar 2010-2011.

Hotarârea nr. 41. Aprobarea modificarilor în cadrul Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în anul I la studii universitare de licenta, pentru anul universitar 2012-2013, conform OMECTS nr. 3313/2012, privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 42. Aprobarea modificarilor în cadrul Metodologiei privind  organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2012-2013, conform OMECTS nr. 3313/2012, privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 43.  Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de masterat de tip MBA pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 44. Numarul de locuri alocat studentilor universitatii pentru a desfasura activitati în sistem de voluntariat se va aproba semestrial de catre senatul universitar, la  propunerea consiliului de administratie.

Hotarârea nr. 45.  Aprobarea a 30 locuri pentru desfasurarea activitatii în sistem de voluntariat, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 46. Aprobarea calendarului de desfasurare a alegerilor pentru functiile de director de departament vacantate ca urmare a numirii doamnei prof. univ. dr. Gabriela tigu si a domnului prof. univ. dr. Constantin Mitrut în functia de prorector, dupa cum urmeaza:

– 05-06 aprilie 2012 se vor depune candidaturile pentru functia de director de departament;

– 11 aprilie 2012 se vor desfasura sedintele de alegeri la nivelul departamentelor.

Hotarârea nr. 47. Aprobarea solicitarii doamnei lect. univ. dr. Monica Paduraru, de la Departamentul de pregatire a personalului didactic, de a desfasura activitati didactice în sistem plata cu ora la Casa Corpului didactic din Slobozia.

Hotarârea nr. 48.  Aprobarea solicitarii doamnei prof. univ. dr. Maria Viorica stefanescu de la Departamentul de Matematici aplicate de a continua activitatea didactica, în sistem plata cu ora, dupa pensionare.

Hotarârea nr. 49. Aprobarea încheierii protocolului de organizare si desfasurare a examenului de licenta, anul universitar 2011-2012 al absolventilor Universitatii din Pitesti, Facultatea de stiinte Economice, Specializarea Economie Agroalimentara si a Mediului, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 50. În conformitate cu art. 89, alineatul 3, litera e din Carta Academiei de Studii Economice din Bucuresti, senatul universitar mandateaza consiliile departamentelor sa aprobe participarea membrilor acestora în comisiile de doctorat organizate de alte universitati.

Hotarârea nr. 51. Aprobarea desfasurarii alegerilor pentru functiile de vicepresedinte si secretar ai senatului universitar, în sedinta din 11 aprilie 2012.

Hotarârea nr. 52. Aprobarea programelor postuniversitare de formare profesionala continua dezvoltate în cadrul proiectului: „Academia de antreprenoriat bazat pe cunoastere”, cod contract POSDRU/92/3.1/S/56330, dupa cum urmeaza:

 1. Antreprenoriat si inovare”;
 2. „Intraprenoriat si inovare”;
 3. „Management antreprenorial”;
 4. „Planul de afaceri”.

Hotarârea nr. 53. Aprobarea programelor postuniversitare de formare profesionala continua dezvoltate în cadrul proiectului: „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”, cod contract POSDRU/81/3.2/S/59664, dupa cum urmeaza:

 1. „Tehnologia informatiei si comunicatiei pentru mediul de afaceri”;
 2. „Tehnologia informatiei si comunicatiei pentru managementul proceselor de afaceri”;
 3. „Arhitectura IT si tehnologia informatiei si comunicatiei orientate WEB”;
 4. „Tehnologia informatiei si comunicatiei – aplicatii OFFICE”;
 5. „Tehnologia informatiei si comunicatiei pentru afaceri”;
 6. „Tehnologia informatiei si comunicatiei pentru activitatile de birou”;
 7. „Tehnologia informatiei si comunicatiei pentru contabili.

Hotarârea nr. 54. Aprobarea taxelor de scolarizare aferente programelor postuniversitare, în anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

? Pentru programele postuniversitare cu durata de 1 an (180 de ore) – 2500 de lei;

? Pentru programele postuniversitare cu durata de 1 an (90 de ore) – 1700 de lei.

? Pentru programele postuniversitare cu durata de 1 an (40 de ore) – 1400 de lei.

? Pentru programele postuniversitare cu durata de 1 an (30 de ore) – 900 de lei.

? Pentru programele postuniversitare cu durata de 1 an (20 de ore) –600 de lei.

Pentru toate aceste programe, cuantumul cheltuielilor de regie ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti este de 30% din taxa de scolarizare.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 06 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 11.04.2012

 

Hotarârea nr. 55. Validarea noilor membri ai senatului universitar, dupa cum urmeaza:

– domnul conf. univ. dr. Marian Nastase în locul domnului prof. univ. dr. Ion Popa;

– doamna prof. univ. dr. Armenia Androniceanu în locul domnului prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu;

– doamna lect. univ. dr. Iulia Jianu în locul doamnei prof. univ. dr. Liliana Feleaga;

– doamna prof. univ. dr. Virginia Maracine în locul domnului prof. univ. dr. Ion Smeureanu;

– domnul prof. univ. dr. Doru Alexandru Plesea în locul doamnei prof. univ. dr. Rodica Pamfilie;

– domnul prof. univ. dr. Gheorghe Orzan în locul domnului conf. univ. dr. Calin Veghes;

– doamna lect. univ. dr. Cristiana Doina Tudor în locul domnului prof. univ. dr. Dumitru Miron;

– doamna lect. univ. dr. Corina Monica Pelau în locul domnului prof. univ. dr. Adrian Dumitru Tantau.

Hotarârea nr. 56. Validarea alegerilor în cadrul senatului universitatii, dupa cum urmeaza:

– prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman – vicepresedinte al senatului universitar;

– studenta – Alina Ruxandra Fulga – secretar al senatului universitar;

–  studenta – Cristina Veronica Partenie – reprezentanta studentilor în biroul permanent al senatului universitar.

