Hotărârile Senatului universitar din 2020

1. Ședința online a Senatului din 13.01.2020

Hotărârea nr. 1. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Ion Plumb.

Hotărârea nr. 2. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Eugen Burdus.

Hotarârea nr. 3. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Dorin Zaharie.

Hotarârea nr. 4. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Mihai Korka.

Hotarârea nr. 5. Aprobarea încadrarii în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui program de masterat propus a fi organizat în cadrul Facultatii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine.

Hotarârea nr. 6. Aprobarea demarării procedurii de validare si înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Afaceri Digitale si Inovație”.

Hotărârea nr. 7. Aprobarea modificării statului de funcții al Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica, pentru anul universitar 2019-2020.

2. Sedința extraordinară a Senatului din 22.01.2020

Hotarârea nr.8. Alegerea Domnului prof. univ. dr. Miron Dumitru în functia de Presedinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.9. Aprobarea numirii domnului prof. univ. dr. Paul Pocatilu în functia de Cancelar al Senatului.

Hotarârea nr.10. Aprobarea membrilor birourilor sectiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

Hotarârea nr.11. Validarea reprezentantului studentilor în Biroul Permanent al Senatului ASE.

3. Sedința extraordinară a Senatului din 05.02.2020

Hotarârea nr.12. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.13. Aprobarea componentei Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr.14. Alegerea si aprobarea Presedintilor Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr.15. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2019-2020, pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinata si pe perioada nedeterminata.

Hotarârea nr.16. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti care solicita sustinerea de activitati didactice în regim de plata cu ora la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.17. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.18. Aprobarea îndreptarii erorii materiale aparute în anexa la Hotarârea Senatului nr. 164/25.09.2019 cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidatilor la functia de decan de catre consiliul facultatii.

Hotarârea nr.20. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.21. Aprobarea Protocolului pentru organizarea si desfasurarea examenului de licenta, anul universitar 2019-2020, sesiunea iulie 2020.

Hotarârea nr.22. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotarârea nr.23. Aprobarea modificarii Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.24. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.25. Aprobarea modificarii a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului propriu pentru situatii de urgenta al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.26. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.27. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator pentru mandatul 2020-2024.

Hotarârea nr.28. Aprobarea programarii sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul 2020.

4. Sedința extraordinară a Senatului din 02.03.2020

Hotarârea nr.29. Validarea rezultatului votului pentru alegerea Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.30. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa, în vederea certificarii periodice de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, a programelor de studii universitare de licenta, forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.31. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.32. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Finante pentru domnul Gherghina Stefan Cristian.

Hotarârea nr.33. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Delcea Camelia.

Hotarârea nr.34. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Davidescu Adriana Anamaria.

Hotarârea nr.35. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Iamandi-Munteanu Irina Eugenia.

Hotarârea nr.36. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru doamna Cruceru Anca Francisca.

Hotarârea nr.37. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 2019.

Hotarârea nr.38. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2019.

Hotarârea nr.39. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2020.

Hotarârea nr.40. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la o alta universitate.

Hotarârea nr.41. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

5. Ședința extraordinară a Senatului din 09.03.2020

Hotarârea nr.42. Consultarea Senatului de catre Rectorul ASE cu privire la nominalizarile pentru functiile de prorectori pentru mandatul 2020-2024.

Hotarârea nr.43. Aprobarea contractului de Management încheiat între Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru mandatul 2020 – 2024 si a indicatorilor de performanta.

Hotarârea nr.44. Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.45. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.46. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de membru si componenta nominala a Biroului Electoral al ASE.

Hotarârea nr.47. Informarea Senatului  privind încetarea calitatii de senator.

6. Ședința ordinară a Senatului din 28.03.2020 (online)

Hotarârea nr.48. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind starea universitatii – anul 2019.

Hotarârea nr.49. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2019.

Hotarârea nr.50. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.51. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.52. Aprobarea modificarii Regulamentului de functionare al Societatii Antreprenoriale Studentesti a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.53. Aprobarea completarii componentei nominale a Biroului Electoral al ASE si validarea noului presedinte.

Hotarârea nr.54. Aprobarea acordarii titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar doctor Mircea Dumitru.

Hotarârea nr.55. Aprobarea raportului comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector universitar poz. 23 din statul de functiuni al Departamentului de Drept.

Hotarârea nr.56. Aprobarea corectarii erorii materiale din anexele la Hotarârea Senatului nr. 17/05.02.2020 cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.57. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de decani ai facultatilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.58. Aprobarea asumarii institutionale a sumei de 1.355 lei reprezentând debite restante din regia de camin.

Hotarârea nr.59. Aprobarea modificarii Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2020-2021.

7. Ședința online a Senatului din 02.04.2020

Hotarârea nr. 60. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de decani ai facultatilor de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine si Economie Teoretica si Aplicata din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

8. Ședința online a Senatului din 30.04.2020

Hotarârea nr.61. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.62. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.63. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.64. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.65. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.66. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional privind organizarea si desfășurarea studiilor universitare de doctorat.

