Mesaj de ziua doamnei profesor Afrodita Iorgulescu

La Mulți Ani Doamnă Profesor. univ. dr. Afrodita Iorgulescu!

Conducerea Academiei de Studii Economice îi prețuiește foarte mult pe membrii comunității academice care au contribuit la bogatele realizări ale universității noastre, au educat zeci de generații de studenți, s-au implicat cu devotament în activitățile curriculare și extracurriculare și au promovat pe alte meridiane geografice valorile noastre definitorii. Una dintre personalitățile profesionale și științifice către care ne îndreptăm prețuirea noastră astăzi, când împlinește 75 de ani de viață, este doamna Prof. univ. dr. Afrodita Iorgulescu.

Îmbrățișarea unei cariere de dascăl universitar atunci când la această profesiune puteau aspira doar cei cu vocație autentică, foarte bine pregătiți profesional, cu abilități de cercetare autentice și care erau capabili și de asumarea servituților asociate cu aceasta, reprezenta o mare provocare pentru orice tânăr care finaliza studiile universitare. Era vital ca un astfel de tânăr să dispună de cel puțin următoarele calități: vocație, multă și atent gestionată lectură de specialitate, înalte capabilități de comunicare, măiestrie în administrarea discursului academic, profunzime, talent și o atitudine proactivă în raport cu provocările aflate în fața tabloului academic.  Născută la Cluj,  la data de 22 Martie 1946, Doamna Prof. univ. dr. Afrodita Iorgulescu a deținut toate aceste calități în doze consistente și le-a pus la temelia unei cariere universitare de mare succes. Fiind un om al exactității, doamna Profesor a urmat cursurile Facultății de Matematică a Universității din București pe care le-a absolvit cu rezultate deosebite în anul 1969. Încă din perioada studenției, domnia sa a dovedit o autentică aplecare către calitatea procesului educațional, a probat fermitate maximă în ce privește evidențierea convingerilor personale, și-a manifestat solidele ancore ale unei personalități aparte care s-a preocupat de adevăr, corectitudine și excelență profesională. Din primii ani ai devenirii sale profesionale și științifice a dovedit preocupare dar și pasiune pentru cariera didactică câștigând chiar după absolvirea facultății postul de asistent universitar la Academia de Studii Economice din București. De la începuturile carierei sale didactice, doamna Profesor Afrodita Iorgulescu a fost dedicată promovării în străinătate a valorilor școlii românești de matematică, în perioada 1973-1975 fiind asistent universitar la Universitatea „ Constantine„ din Algeria iar în perioada 1976-1978, cadru didactic la ISCAE Casablanca din Maroc. Dedicarea sa pentru cercetarea științifică cu adevărat generatoare de valoare adăugată a fost probată și pe parcursul programului doctoral urmat la Universitatea din București pe care l-a finalizat în anul 1984, prin obținerea titlului de doctor în domeniul Matematică.

Sunt foarte multe motive pentru care putem afirma cu convingere că peisajul universitar românesc a câștigat un activ uman de cea mai bună calitate care s-a șlefuit pe parcursul unei cariere universitare exemplare, presărate cu pozițiile de asistent, lector, conferențiar și profesor universitar. La pozițiile academice s-a adăugat, firesc, implicarea la nivel societal (membru al unor prestigioase entități asociative, relevante pentru domeniul  matematicii și al informaticii), la nivel științific (conducător de doctorat și manager de proiecte de cercetare, naționale și internaționale), în plan civic (prin implicarea activă în dialogul de valori conexe cu cerințele unei societăți democratice și pluraliste). Doamna Profesor a contribuit la formarea unui foarte mare număr de studenți, înmatriculați la toate ciclurile de studii universitare, care își aduc aminte cu mult respect de profesorul care i-a fascinat la activitățile de predare, cu ocazia activităților extracurriculare și la manifestările științifice la care au participat. Sărbătorita este autor și coautor la un mare număr de cărți, un prolific autor de articole științifice publicate în cele mai prestigioase reviste dar și participant la cele mai reprezentative manifestări științifice, naționale și internaționale. Menținerea nealterată a activismului profesional și științific este o exemplară trăsătură de caracter a domniei sale, fiind benefică pentru membrii mai tineri ai comunității noastre universitare.

Aprecierea incontestabilelor sale capabilități de cercetător a luat și forma consacrării prin înscrierea sa în lista personalităților cu contribuții valoroase în domeniul matematicii pe care o regăsim la Marquis Who`s Who. Doamna Profesor este un valoros membru al Societății Române de Matematică precum și al New York Academy of Sciences. Cei care au cunoscut-o și au lucrat cu doamna Profesor Afrodita Iorgulescu, chiar dacă nu sunt întotdeauna pe deplin de acord cu domnia sa, nu pot să nu îi respecte opiniile, maniera fermă de a le susține, dedicarea pasionată pentru cauze pe care le consideră nobile, încrâncenarea cu care se luptă pentru ideile sale și comportamentul de un militantism civic greu de egalat. În toată cariera sa universitară i-au ghidonat pașii dar și inițiativele cuvintele Regelui Ferdinand I, care în 1923 spunea că  „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.”. Parafraza personalizată de doamna Profesor a acestor gânduri a luat forma „ nu frontierele fac o țară, ci spiritul care domnește în ea„ neezitând să se întrebe „ Ce spirit domnește acum în România?„. Pline de profunzime dar și exprimate apăsat, uneori fără menajamente, opiniile sale au vizat întregul spectru societal modern devenind contribuții de luat în seamă la tabloul societal în dinamica și profunzimea sa. De multe ori, modul în care se raportează la subiectele de primă pagină pentru dezbaterile care au loc la nivel național și internațional, este unul neconvențional, pe alocuri contondent dar nu mai puțin corect, aplicat și benefic pentru o dezbatere științifică democratică. Se poate exemplifica cu poziția sa cu privire la marile comandamente cărora trebuie să le ofere soluții comunitatea românească și europeană, spre exemplu Procesul Bologna. Pornind de la asumpția că „Procesul Bologna armonizează, nu uniformizează„ doamna Profesor Afrodita Iorgulescu este fermă în convingerea sa că „ Procesul Bologna a uniformizat învățământul superior…și a lucrat în detrimentul nostru și în interes European„. Fermitatea și consecvența cu care s-a implicat în dezbaterile care contează se regăsesc în toate aparițiile domniei sale la nivelul peisajului civic, național și european.

Toți cei care au avut privilegiul de a-i fi studenți sau colaboratori au avut foarte multe de învățat de la domnia sa, atât în plan profesional și științific, în cel al deontologiei universitare dar și al comportamentului în societate. Un intelectual de talia Doamnei Profesor Afrodita Iorgulescu trebuie respectat cum se cuvine, atât în fiecare zi cât și la un moment aniversar cum este împlinirea vârstei de 75 de ani, astfel făcându-se un act de normalitate. Cu un astfel de moment aniversar, ne exprimăm prețuirea pentru un intelectual special, ne bucurăm că avem în comunitatea noastră universitară un astfel de dascăl, cercetător științific și militant civic exemplar și să îi urăm noi și la fel de consistente succese în plan personal, profesional, științific și organizațional.

La Mulți Ani!

 

Rector                                                                                                        Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top