Hotarârea nr. 57. Validarea alegerilor pentru functiile de director de departament vacantate ca urmare a numirii doamnei prof. univ. dr. Gabriela tigu si a domnului prof. univ. dr. Constantin Mitrut în functia de prorector, dupa cum urmeaza:

– prof. univ. dr. Liviu Stelian Begu – director al Departamentului de Statistica si Econometrie;

– conf. univ. dr. Delia Popescu – director al Departamentului de Turism si Geografie.

Hotarârea nr. 58. Aprobarea participarii Academiei de Studii Economice din Bucuresti ca membru fondator la înfiintarea Uniunii Studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 07 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 25.04.2012

 

Hotarârea nr. 59. Aprobarea modificarilor din cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, capitolul XI – Organizarea si desfasurarea examenului de licenta, conform OMECTS nr. 3271/2012, privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 60. Aprobarea modificarilor din cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, capitolul XI – Organizarea si desfasurarea examenului de disertatie, conform OMECTS nr. 3271/2012, privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 61. Aprobarea cifrei de scolarizare pentru programele de masterat de cercetare, masterat profesional si masterat de tip MBA, în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 62. Aprobarea Metodologiei de alegeri si desemnare a membrilor consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) al Academiei de Studii Economice din Bucuresti – 2012.

Hotarârea nr. 63. Aprobarea Metodologiei de desfasurare a concursului public de numire a Directorului CSUD – 2012 si a indicatorilor de performanta.

Hotarârea nr. 64. Aprobarea Programului cercetarii stiintifice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2012.

Hotarârea nr. 65. Aprobarea structurii si componentei Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Facultatea Persoana desemnata pentru a face parte din Comisia de Etica si Deontologie Profesionala
1 Administratie si Management Public Lector univ. dr. Sabie Oana Matilda
2 Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) Lector univ. dr. Bogdan Anca
3 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Prof. univ. dr. Lungu Ion
4 Contabilitate si Informatica de Gestiune Prof. univ. dr. Dimitriu Raluca
5 Comert Lector univ. dr. tala Madalina
6 Economie Lector. univ.dr. Marinas Marius
7 Economie Agroalimentara si a Mediului Lector. univ.dr. Ion Raluca Andreea
8 Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori Prof. univ. dr. Dragota Mihaela Ingrid
9 Management Conf. univ. dr. Ciocoiu Nadia
10 Marketing Lector univ. dr. Cruceru Anca
11 Relatii Economice Internationale Prof. univ. dr. Horobet Alexandra

Hotarârea nr. 66 Aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Horatiu Dragomirescu titular al Departamentului de Economie si Politici Economice, Facultatea de Economie, de a desfasura activitati didactice la Universitatea din Varsovia, Polonia.

Hotarârea nr. 67. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, cu doamna prof. univ. dr. Mihaela Talpau.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 08 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 09.05.2012

 

Hotarârea nr. 68. Validarea noilor membri ai senatului universitar, dupa cum urmeaza:

– domnul lect. univ. dr. Ovidiu Horia Maican în locul doamnei prof. univ. dr. Maria Tudor;

– domnisoara studenta Cezara Maier în locul domnisoarei studente Andreea Orîndaru.

Hotarârea nr. 69. Aprobarea componentei comisiilor senatului universitar si validarea alegerii presedintilor acestora, dupa cum urmeaza:

 

1. Comisia pentru programele de studii universitare si postuniversitare

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Ionescu Bogdan stefan – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Borisov (Hîncu) Daniela Liliana
3. Prof. univ. dr. Deaconu Alecxandrina
4. Prof. univ. dr. Macoviciuc Vasile
5. Prof. univ. dr. Muresan Laura Mihaela
6. Prof. univ. dr. Nicolae Mariana
7. Conf. univ. dr. Costica Ionela
8. Conf. univ. dr. Lupu Radu
9. Conf. univ. dr. Stoica Florentina Camelia
10. Conf. univ. dr. tâtu Lucian
11. Lect. univ. dr. Boja Catalin Emilian
12. Lect. univ. dr. Maican Ovidiu Horia
13. Student Dinu Anca Marina
14. Student Filote Alexandru Adrian
15. Student Ruse Ana

 

2. Comisia pentru cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare:

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Horobet Alexandra Lavinia – Presedintele Comisiei  
2. Prof. univ. dr. Andrei Tudorel
3. Prof. univ. dr. Caraiani Chirata
4. Prof. univ. dr. Cilianu Lascu Corina Advina
5. Prof. univ. dr. Munteanu Gurgu Constantin
6. Prof. univ. dr. Negrea Bogdan Cristian
7. Prof. univ. dr. Popescu Gabriel
8. Prof. univ. dr. Suciu Marta Christina
9. Prof. univ. dr. serban Elena Claudia
10. Conf. univ. dr. Agapie Alexandru Licinius
11. Conf. univ. dr. Iftimie Bogdan
12. Lect. univ. dr. Badin Andreea Luiza
13. Student Alexa Ioan Lucian
14. Student Petrariu Ioan-Radu
15. Student Popescu Laura Maria

 

3. Comisia pentru relatiile publice si parteneriatele pe plan national si international

Nr. crt. Nume si prenume
1. Lect. univ. dr. Pirosca Grigore Ioan – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Anghel Ion
3. Prof. univ. dr. Dudian Monica
4. Prof. univ. dr. Dutescu Adriana
5. Prof. univ. dr. Lefter Viorel
6. Prof. univ. dr. Popa Ioan
7. Prof. univ. dr. Rogojanu Angela
8. Prof. univ. dr. Sârbu Roxana
9. Conf. univ. dr. Fratila Laurentiu Catalin
10. Student Gavrila Giulia
11. Student Hotescu Raluca Anca
12. Student Ionita Ana-Maria
13. Student Radutu Andrei

 