9. Ședința online a Senatului din 25.05.2020

Hotarârea nr.67. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.68. Aprobarea modificării Organigramei structurii de educație si cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.69 cu privire la unele aspecte privind organizarea si funcționarea Facultății de Drept.

Hotarârea nr.70. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.71. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.72. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.73. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.74. Aprobarea Procedurii privind desfasurarea online a inspectiilor pentru acordarea gradului didactic I, în conditiile starii de urgenta, Seria 2018-2020.

Hotarârea nr.75. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului public de numire a Directorului CSUD 2020.

Hotarârea nr.76. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.77. Aprobarea Componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioada nedeterminata, semestrul II, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.78. Aprobarea Componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioada determinata, semestrul II, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.79. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.80. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.81. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.82. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.83. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.84. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.85. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.86. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr.87. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie I pentru domnul Serban-Oprescu George-Laurentiu.

Hotarârea nr.88. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la o alta universitate.

10. Ședința online a Senatului din 02.06.2020

Hotărârea nr.89. Adoptarea modificărilor la Carta Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.90. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Săli de curs – str.M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București”.

Hotărârea nr.91. Aprobarea modificării Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Hotărârea nr.92. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.93. Aprobarea modificării anexelor 2 și 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.94. Aprobarea modificării Anexei 1.4 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021.

11. Ședința online a Senatului din 26.06.2020

Hotărârea nr.95. Aprobarea Programului operațional pentru anul 2020.

Hotărârea nr.96. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.-31.03.2020.

Hotărârea nr.97. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.98. Aprobarea modificării Structurii organizatorice de educație și cercetare cercetare și a Structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.99. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică.

Hotărârea nr.100. Aprobarea modificării Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

Hotărârea nr.101. Aprobarea planurilor de învățământ și a grilelor de competențe aferente acestora, pentru programele de studii universitare de licență, promoția 2020-2023.

Hotărârea nr.102. Aprobarea planurilor de învățământ și a grilelor de competențe aferente acestora, pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2020 – 2022.

Hotărârea nr.103. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de formare psihopedagogică nivel I și II, în regim postuniversitar, promiția 2020-2021.

Hotărârea nr.104. Aprobarea planului de învățământ aferent Anului pregatitor pentru învățarea limbii române, promoția 2020-2021.

Hotărârea nr.105. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile postdoctorale, an universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.106. Aprobarea Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al Academiei de Studii Economice din București, 2020.

Hotărârea nr.107. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, an universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.108. Aprobarea modificării Anexei 1.4 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.109. Aprobarea Procedurii pentru evaluarea și susținerea tezei de doctorat.

Hotărârea nr.110. Aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare.

Hotărârea nr.111. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Informatică Economică pentru domnul Cotfas Liviu Adrian.

Hotărârea nr.112. Aprobarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.113. Avizarea structurii și componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.114. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaților ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul general al MEC, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.115. Aprobarea modificării Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.116 referitoare la consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la nominalizarea domnului conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu pentru funcţia de prorector al ASE pentru mandatul 2020-2024.

Hotărârea nr.117 referitoare la informarea  de către Consiliul de Administrație a Senatului ASE cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020.

12. Sedința online a Senatului din 19.07.2020

Hotărârea nr.118. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă a programului de studii universitare de masterat „Master didactic în economie” de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Hotărârea nr.119. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat „Master didactic în economie”, promoția 2020-2022.

13. Sedința online a Senatului din 30.07.2020

Hotărârea nr.120. referitoare la informarea Senatului cu privire la Decizia nr. 1/15.07.2020 privind prelungirea până la data de 31 iulie 2020 a mandatelor aflate în curs de exercitare ale reprezentanților studenților în Senatul universitar care au absolvit studiile de licență sau de masterat.

Hotărârea nr.121. Aprobarea prelungirii până la data de 30 septembrie 2020 a mandatelor reprezentanților studenților în Senatul universitar care au absolvit studiile de licență sau de masterat.

Hotărârea nr.122. Aprobarea notei de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.123. Aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr.124. Aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul II, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr.125. Aprobarea modificării Regulamentul privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr.126. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.127. Aprobarea programelor de studii postuniversitare organizate în Academia de Studii Economice, începând cu anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.128. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.129. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.130. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru stabilirea numărului de locuri scoase la concurs, precum și redistribuirea acestora pe programe în vederea organizării concursului de admitere etapa Septembrie 2020, la studiile de licență, masterat și doctorat.

Hotărârea nr.131. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în învățământ, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.132. Aprobarea modificării Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat.

Hotărârea nr.133. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.134. Aprobarea listei temelor proiectelor de cercetare postdoctorală propuse de Școlile doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020.

Hotărârea nr.135. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr.136. Aprobarea numărului de locuri și a temelor propuse de școlile doctorale pentru sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat, septembrie 2020.

Hotărârea nr.137. Aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare până la 01.10.2020 pentru actele de studii emise absolvenților din sesiunea iulie 2018.

Hotărârea nr.138. Aprobarea asumării instituționale a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Hotărârea nr.139. Aprobarea scutirii de la plata taxei de susținere a evaluărilor nepromovate/neechivalate pentru studenții din anii terminali (anul III licență, anul II masterat și anii suplimentari).

