Mesaj de Ziua Internațională a Studenților

Mesaj de Ziua Internațională a Studenților

Pornind de la faptul că, la loc vizibil, la intrarea principală de la American Bankers scria „ Să nu uitați că un dolar are 100 de cenți și, ca semn de raționalitate comportamentală, să dați șanse egale fiecăruia dintre aceștia, și având în vedere că un an are 365 (366 din patru în patru ani) de zile, chiar dacă ar trebui să dăm șanse egale fiecărei zile dintr-un an, încă din 1941, la inițiativa Consiliului Internațional al Studenților, în fiecare dată de 11 noiembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Studenților. Implicarea studenților lumii în „viața Cetății”, înaltul lor civism, manifestat cu orice ocazie de la care încolo lumea s-a schimbat, devenind mai bună și mai dreaptă, dinamismul pe care îl conferă structurilor la care participă și societăților în care trăiesc, plusul de creativitate conferit diverselor planuri ale vieții economice și sociale și autenticitatea contribuțiilor aduse cu fiecare ocazie, sunt valori pe care trebuie să le apreciem cu toții, de la care să ne inspirăm și cei care nu mai suntem studenți și pe care trebuie să le ocrotim. Pentru că Senatul nostru universitar este o structură organizațională de cea mai mare relevanță academică și 25% dintre membrii săi sunt reprezentanți aleși ai studenților, cu această ocazie aniversară, suntem onorați să le urăm celor mai tineri dintre companionii noștri succese și mai multe și mai sustenabile în plan profesional și științific, acumulări temeinice care să le permită să se manifeste plenar ca intelectuali și specialiști remarcabili, contribuții și mai consistente la îmbunătățirea cadrului nostru reglementar, puterea de a crede cu convingere în valorile universității noastre și a acționa coerent și consecvent pentru binele nostru comun.

La Mulți Ani!

Scroll to top