Premiile Academiei Române – 3 decembrie 2020

Joi, 3 decembrie 2020, începând cu ora 10:00, în Aula Academiei Române, a avut loc Ceremonia online de decernare a Premiilor Academiei Române

Pentru Secțiunea XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Subsecțiunea – Științe economice

Premiul „Virgil Madgearu“  s-a acordat pentru lucrarea: 100 de ani de comerț exterior românesc. Autori: Dumitru Miron, Mihai Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman

*

Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de știință și litere, artiștilor români, din țară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea și opera lor, la dezvoltarea culturii și științei românești.

Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare științifică, de către universități sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării și se înaintează secțiilor științifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului.

Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuția acesteia la domeniul respectiv și impactul asupra domeniului la nivel național. Aprecierea juriului este dezbătută în secțiile științifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere și decizie este de doi ani.

Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în ședință solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.

Scroll to top