Hotarârile Senatului Universitar din 2020

 

1. Sedinta online a Senatului din 13.01.2020

Hotarârea nr. 1. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Ion Plumb.

Hotarârea nr. 2. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Eugen Burdus.

Hotarârea nr. 3. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Dorin Zaharie.

Hotarârea nr. 4. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Mihai Korka.

Hotarârea nr. 5. Aprobarea încadrarii în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui program de masterat propus a fi organizat în cadrul Facultatii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

Hotarârea nr. 6. Aprobarea demararii procedurii de validare si înscriere în RNCIS a calificarii aferente programului de studii universitare de masterat „Afaceri Digitale si Inovatie”.

Hotarârea nr. 7. Aprobarea modificarii statului de functii al Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica, pentru anul universitar 2019-2020.

 

2. Sedinta extraordinara a Senatului din 22.01.2020

Hotarârea nr.8. Alegerea Domnului prof. univ. dr. Miron Dumitru în functia de Presedinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.9. Aprobarea numirii domnului prof. univ. dr. Paul Pocatilu în functia de Cancelar al Senatului.

Hotarârea nr.10. Aprobarea membrilor birourilor sectiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

Hotarârea nr.11. Validarea reprezentantului studentilor în Biroul Permanent al Senatului ASE.

 

3. Sedinta extraordinara a Senatului din 5.02.2020

Hotarârea nr.12. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.13. Aprobarea componentei Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr.14. Alegerea si aprobarea Presedintilor Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr.15. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2019-2020, pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinata si pe perioada nedeterminata.

Hotarârea nr.16. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti care solicita sustinerea de activitati didactice în regim de plata cu ora la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.17. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.18. Aprobarea îndreptarii erorii materiale aparute în anexa la Hotarârea Senatului nr. 164/25.09.2019 cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidatilor la functia de decan de catre consiliul facultatii.

Hotarârea nr.20. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.21. Aprobarea Protocolului pentru organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2019-2020, sesiunea iulie 2020.

Hotarârea nr.22. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotarârea nr.23. Aprobarea modificarii Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.24. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020-2020.

Hotarârea nr.25. Aprobarea modificarii a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului propriu pentru situatii de urgenta al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.26. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.27. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator pentru mandatul 2020-2024.

Hotarârea nr.28. Aprobarea programarii sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul 2020.

 

4. Sedinta extraordinara a Senatului din 2.03.2020

Hotarârea nr.29. Validarea rezultatului votului pentru alegerea Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.30. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa, în vederea certificarii periodice de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, a programelor de studii universitare de licenta, forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.31. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.32. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Finante pentru domnul Gherghina Stefan Cristian.

Hotarârea nr.33. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Delcea Camelia.

Hotarârea nr.34. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Davidescu Adriana Anamaria.

Hotarârea nr.35. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Iamandi-Munteanu Irina Eugenia.

Hotarârea nr.36. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru doamna Cruceru Anca Francisca.

Hotarârea nr.37. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 2019.

Hotarârea nr.38. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2019.

Hotarârea nr.39. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2020.

Hotarârea nr.40. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la o alta universitate.

Hotarârea nr.41. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

 

5. Sedinta extraordinara a Senatului din 9.03.2020

Hotarârea nr.42. Consultarea Senatului de catre Rectorul ASE cu privire la nominalizarile pentru functiile de prorectori pentru mandatul 2020-2024.

Hotarârea nr.43. Aprobarea contractului de Management încheiat între Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru mandatul 2020 – 2024 si a indicatorilor de performanta.

Hotarârea nr.44. Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.45. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.46. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de membru si componenta nominala a Biroului Electoral al ASE.

Hotarârea nr.47. Informarea Senatului  privind încetarea calitatii de senator.