4. Comisia pentru planificarea si alocarea resurselor

Nr. crt. Nume si prenume
1. Asist. univ. dr. Dumitrescu Dan Gabriel – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Brasoveanu Iulian Viorel
3. Prof. univ. dr. Maracine Virginia
4. Prof. univ. dr. Paunica Mihai
5. Prof. univ. dr. ROSCA Gh. Ion
6. Prof. univ. dr. stefanescu Aurelia
7. Prof. univ. dr. turlea Eugen
8. Lect. univ. dr. Hornoiu Remus Ion
9. Lect. univ. dr. Tudor Cristiana Doina
7. Student Maier Cezara
8. Student Stanciu Camelia Cristina

 

5. Comisia pentru activitatile sociale, culturale si sportive

Nr. crt. Nume si prenume
1. Student Bumbac Robert – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Anghel Laurentiu Dan
3. Prof. univ. dr. Onete Cristian Bogdan
4. Conf. univ. dr. Jinga Gheorghe
   5. Student Pop Ionut
6. Student Popescu Ciprian Adrian
7. Student Strachinariu Daniel Alexandru
8. Student Vlaicu Cristian
9. Student Zaharia Alina

 

6. Comisia pentru strategii si dezvoltare

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Androniceanu Armenia – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Bodea Constanta Nicoleta
3. Prof. univ. dr. Dinu Eduard Madalin
4. Prof. univ. dr. Dragota Victor Cosmin
5. Prof. univ. dr. Lupu Nicolae
6. Conf. univ. dr. Alpopi Cristina
7. Conf. univ. dr. Cace Corina
8. Conf.univ.dr. Nastase Marian
9. Conf. univ. dr. Socol Cristian
10. Lect. univ. dr. Bologa Razvan
11. Lect. univ. dr. Jianu Iulia
12. Student Firiuca Madalina
13. Student Pana Andrei

 

7. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Nr. crt. Nume si prenume
1. Conf. univ. dr. Musetescu Radu Cristian – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe
3. Prof. univ. dr. Plesea Doru Alexandru
4. Prof. univ. dr. Ruxanda Gheorghe
5. Prof. univ. dr. Stoian Mirela
6. Conf. univ. dr. Dima Mihaela Alina
7. Lect. univ. dr. Pelau Corina Monica
8. Student Caiali Metin
9. Student Pîrvu Iulia

 

8. Comisia pentru acordarea titlurilor stiintifice si onorifice

Nr. crt. Nume si prenume
1. Conf. univ. dr. Sgardea Florinel Marian – Presedintele Comisiei
2, Prof. univ. dr. Albu Crisan
3. Prof. univ. dr. Dinu Marin
4. Prof. univ. dr. Dobrin Octavian Cosmin
5. Prof. univ. dr. Orzan Gheorghe
6. Conf. univ. dr. Tanasescu Paul
7. Lect. univ. dr. Herteliu Claudiu
8. Student Popescu Maria Florina

Hotarârea nr. 70. Aprobarea protocolului de organizare si desfasurare a examenului de licenta, anul universitar 2011-2012 al absolventilor Universitatii Ovidius din Constanta, Facultatea de stiinte Economice, pentru programul de studii universitare Management, autorizat provizoriu, la Facultatea de Management, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 71. Încetarea activitatii Biroului Electoral Central al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, constituit în vederea organizarii alegerilor universitare 2011-2012.

Hotarârea nr. 72. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, cu doamna dr. Daniela Forescu.

Hotarârea nr. 73. Validarea  rezultatelor privind reorganizarea departamentelor din Academia de Studii Economice din Bucuresti,  dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Facultate Departamente subordonate Observatii
1. REI Relatii Economice Internationale
Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri
2. CIG Contabilitate, Audit si Analiza Economica Departament nou
Informatica de Gestiune Departament nou
Drept Departament arondat
3.

 

FABBV Finante
Moneda si Banci
4. COM Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
Turism si Geografie
5. MK Marketing
6. CSIE Informatica si Cibernetica Economica
Statistica si Econometrie
Matematici Aplicate Departament arondat
7. MAN Management
Filosofie si stiinte Socio-umane Departament arondat
8. EAM Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie Fizica si Sport Departament arondat
9. FABIZ Administrarea afacerilor – UNESCO
10. ECO Economie si Politici Economice
Doctrine Economice si Comunicare Departament nou
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Departament nou
11. AMP Administratie si Management Public

Hotarârea nr. 74. Validarea in functia de director de departament a doamnei prof. univ. dr. Angela Rogojanu la departamentul de Doctrine Economice si Comunicare si a domnului prof. univ. dr. Eugeniu turlea la departamentul de Contabilitate, Audit si Analiza Economica si aprobarea calendarului pentru desfasurarea alegerilor pentru functiile de director de departament si membru al consiliului departamentului, create ca urmare a divizarii unor departamente din cadrul institutiei, dupa cum urmeaza:

– 09-10.05.2012 departamentele vor hotarî numarul membrilor din consiliul departamentului;

– 10-11.05.2012  se vor depune candidaturile pentru functia de director de departament;

– 10-14.05.2012 se vor depune candidaturile pentru functia de membru al consiliului departamentului;

– 16.05.2012 se vor desfasura sedintele de alegeri la nivelul departamentelor.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul &ndashndash; Verbal nr. 09 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 23.05.2012

 

sEDINtA ANULATA – LIPSA CVORUM

Hotarârea nr. 75.

