Mesaj cu prilejul deschiderii anului universitar 2023-2024

Distinși membri ai comunității noastre universitare,

Începem anul universitar 2023-2024 în circumstanțe redefinite, ca urmare a schimbărilor care se produc cu rapiditate și profunzime la nivelul întregului tablou societal, precum și a adoptării unei noi Legi a învățământului superior.

Calitatea personalului nostru didactic și de cercetare, potențialul de performanță al studenților noștri, atractivitatea constantă a programelor noastre de studii pentru un număr mare de tineri, diversitatea și efectele de antrenare ale parteneriatelor cu cele mai valoroase universități din țară și din străinătate, poziția câștigată de ASE în relația cu mediul de afaceri, precum și baza materială în permanent proces de modernizare, constituie motive întemeiate să începem, cu întemeiat optimism, acest al 111-lea an din istoria universității, determinați să păstrăm tradiția, să ne asumăm provocările modernității și să găsim soluțiile cele mai bune la problemele care preocupă pe membrii comunității noastre universitare.

Ne revine tuturor onoarea de a valorifica plenar atuurile de care dispunem, de a fi conștienți de unele mici vulnerabilități, de a identifica și trata corect toate oportunitățile care apar și a ne poziționa proactiv față de provocările din mediul extern universității noastre.

În acest demers coerent și ferm, ne vom baza în continuare, în adoptarea deciziilor importante pentru ASE, pe propunerile constructive ale membrilor comunității noastre universitare, cărora le mulțumim anticipat pentru acest sprijin prețios.

Vă urăm un nou an universitar plin de împliniri în plan personal și profesional, sănătate, realizări deosebite și manifestare plenară la nivelul comunității noastre universitare!

Vă așteptăm ca, împreună, să îndeplinim cu succes obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice!

Vivat, Crescat, Floreat!

Președinte Senat                                                                      Rector

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON                                         Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Scroll to top