Stimați membri ai Senatului universitar

În ecuația leadership-ului universitar modern și a garantării constituționale a principiului autonomiei universitare, Senatul Academiei de Studii Economice din București este expresia democrației noastre universitare, este cel mai înalt for de deliberare și decizie și urmărește deplină operaționalizare a valorilor noastre fundamentaleprofesionalism; responsabilitate; integritate; dedicare; loialitate; încredere. În mandatul actualului Senat universitar va trebui să ne asigurăm că toți membrii se vor dedica plenar următoarelor deziderate organizaționale:

  • Schimbare în condiții de continuitate. Academia de Studii Economice dispune de: o Cartă modernă, o Strategie ambițioasă pentru perioada 2020-2030, o Strategie de internaționalizare compatibilă cu cele ale celor mai performate universități, un nou Cod al calității programelor de studii care trebuie luate ca reper fundamental și puse în aplicare cu succes. Toate aceste documente programatice sunt rezultatul eforturilor creative ale tuturor membrilor comunității noastre și la implementarea lor trebuie atrași toti membrii comunității.
  • Implicare în condiții de responsabilitate. Sarcinile nu revin doar conducerilor deliberative sau executive ci tuturor celor care compun comunitatea noastră universitară. Din acest motiv, ne așteptăm să primim propuneri, recomandări sau amendamente la regulamentele și metodologiile noastre de la fiecare dintre noi și să explicăm convingator celor care ne-au ales în Senat noima fiecărei decizii pe care o adoptăm.
  • Transparență în condiții de eficacitate educațională. Toate documentele care se vor afla pe agenda Senatului vor trebui supuse dezbaterii publice, discutate în comisiile permanente ale forului nostru, inspirate din cele mai bune practici educaționale naționale și internaționale și bazate pe analiza ex ante a impactului pe care îl vor produce. Toate demersurile noastre vor trebui să treacă testul eficacității funcționale și operaționale și să genereze solide efecte de antrenare în plan profesional, științific și relațional.

Președinte al Senatului,

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE SENAT

  • Miercuri, 28 februarie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință extraordinară
  • Miercuri, 27 martie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință ordinară
  • Miercuri, 3 iulie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință ordinară
  • Miercuri, 25 septembrie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință ordinară

ACTUALITATE

  • Hotărârile Senatului adoptate în ședința din 8 februarie 2024 sunt disponibile aici

MESAJE ADRESATE COMUNITĂȚII UNIVERSITARE

EVENIMENTE ÎN IMAGINI

Scroll to top