 1. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a structurii organizatorice a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
 2. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de avizare a rezultatelor alegerilor pentru conducerile departamentelor nou-înfiintate.
 3. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a comisiilor de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.
 4. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de modificare a „Metodologiei pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti”, în conformitate cu terminologia utilizata în Legea nr. 1/2011 si actele normative ulterioare, precum si “Standardele  minimale de evaluare interna”, în conformitate cu OM 3697/2012, publicat în MO 299/07.05.2012 (modificari referitoare la postul de conferentiar).
 5. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a promovarii personalului administrativ conform anexelor 1 si 2.
 6. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a modificarii liniei de credit bancar necesara implementarii proiectelor europene.
 7. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a solicitarii doamnului prof. univ. dr. Naftanaila Ion, cadru didactic la Departamentul de Management, de a continua activitatea didactica în regim de plata cu ora, dupa pensionare.
 8. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de aprobare a prelungirii termenelor de elaborare si sustinere publica a tezelor de doctorat pâna la 30 septembrie 2012, pentru doctoranzii înmatriculati în anii universitari 2004-2005, 2005-2006 si 2006-2007.
 9. Discutarea si luarea unei decizii privind propunerea consiliului de administratie de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2012.

Validarea noilor membri ai senatului universitar, dupa cum urmeaza:

– domnul lect. univ. dr. Ovidiu Horia Maican în locul doamnei prof. univ. dr. Maria Tudor;

– domnisoara studenta Cezara Maier în locul domnisoarei studente Andreea Orîndaru.

Hotarârea nr. 69. Aprobarea componentei comisiilor senatului universitar si validarea alegerii presedintilor acestora, dupa cum urmeaza:

1. Comisia pentru programele de studii universitare si postuniversitare

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Ionescu Bogdan stefan – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Borisov (Hîncu) Daniela Liliana
3. Prof. univ. dr. Deaconu Alecxandrina
4. Prof. univ. dr. Macoviciuc Vasile
5. Prof. univ. dr. Muresan Laura Mihaela
6. Prof. univ. dr. Nicolae Mariana
7. Conf. univ. dr. Costica Ionela
8. Conf. univ. dr. Lupu Radu
9. Conf. univ. dr. Stoica Florentina Camelia
10. Conf. univ. dr. tâtu Lucian
11. Lect. univ. dr. Boja Catalin Emilian
12. Lect. univ. dr. Maican Ovidiu Horia
13. Student Dinu Anca Marina
14. Student Filote Alexandru Adrian
15. Student Ruse Ana

 

2. Comisia pentru cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare:

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Horobet Alexandra Lavinia – Presedintele Comisiei  
2. Prof. univ. dr. Andrei Tudorel
3. Prof. univ. dr. Caraiani Chirata
4. Prof. univ. dr. Cilianu Lascu Corina Advina
5. Prof. univ. dr. Munteanu Gurgu Constantin
6. Prof. univ. dr. Negrea Bogdan Cristian
7. Prof. univ. dr. Popescu Gabriel
8. Prof. univ. dr. Suciu Marta Christina
9. Prof. univ. dr. serban Elena Claudia
10. Conf. univ. dr. Agapie Alexandru Licinius
11. Conf. univ. dr. Iftimie Bogdan
12. Lect. univ. dr. Badin Andreea Luiza
13. Student Alexa Ioan Lucian
14. Student Petrariu Ioan-Radu
15. Student Popescu Laura Maria

 

 

3. Comisia pentru relatiile publice si parteneriatele pe plan national si international

Nr. crt. Nume si prenume
1. Lect. univ. dr. Pirosca Grigore Ioan – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Anghel Ion
3. Prof. univ. dr. Dudian Monica
4. Prof. univ. dr. Dutescu Adriana
5. Prof. univ. dr. Lefter Viorel
6. Prof. univ. dr. Popa Ioan
7. Prof. univ. dr. Rogojanu Angela
8. Prof. univ. dr. Sârbu Roxana
9. Conf. univ. dr. Fratila Laurentiu Catalin
10. Student Gavrila Giulia
11. Student Hotescu Raluca Anca
12. Student Ionita Ana-Maria
13. Student Radutu Andrei

 

4. Comisia pentru planificarea si alocarea resurselor

Nr. crt. Nume si prenume
1. Asist. univ. dr. Dumitrescu Dan Gabriel – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Brasoveanu Iulian Viorel
3. Prof. univ. dr. Maracine Virginia
4. Prof. univ. dr. Paunica Mihai
5. Prof. univ. dr. ROSCA Gh. Ion
6. Prof. univ. dr. stefanescu Aurelia
7. Prof. univ. dr. turlea Eugen
8. Lect. univ. dr. Hornoiu Remus Ion
9. Lect. univ. dr. Tudor Cristiana Doina
7. Student Maier Cezara
8. Student Stanciu Camelia Cristina

 

5. Comisia pentru activitatile sociale, culturale si sportive

Nr. crt. Nume si prenume
1. Student Bumbac Robert – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Anghel Laurentiu Dan
3. Prof. univ. dr. Onete Cristian Bogdan
4. Conf. univ. dr. Jinga Gheorghe
   5. Student Pop Ionut
6. Student Popescu Ciprian Adrian
7. Student Strachinariu Daniel Alexandru
8. Student Vlaicu Cristian
9. Student Zaharia Alina

 

6. Comisia pentru strategii si dezvoltare

Nr. crt. Nume si prenume
1. Prof. univ. dr. Androniceanu Armenia – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Bodea Constanta Nicoleta
3. Prof. univ. dr. Dinu Eduard Madalin
4. Prof. univ. dr. Dragota Victor Cosmin
5. Prof. univ. dr. Lupu Nicolae
6. Conf. univ. dr. Alpopi Cristina
7. Conf. univ. dr. Cace Corina
8. Conf.univ.dr. Nastase Marian
9. Conf. univ. dr. Socol Cristian
10. Lect. univ. dr. Bologa Razvan
11. Lect. univ. dr. Jianu Iulia
12. Student Firiuca Madalina
13. Student Pana Andrei

 

7. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Nr. crt. Nume si prenume
1. Conf. univ. dr. Musetescu Radu Cristian – Presedintele Comisiei
2. Prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe
3. Prof. univ. dr. Plesea Doru Alexandru
4. Prof. univ. dr. Ruxanda Gheorghe
5. Prof. univ. dr. Stoian Mirela
6. Conf. univ. dr. Dima Mihaela Alina
7. Lect. univ. dr. Pelau Corina Monica
8. Student Caiali Metin
9. Student Pîrvu Iulia

 

8. Comisia pentru acordarea titlurilor stiintifice si onorifice

Nr. crt. Nume si prenume
1. Conf. univ. dr. Sgardea Florinel Marian – Presedintele Comisiei
2, Prof. univ. dr. Albu Crisan
3. Prof. univ. dr. Dinu Marin
4. Prof. univ. dr. Dobrin Octavian Cosmin
5. Prof. univ. dr. Orzan Gheorghe
6. Conf. univ. dr. Tanasescu Paul
7. Lect. univ. dr. Herteliu Claudiu
8. Student Popescu Maria Florina

 

Hotarârea nr. 70. Aprobarea protocolului de organizare si desfasurare a examenului de licenta, anul universitar 2011-2012 al absolventilor Universitatii Ovidius din Constanta, Facultatea de stiinte Economice, pentru programul de studii universitare Management, autorizat provizoriu, la Facultatea de Management, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 71. Încetarea activitatii Biroului Electoral Central al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, constituit în vederea organizarii alegerilor universitare 2011-2012.

Hotarârea nr. 72. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate, de la alte unitati, ce vor desfasura activitati didactice în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012, cu doamna dr. Daniela Forescu.

Hotarârea nr. 73. Validarea  rezultatelor privind reorganizarea departamentelor din Academia de Studii Economice din Bucuresti,  dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt. Facultate Departamente subordonate Observatii
1. REI Relatii Economice Internationale
Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri
2. CIG Contabilitate, Audit si Analiza Economica Departament nou
Informatica de Gestiune Departament nou
Drept Departament arondat
3.

 

FABBV Finante
Moneda si Banci
4. COM Business, stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
Turism si Geografie
5. MK Marketing
6. CSIE Informatica si Cibernetica Economica
Statistica si Econometrie
Matematici Aplicate Departament arondat
7. MAN Management
Filosofie si stiinte Socio-umane Departament arondat
8. EAM Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie fizica Departament arondat
9. FABIZ Administrarea afacerilor – UNESCO
10. ECO Economie si Politici Economice
Doctrine Economice si Comunicare Departament nou
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Departament nou
11. AMP Administratie si Management Public

 

Hotarârea nr. 74. Validarea in functia de director de departament a doamnei prof. univ. dr. Angela Rogojanu la departamentul de Doctrine Economice si Comunicare si a domnului prof. univ. dr. Eugeniu turlea la departamentul de Contabilitate, Audit si Analiza Economica si aprobarea calendarului pentru desfasurarea alegerilor pentru functiile de director de departament si membru al consiliului departamentului, create ca urmare a divizarii unor departamente din cadrul institutiei, dupa cum urmeaza:

– 09-10.05.2012 departamentele vor hotarî numarul membrilor din consiliul departamentului;

– 10-11.05.2012  se vor depune candidaturile pentru functia de director de departament;

– 10-14.05.2012 se vor depune candidaturile pentru functia de membru al consiliului departamentului;

– 16.05.2012 se vor desfasura sedintele de alegeri la nivelul departamentelor.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 09 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 06.06.2012

 

Hotarârea nr. 75.  Aprobarea structurii organizatorice a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 76. Validarea alegerilor pentru functiile de director de departament, ca urmare a înfiintarii noilor departamente, dupa cum urmeaza:

1. Prof. univ. dr. Mihai Florin – director al Departamentului de Informatica de Gestiune;

2. Conf. univ. dr. Cace Corina – director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr. 77.  Aprobarea comisiilor de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat, sesiunea 2012.

Hotarârea nr. 78.  Modificarea „Metodologiei pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti”,  în conformitate cu terminologia utilizata în Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si actele normative ulterioare si a “Standardelor minimale de evaluare interna”, în conformitate cu OM 3697/2012, publicat în MO 299/07.05.2012 (modificari referitoare la postul de conferentiar, panelul P4 – stiinte sociale).

Hotarârea nr. 79.  Aprobarea promovarii personalului din cadrul structurilor administrative ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în grade sau trepte profesionale imediat superioare.

Hotarârea nr. 80.  Modificarea liniei de credit bancar necesara implementarii proiectelor europene.

Hotarârea nr. 81.  Aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Naftanaila Ion, cadru didactic la Departamentul de Management, de a continua activitatea didactica în regim de plata cu ora, dupa pensionare.

Hotarârea nr. 82. Aprobarea prelungirii termenelor de elaborare si sustinere publica a tezelor de doctorat pâna la 30 septembrie 2012, pentru doctoranzii înmatriculati în anii universitari 2004-2005, 2005-2006 si 2006-2007.

Hotarârea nr. 83.  Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2012.

Hotarârea nr. 84. Modificarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de masterat de tip MBA, 2012-2013.

Hotarârea nr. 85. Modificarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în anul I la studii universitare de masterat, anul universitar 2012-2013, prin mentionarea apartenentei programului de masterat „Dezvoltarea economica a întreprinderii” la Facultatea de Management si a programului „Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian (în limba engleza)” la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

Hotarârea nr. 86.  Aprobarea calendarului de desfasurare a alegerilor pentru functia de director al Departamentului de Doctrine Economice si Comunicare, ca urmare a vacantarii postului prin demisia doamnei prof. univ. dr. Angela Rogojanu, dupa cum urmeaza:

– 07-08.06.2012 – se vor depune candidaturile pentru functia de director de departament;

– 14.06.2012 – se va desfasura sedinta de alegeri la nivelul departamentului.

Hotarârea nr. 87. Aprobarea comisiei centrale de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea 2012.