Hotărârea nr.140. Aprobarea modificării Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.141. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Săli de curs – str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București”.

Hotărârea nr.142. Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Săli de curs – str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București”.

Hotărârea nr.143. Avizarea modificării componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.144. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

14. Ședința online a Senatului din 04.09.2020

Hotărârea nr.145. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programul de studii universitare de masterat didactic, pentru anul universitar 2020.

Hotărârea nr.146. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.147. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2020-2021, studii universitare de licență și masterat.

Hotărârea nr.148. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul I, studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021.

15. Ședința online a Senatului din 09.09.2020

Hotărârea nr.149. Aprobarea Notei de fundamentare privind stabilirea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru anul universitar 2020-2021, semestrul I.

Hotărârea nr.150. Aprobarea graficului de desfășurare a alegerilor parțiale pentru posturile vacante de director de departament din structura de educație și cercetare.

Hotărârea nr.151. Aprobarea modificării formațiilor de studii pentru programele de studii de licență și masterat, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.152. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2020-2021, pentru programele de formare psihopedagogică nivelul I și II.

Hotărârea nr.153. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2020-2021, pentru cursurile de Limba română.

Hotărârea nr.154. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2020/2021, pentru anul pregătitor pentru învățarea limbii române și pentru cursurile facultative de limbi străine.

Hotărârea nr.155. Aprobarea cererii doamnei conf. univ. dr. Gherghina Rodica care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.156. Aprobarea cererii doamnei prof. univ. dr. Cace Corina care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.157. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Drept pentru doamna Safta Marieta.

Hotărârea nr.158. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Drept pentru doamna Stoica Natalia Veronica.

16. Ședința online a Senatului din 23.09.2020

Hotărârea nr.159. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.160. Aprobarea scenariului final privind desfășurarea activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.161. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.162. Aprobarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.163. Aprobarea Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.164. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Hotărârea nr.165. Aprobarea modificării Metodologiei privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Hotărârea nr.166. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar.

Hotărârea nr.167. Aprobarea modificării Metodologiei privind evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.168. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.169. Aprobarea modificării Procedurii pentru evaluarea și susținerea tezei de doctorat.

Hotărârea nr.170. Aprobarea modificării Procedurii de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare.

Hotărârea nr.171. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.172. Aprobarea înființării a unor noi programe de studii postuniversitare și aprobarea planurilor de învățământ aferente acestora, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.173. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.174. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr.175. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.176. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.177. Aprobarea listei nominale cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.178. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București aferent anului 2020.

Hotărârea nr.179. Aprobarea solicitării doamnei Suciu Marta – Christina, prof. univ. dr. la Departamentul de Economie și Politici Economice, privind acordarea unui an sabatic, în anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.180. Aprobarea prorogării termenelor privind eliberarea și încheierea contractelor de cazare, cât și a operațiunilor subsecvente prevăzute în Metodologia privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.181. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

Hotărârea nr.182. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă determinată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

Hotărârea nr.183. Validarea rezultatelor alegerilor de la nivelul departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.184. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de decan al Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.185. Aprobarea suplimentării formațiilor de studii pentru programele de studii de licență și masterat, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.186. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.187. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.188 Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență şi cu frecvență redusă.

Hotărârea nr.189. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr.190. Aprobarea rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2020, la programele de studii universitare de licență și masterat.

Hotărârea nr.191. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunile iulie și septembrie 2020.

Hotărârea nr.192. Aprobarea statelor de funcții ale departamentelor ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.193. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.194. Respingerea solicitării doamnei Magria Andra-Mariana privind susținerea examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.195. Respingerea solicitării domnului Filer Ștefan privind susținerea examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.196. Aprobarea solicitării domnului Gasparotti Răzvan-Florin privind susținerea examenului de licență la o altă universitate.

Hotărârea nr.197. Informarea Senatului privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Hotărârea nr.198. Informarea Senatului privind încetarea calității de senator pentru șase studenți.

17. Ședința online a Senatului din 16.10.2020

Hotărârea nr.199. Aprobarea organizării și desfășurării activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021, ale programului „Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (APLR)”, în sistem online.

Hotărârea nr.200. Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.201. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, care solicită susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.202. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru doamna Țîrcă Diana-Mihaela.

Hotărârea nr.203. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.204. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.205. Aprobarea menținerii nivelului actual al taxelor de școlarizare în conformitate cu Nota de fundamentare referitoare la petiția online privind reducerea taxelor de școlarizare.

Hotărârea nr.206. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.-30.06.2020.

Hotărârea nr.207. Aprobarea completării listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.208. Aprobarea completării listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr.209. Aprobarea completării listei nominale cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr.210. Avizarea modificării componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr.211. Informarea Senatului privind încetarea calității de senator.

18. Ședința online a Senatului din 21.10.2020

Hotărârea nr.212. Aprobarea desfășurării în sistem online pentru următoarele două săptămâni a activităților didactice în cadrul ASE a unor programe de studii universitare și postuniversitare.

Hotărârea nr.213. Alegerea și aprobarea Președintelui Comisiei permanente a Senatului pentru activități studențești.

Scroll to top