Hotărârile Senatului universitar din 2021

1. Ședința online a Senatului din 27.01.2021

Hotărârea nr. 1. Aprobarea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 2 Aprobarea Notei de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul al II-lea, al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 3. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 5. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 6. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 7. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 8. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 9. Aprobarea Planului activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 10. Aprobarea Raportului privind stadiul implementării măsurilor luate după incidentul de securitate cibernetică produs în perioada 2-3 octombrie 2020.

Hotărârea nr. 11. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 12. Consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la nominalizarea domnului prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea pentru funcția de prorector al ASE pentru mandatul 2020-2024.

Hotărârea nr. 13. Informarea Senatului ASE cu privire la decizia civilă nr. 2875/16.09.2020.

2. Ședința online a Senatului din 15.02.2021

Hotărârea nr. 14. Aprobarea scenariului final privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea Raportului asupra concursului didactic, pe perioadă determinată, organizat în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și a Facultății de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultatea de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 23. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 24. Aprobarea dimensionării formațiilor de studii la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 25. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 26. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 27. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea actualizării componenței Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești (SAS).

Hotărârea nr. 29. Aprobarea asumării instituționale a sumei de 37.630,00 lei.

Scroll to top