Hotarârea nr. 88.  Aprobarea protocolului privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2011-2012, al absolventilor Universitatii Alma Mater din Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Economie Agroalimentara si a Mediului, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 89.  Aprobarea protocolului privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2011-2012, al absolventilor Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de stiinte, specializarea Informatica  Economica, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 90.  Aprobarea protocolului privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2011-2012, al absolventilor Universitatii Româno-Americane, Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale, domeniul de licenta Contabilitate, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 91.  Aprobarea protocolului privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2011-2012, al absolventilor Universitatii „stefan cel Mare din Suceava”, Facultatea de stiinte Economice si Administratie Publica, specializarile Informatica Economica si Cibernetica Economica, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 92.  Aprobarea organizarii de catre Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine a scolii de vara de limba germana si cultura antreprenoriala „scoala de Vara – FABIZ 2012” în 02-14 septembrie 2012, zona Bran-Moeciu.

Hotarârea nr. 93.  Completarea Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala  a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

1. Student Radu Petrariu – Relatii Economice Internationale – studii universitare de doctorat, anul II;

 1. Studenta Cristina Partenie – Administratie si Management Public – studii universitare de licenta, anul III.

Hotarârea nr. 94.  Aprobarea înfiintarii Biroului Electoral Permanent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti cu urmatoarea structura si componenta:

Nr. crt. Numele si prenumele Facultatea/Departamentul
1. Asist. univ. dr. Ceptureanu Eduard Gabriel Facultatea de Management
2. Prep. univ. drd. Iftimie Georgiana Facultatea de Administratie si Management Public
3. Lect. univ. dr. Stanef Roberta Facultatea de Economie
4. Lect. univ. dr. Constantinescu Radu Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
5. Cons. juridic Plesea Simona Serviciul Juridic si Contencios

Hotarârea nr. 95.  Aprobarea solicitarii domnului lect. univ. dr. Marcel Vulpoi de la Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiza si Informatica de Gestiune din cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, de a desfasura activitati didactice în sistem de plata cu ora la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea Inginerie Aerospatiala, Departamentul de stiinte Aerospatiale Elie Carafoli, în anul universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 96.  Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013, conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4334/05.06.2012.

Hotarârea nr. 97. În aplicarea art. 304, al.13 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, concediul de odihna al cadrelor didactice din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti va însuma 45 de zile lucratoare, începând cu anul universitar 2012-2013.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 10 al sedintei extraordinare a senatului universitar din 27.06.2012

 

Hotarârea nr. 98.  Aprobarea unor modificari ale structurii organizatorice a Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Hotarârea nr. 99. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 100. Aprobarea Regulamentulului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr. 101. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr. 102. Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr. 103. Aprobarea listei taxelor si tarifelor pentru activitati si servicii universitare valabile pentru anul universitar 2012 – 2013.

Hotarârea nr. 104. Aprobarea tipurilor de taxe particulare pentru programele de licenta si masterat 2012 – 2013.

Hotarârea nr. 105. Aprobarea Calendarului studentului pentru anul universitar 01 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013.

Hotarârea nr. 106. Aprobarea Graficului activitatilor la programele de învatamânt de licenta cu frecventa, la distanta si la programele de masterat, pentru anul universitar 2012 – 2013.

Hotarârea nr. 107. Aprobarea Metodologiei de acordare a concediului de odihna pentru cadrele didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 108. Aprobarea Codului de asigurare a calitatii.

Hotarârea nr. 109. Aprobarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2012-2013 la programele de licenta cu frecventa (Anexa C) si la programele de licenta la distanta (ID-Anexa D).

Hotarârea nr. 110. Validarea alegerii domnului lector univ. dr. Grigore Ioan Pirosca în functia de director al Departamentului de Doctrine Economice si Comunicare, Facultatea de Economie.

Hotarârea nr. 111. Aprobarea solicitarii studentei Dabi Claudia Gabriela, Facultatea de Administrarea afacerilor (cu predare în limbi straine), anul II, masterat de aprofundare, sectia germana.

Hotarârea nr. 112. Aprobarea modificarilor si completarilor la  Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 11 al sedintei extraordinare a senatului din 06 august 2012, conform rezultatelor votului electronic desfasurat în 02-04 august 2012

 

Hotarârea nr. 113. Acordarea titlului academic de „Doctor Honoris Causa” Majestatii Sale Regele Mihai I al României.

Hotarârea nr. 114. Aprobarea planurilor de învatamânt valabile începând cu anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 115. Aprobarea metodologiei privind repartizarea granturilor pe scoli doctorale.

Hotarârea nr. 116.  Aprobarea componentei consiliilor scolilor doctorale.

Hotarârea nr. 117. Reconfigurarea calendarului de alegeri CSUD si scoli doctorale.

Hotarârea nr. 118. Restructurarea bugetului pe anul 2012 în conformitate cu noile cerinte ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Hotarârea nr. 119. Validarea rezultatelor partiale privind admiterea la programele de studii universitare de licenta.

Hotarârea nr. 120. Aprobarea ofertei educationale pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr. 121. Aprobarea regulamentului Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 122. Aprobarea metodologiei privind mentinerea în activitate ca titular a cadrelor didactice dupa data împlinirii vârstei de pensionare.

Hotarârea nr. 123. Validarea domnului prof. univ. dr. Marian Dârdala ca membru al senatului universitar în locul domnului prof. univ. dr. Andrei Tudorel.

Hotarârea nr. 124. Respingerea solicitarilor unor studenti din anul II suplimentar de la programele de licenta de a promova în anul III cu restante din anul I.

Hotarârea nr. 125. Aprobarea comisiilor pentru concursul didactic, semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012.

Hotarârea nr. 126. Aprobarea înfiintarii „Clubului Informaticii Economice” în cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 127. Aprobarea unor amendamente la metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat – 2012 în concordanta cu noile reglementari.

