Biroul Permanent al Senatului

Președinte Senat

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: gheorghe.hurduzeu@ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Cancelar Senat

Conf. univ. dr. Răzvan-Andrei CORBOȘ

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: razvan.corbos@man.ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisia pentru activitate didactică, calitate și eficacitate educațională

Prof. univ. dr. Liana BADEA

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 / Int. 283
 • E-mail: liana.badea@economie.ase.ro
 • Cam. 0106, cladirea Mihai Eminescu (B-dul Dacia nr.41)

Președinte Comisia pentru monitorizarea excelenței în cercetare, dezvoltare, inovare

Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: mihai.roman@ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisia pentru guvernanță, logistică universitară și aspecte de natură bugetară

Prof. univ. dr. Marian SĂCĂRIN

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: marian.sacarin@cig.ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisia pentru internaționalizare și dialog intercultural

Prof. univ. dr. Andreea Claudia ȘERBAN

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 392
 • E-mail: andreea.serban@economie.ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ta Romana nr.6)

Președinte Comisia pentru activități studențești

stud. Maria-Bogdana NECȘESCU

Contact:

Reprezentant studenți

stud. Andreea Alexandra BĂDULESCU

Contact:

Scroll to top