Biroul Permanent al Senatului

Președinte Senat

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: dumitru.miron@rei.ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Cancelar Senat

Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: ppaul@ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisie pentru învățământ

Prof. univ. dr. Liana BADEA

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 / Int. 283
 • E-mail: liana.badea@economie.ase.ro
 • Cam. 0106, cladirea Mihai Eminescu (B-dul Dacia nr.41)

Președinte Comisie pentru cercetare științifică

Prof. univ. dr. Răzvan BOLOGA

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: razavanbologa@ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisie pentru guvernanță universitară

Prof. univ. dr. Marian SĂCĂRIN

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 283
 • E-mail: marian.sacarin@cig.ase.ro
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ța Romana nr.6)

Președinte Comisie pentru internaționalizare

Prof. univ. dr. Adriana DUȚESCU

Contact:

 • Tel. +4 021 319.20.25
 • Tel. +4 021 319.19.00 /  Int. 392
 • E-mail: adriana.dutescu@ase.ro  
 • Cam. 0106, clădirea Ion N. Angelescu (P-ta Romana nr.6)

Președinte Comisie pentru activitățile studenților

Claudia Maria MIU

Contact:

Reprezentant studenți

Andreea Alexandra BĂDULESCU

Contact:

Scroll to top