Hotarârea nr. 128. Aprobarea metodologiei de recunoastere academica a perioadelor de studiu (CRID).

Hotarârea nr. 129. Suplimentarea numarului de locuri la studii universitare de licenta (cu taxa), la anumite programe de studiu, pentru sesiunea de admitere din septembrie 2012.

Hotarârea nr. 130. Modificarea prevederilor art. 32 din Regulamentul privind activitatea didactica la studii universitare de masterat valabil pentru anul universitar 2011-2012, dupa cum urmeaza:

„Promovarea unui an de studii este conditionata de realizarea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învatamânt al programului de studii respectiv. Studentii pot accede în anul urmator de studiu fara sa realizeze toate creditele de studiu transferabile, dupa cum urmeaza:

– din anul I în anul al II-lea, daca au realizat minimum 45 credite de studii transferabile; în caz contrat studentii vor fi exmatriculati;

– promovarea anului II este conditionata de realizarea, cumulativ (anii I-II), a celor minimum 120 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învatamânt; în caz contrar, studentii pot urma, la cerere, an suplimentar. Studentii care nu promoveaza anul suplimentar vor fi exmatriculati

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 12 al sedintei senatului universitar din 26.09.2012

 

Hotarârea nr. 131. Validarea rezultatelor admiterii la programele de studii universitare de licenta, masterat si doctorat, pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 132. Aprobarea prelungirii perioadei de sustinere publica a tezei de doctorat, pâna pe 30 septembrie 2013, pentru doctoranzii înmatriculati în anul universitar 2007-2008.

Hotarârea nr. 133. Aprobarea organizarii unei noi sesiuni de admitere la studiile universitare de doctorat în perioada 27 septembrie 2012 – 04 octombrie 2012.

Hotarârea nr. 134. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 135. Respingerea memoriilor formulate de domnul George Adrian Voicu.

Hotarârea nr. 136. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitatea didactica în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 137.  Aprobarea listei cadrelor didactice pensionabile în anul universitar 2012-2013, care se vor mentine în activitate ca titulari dupa data împlinirii vârstei de pensionare.

Hotarârea nr. 138.  Aprobarea listei cadrelor didactice pensionate care vor desfasura activitate didactica în regim de plata cu ora, în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 139.  Aprobarea statelor de functii pentru anul universitar 2012 – 2013.

Hotarârea nr. 140. Amendarea Metodologiei pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 141. Acordarea Diplomei Virgil Madgearu cu „Meritul Universitar” domnului prof. univ. dr. Niculae Feleaga.

Hotarârea nr. 142. Aprobarea solicitarii doamnei lect. univ. dr. Mihaela Cristina Dragoi de la Departamentul de Relatii Economice Internationale, Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr. 143. Aprobarea unor modificari în cadrul Regulamentului privind activitatea didactica pentru programele de licenta, 2012-2013.

Hotarârea nr. 144. Aprobarea modificarii art. 19, alin.(4) din Regulamentul de organizare si functionare a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 145. Validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Iulian – Viorel Brasoveanu în functia de Presedinte al Comisiei Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru planificarea si alocarea resurselor.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 13 al sedintei senatului universitar din 17.10.2012

 

Hotarârea nr. 146.  Aprobarea participarii Academiei de Studii Economice din Bucuresti la licitatia privind achizitionarea cladirii din Piata Romana nr. 7.

Hotarârea nr. 147. Aprobarea cuantumului burselor acordate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru semestrul I al anului universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 148. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr. 149. Aprobarea Metodologei de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, desfasurate de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr. 150. Aprobarea listei cadrelor didactice care desfasoara activitati didactice si la alte universitati în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 151. Aprobarea suplimentarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitatea didactica în anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 152. Aprobarea Regulamentului privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor.

Hotarârea nr. 153. Aprobarea ocuparii de drept a functiei didactice de asistent, de catre preparatorii universitari care au obtinut titlul stiintific de doctor prin Ordinul MECTS nr.3639/27.03.2012, conform Legii 1/2011, art. 362, alin.1, începând cu semestrul I al anului universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 154. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 6 luni a contractului de munca al doamnei lect. univ. dr. Carmen Lipara.

Hotarârea nr. 155. Respingerea solicitarii formulate de studenta Ana Turcoman, anul III, învatamânt la distanta, Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr. 156. Aprobarea unei taxe de 500 de lei pentru evaluarea dosarelor persoanelor care solicita echivalarea studiilor efectuate anterior, respectiv aprobarea perioadei de depunere a dosarelor, pentru anul universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 157. Aprobarea introducerii unei taxe de 150 de lei reprezentând contravaloarea verificarii suplimentare a tezelor de doctorat prin soft-ul de identificare a similitudinilor.

Hotarârea nr. 158. Aprobarea a 30 de locuri, la nivelul universitatii, pentru fiecare semestru al anului universitar 2012-2013, pentru desfasurarea de activitati în sistem de voluntariat de catre studentii reprezentând cazuri sociale, în vederea scutirii de la plata taxei de scolarizare.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

 

Extras din Procesul – Verbal nr. 14 al sedintei senatului universitar din 12.12.2012

 

Hotarârea nr. 159. Aprobarea participarii Facultatii de Administratie si Management Public ca membru fondator la constituirea Asociatiei Programelor de Masterat în Administratie Publica din România. Persoana împuternicita sa reprezinte conventional Academia de Studii Economice din Bucuresti în calitate de membru fondator al asociatiei, este decanul Facultatii de Administratie si Management Public, domnul prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu.

Hotarârea nr. 160. Aprobare privind sutinerea de activitati didactice în regim de „plata cu ora” de catre cadre didactice neevaluate, dupa cum urmeaza:

 1. Departamentul de Filosofie si stiinte Socioumane

– prof. univ. dr. Dan Craciun.

