Stimați membri ai comunității academice,

Mă onorează încrederea pe care mi-ați acordat-o și sunt pregătit să îmi asum cu toată responsabilitatea conducerea Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București în următorii cinci ani.

Mandatul meu se va concentra pe următoarele obiective:

  • Promovarea libertății academice și a autonomiei universitare: Voi contribui la elaborarea și implementarea unor politici clare care să susțină libertatea academică și autonomia universitară, protejând drepturile tuturor membrilor comunității academice, în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Dezvoltarea unui cadru de transparență și consultare: Voi implementa măsuri concrete pentru a asigura un proces de luare a deciziilor care să fie pe deplin transparent și echitabil, care să reflecte interesele și preocupările tuturor părților implicate, prin consultare publică și organizarea de dezbateri constructive.
  • Consolidarea relațiilor cu instituții academice naționale și internaționale: Voi continua să promovez și să consolidez parteneriatele cu alte universități, atât din România, cât și din străinătate, prin colaborări în domeniul educațional și al cercetării, participarea la programe comune și schimburi de studenți și cadre didactice.
  • Susținerea inițiativelor pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și a cercetării: Voi sprijini elaborarea și implementarea unor programe și politici destinate îmbunătățirii calității educației oferite de universitate, prin evaluarea și actualizarea periodică a programelor de studiu, dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și cercetătorilor și promovarea cercetării de înaltă calitate, în concordanță cu standardele naționale și internaționale.
  • Intensificarea eforturilor de asigurare a eticii și integritate academică: Voi încuraja consolidarea valorilor fundamentale ale integrității academice prin stimularea comportamentului etic în cercetare, predare și administrare și facilitarea unui mediu în care membrii comunității universitare sunt îndrumați să adopte standarde morale ridicate, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare a ASE.

Sunt încredințat că, împreună, prin colaborare, dedicare și perseverență, vom reuși să atingem aceste obiective și să ne consolidăm poziția de lider în învățământul superior economic și de administrație publică din România.

Vă invit pe toți – studenți, cadre didactice, personal administrativ – să vă implicați activ în viața universității. Avem nevoie de ideile, energia și entuziasmul dumneavoastră pentru a consolida ASE ca universitate de excelență, un model de urmat pentru generațiile care ne urmează.

Vă mulțumesc pentru sprijin și vă asigur de întreaga mea dedicare.

Cu deosebită considerație,
Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU
Președinte al Senatului ASE

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE SENAT

  • Miercuri, 3 iulie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință ordinară
  • Miercuri, 25 septembrie 2024, ora 9:00, Aula Magna, Ședință ordinară

ACTUALITATE

  • Hotărârile Senatului adoptate în ședința din 5 iunie 2024 sunt disponibile aici
  • Hotărârile Senatului adoptate în ședința online din 13 mai 2024 sunt disponibile aici
  • Hotărârile Senatului adoptate în ședința din 27 martie 2024 sunt disponibile aici

EVENIMENTE ÎN IMAGINI

Scroll to top