 1. Departamentul de Educatie Fizica si Sport

– lect. univ. dr. Dan Manescu.

 1. Departamentul de Finante

– prof. univ. dr. Felicia Alexandru.

 1. Departamentul de Contabilitate, Audit si Analiza Economica

– prof. univ. dr. Anca Tutu;

– conf. univ. dr. Mihaela Elena Botea;

– conf. univ. dr. stefan Iuliu Grigorescu;

– conf. univ. dr. Gabriela Cristina Jinga.

Hotarârea nr. 161. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate care desfasoara activitati didactice în regim de plata cu ora în anul universitar 2012-2013, dupa cum urmeaza:

 1. Departamentul de Relatii Economice Internationale

– prof. univ. dr. Ioan Bari;

– dr. Cezar Cojocariu;

– drd. Filip Clem.

 1. Departamentul de Statistica si Econometrie

– dr. Florina Roman;

– drd. Smaranda Cimpoeru;

– drd. Raluca Dragoescu;

– drd. Ioana Precup (Burcezan).

Hotarârea nr. 162.  Apobarea solicitarii formulate de doamna conf. univ. dr. Sobolevschi David Maria Iulia de la Departamentul de Contabilitate, Audit si Analiza Economica de a desfasura activitati didactice la Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Drept, în semestrul I al anului universitar 2012-2013.

Hotarârea nr. 163.   Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatile didactice pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr. 164.   Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatile didactice pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr. 165. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere în anul I la studii universitare de licenta – 2013.

Hotarârea nr. 166. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere în anul I la studii universitare de masterat – 2013.

Hotarârea nr. 167. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere în anul I la studii universitare de doctorat – 2013.

Hotarârea nr. 168. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Hotarârea nr. 169. Aprobarea modificarii structurii organizatorice a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 1. Directia resurse umane va avea în subordine Serviciul evidenta resurse umane, Serviciul salarizare si Biroul de evaluare academica;
 2. Desfiintarea structurii „Gradinita A.S.E.”

Hotarârea nr. 170. Aprobarea Programului operational pentru anul 2013.

Hotarârea nr. 171. Aprobarea taxelor de scolarizare valabile începând cu anul universitar 2013 – 2014, dupa cum urmeaza:

I. Tarife  scolare  pentru licenta

a. Anii I de studii de licenta, cu frecventa, pentru studentii din România si din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic  European sau din Confederatia Elvetiana, care au sustinut concurs de admitere 3.500 lei/an

 

b. Anii I de studii de licenta, cu frecventa redusa si la distanta, pentru studentii din România si din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana, care au sustinut concurs de admitere 3.200 lei/an

 

c. Anii I de studii de licenta, cu frecventa, pentru studentii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana 250 Euro/luna x nr. de luni conform calendarului de activitati didactice

 

II. Tarife scolare  pentru masterat

a. Anul I masterat, cu frecventa, pentru studentii din România si din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana, care au sustinut concurs de admitere (examen sau de dosare) 5.000 lei/an
b. Anii I si II masterat, cu frecventa, pentru cetateni din state care nu fac parte din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana 300 Euro /luna x nr. de luni conform calendarului de activitati didactice
c. Anii I masteratul international de Contabilitatea afacerilor (ACCA) –  engleza 1.400 Euro/an
d. Masteratul international “Managementul Relatiilor cu Clientii” (traseu european) 1.000 Euro/an
f. Dezvoltarea economica a întreprinderii 2.200 Euro/an
g. Programul MBA româno-canadian cu predare în limba engleza 5.750 Euro/an
h. MBA româno-german – Management antreprenorial în limba germana 3.500 Euro/an
i. Program MBA Finante – Management financiar în limba engleza 3.000 Euro/an

Obs.: Studentii de la programele de masterat, cetateni straini pe cont propriu nevalutar sunt scutiti de tarifele de scolarizare doar pentru durata normala de studii si pentru evaluarile din sesiunile normale

 

III. Tarife  scolare  pentru doctorat

c. Anul I, pentru doctoranzii din România si din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana, admisi începând cu anul universitar 2005-2006 6.500 lei/an
e. scoala doctorala (cu cele doua componente: studii avansate si cercetarea stiintifica), pentru doctoranzii cetateni din afara Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, pe cont propriu valutar, admisi începând cu anul universitar 2005-2006 350 Euro /luna x nr. de luni conform calendarului de activitati didactice

Obs.: Doctoranzii cetateni straini pe cont propriu nevalutar sunt scutiti de tariful de scolarizare, doar pentru durata normala de studii si pentru evaluarile din sesiunile normale

Hotarârea nr. 172. Aprobarea organizarii scolilor de vara în anul universitar 2012 – 2013, dupa cum urmeaza:

 1. “Bucharest Summer University” – responsabil Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune si Senatul studentesc;
 2. “Obiective UNESCO în Transilvania” – responsabil Facultatea de Comert – Departamentul de Turism si Geografie;
 3. „Antreprenoriat si limba germana” – responsabil Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine).

Hotarârea nr. 173. Aprobarea unor modificari în cadrul Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor postuniversitare si de dezvoltare continua.

Hotarârea nr. 174. Aprobarea mentinerii în activitatea didactica din cadrul programului MBA româno-canadian în anul universitar 2012-2013, a celor cinci colaboratori, specialisti din mediul de afaceri, în conditiile respectarii legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza:

 1. Lupulescu Adrian – S.C. FREESCALE;
 2. Uceanu Madalina – S.C. CAREER ADVISORS;
 3. Purcarea Adrian – S.C. FREESCALE;
 4. Ilie Adrian – S.C. MERIDIAN EVENTS;
 5. Anghel Irina – S.C. CABINET DE AV. „IRINA ANGHEL”.

 

Presedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti,

Prof. univ. dr. Razvan ZAHARIA

[1] Nu este în domeniul economic

Scroll to top