Mesaj cu prilejul deschiderii anului universitar 2020-2021

Dragi membri ai comunității universitare,

 

Deschiderea anului universitar 2020-2021, la fel ca toate cele 107 anterioare, reprezintă un moment special în viața universității noastre, cu o simbolistică aparte, care ne invită să reflectăm asupra a ceea ce s-a acumulat până în prezent și să privim cu încredere către viitor.

Este momentul în care membrii comunității noastre universitare se angajează să se implice cu tot potențialul lor profesional în menținerea și consolidarea rolului  de reper al Academiei de Studii Economice din București pentru valorile morale și de spațiu în care se adaugă competențe profesionale și abilități cognitive și se facilitează creativitatea și spiritul întreprinzător.

Deschiderea anului universitar ne oferă prilejul onorant de a-i felicita pe membrii comunității noastre universitare pentru rezultatele obținute în procesul de educație și cercetare, precum și în demersurile de furnizare de servicii cu valoare adăugată ridicată pentru comunitatea căreia îi aparținem. Datele statistice, rapoartele agențiilor și organismelor cu atribuții în evaluarea calității educației, precum și performanțele dobândite în țară și peste hotare de către absolvenții noștri, ne îndreptățesc să apreciem că Academia de Studii Economice din București și-a recalibrat fundamentele de bază ale procesului educațional, performează ferm în plan științific, se menține și avansează în clasamentele naționale și internaționale și se conectează proactiv la necesitățile pieței muncii.

Încă din anul 1913, când s-a înființat universitatea noastră, sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie au însemnat mereu revenirea în universitate a celor care constituie sufletul și sensul existenței ei – studenții și dascălii lor. Vocile tinere și nerăbdătoare de a începe un nou an din viața de student, exuberanța revederii colegilor, a descoperirii amfiteatrelor, bibliotecilor, sălilor de seminar, spațiilor de socializare, sunt cele care animă universitatea și îi dau sens. Din păcate, anul universitar 2020-2021 rupe ritmul normalității de peste un secol al existenței noastre și debutează într-un mod atipic, pe care nimeni nu l-a anticipat și dorit vreodată.

Ne adresăm acum dumneavoastră, care vă aflați în fața monitoarelor, privați de bucuria firească de a fi împreună în Alma Mater, de a cânta, în AULA MAGNA și în alte amfiteatre, Gaudeamus Igitur și Imnul ASE, și nu ne ascundem tristețea că nu suntem toți, împreună, în universitate.

Suntem ferm convinși, însă, că am făcut cea mai sigură alegere pentru sănătatea celor peste 23 000 de studenți și aproape 800 de dascăli ai universității. Am avut și vom mai avea timp să relaționăm față-în-față și să ne bucurăm de drumul pe care îl vom parcurge împreună, însă numai după ce evoluția pandemiei ne va permite acest lucru. Vă asigurăm că suntem pregătiți să intrăm oricând în amfiteatre, imediat ce se va putea, cu condiția de a nu pune în pericol siguranța noastră și a celor dragi. Vă mulțumim tuturor pentru înțelegere și vă invităm să respectați toate regulile impuse de medici, pentru a depăși cât mai curând această stare de incertitudine și a reveni la normalitate.

Primim astăzi în familia ASE, cu bucurie și emoție, circa 10.000 de „boboci”, care au ales să fie studenți la programele universitare de licență, masterat și doctorat, oferite de către facultățile noastre. Vă mulțumim și vă felicităm, dragi proaspeți aseiști, pentru că ați ales ASE, și vă urăm „bun-venit” în comunitatea celor peste 23.000 de studenți ai uneia dintre cele mai mari și prestigioase universități a României.

Într-un astfel de moment de nou început, în numele Consiliul de Administrație și al Senatului ASE, îndreptăm către membrii comunității noastre universitare următoarele gânduri:

 1. Către studenți, îndeosebi către cei nou veniți în universitate (cei denumiți „boboci”):
 • Vă dorim să vă asumați cât mai rapid ceea ce se denumește viața de student, să înțelegeți cât mai repede că este important să studiați continuu, astfel încât să aveți rezultatele dorite.
 • Să înțelegeți că vă veți pregăti pentru un alt tip de societate, în care consumatorii nu mai caută bunuri și servicii, ci maximizarea satisfacției, promise lor de către cei care le produc.
 • Să acceptați că factorul de producție cel mai important începe să nu mai fie capitalul, ci talentul și atitudinea, ceea ce înseamnă alt gen de prioritizări în procesul de pregătire profesională.
 • Economia actuală necesită cunoaștere și creativitate.
 • Tot mai multe dintre locurile de muncă ale momentului în care dumneavoastră veți absolvi studiile nu există în prezent și, ca atare, veți avea nevoie de diverse competențe și abilități cognitive;
 • Celelalte generații au învățat despre aderarea la Uniunea Europeană, iar dumneavoastră trebuie să înfăptuiți integrarea în această pretențioasă familie selectă.
 1. Către cadrele didactice:
 • Universitatea noastră participă la o competiție aspră, ale cărei valori trebuie să respecte prietenia intelectuală, dorința de a cunoaște mai mult efortul celuilalt, altruismul, admirația pentru cei care știu mai mult, exigența fața de sine și de ceilalți.
 • Este necesar să se finalizeze procesul de trecere de la predare la învățare continuă.
 • Trebuie să transmitem studenților, pe lângă informații și cunoștințe științifice, competențe transversale și abilități cognitive sustenabile.
 • Trebuie să devenim facilitatori de procese educaționale moderne și integratori de fenomene economice complexe.
 • Tot personalul didactic și de cercetare trebuie să se implice plenar în toate activitățile universității, pentru că succesul este al tuturor, nu doar al cadrelor de conducere.
 1. Către reprezentanții mediului economic și social:
 • Le mulțumim astăzi, așa cum o facem, în mod tradițional, în fiecare an, directorilor de colegii, licee și cadrelor didactice, care au contribuit la formarea profesională a celor care au devenit studenții noștri și i-au orientat către cea mai bună universitate economică și de administrație publică din România!
 • Organizațiilor economice, către care se vor îndrepta studenții noștri, după absolvirea diverselor programe de studii universitare, le solicităm să ne transmită acum job profile-ul angajatului de peste 3 sau 5 ani, pentru a-i putea înarma pe absolvenți cu capabilitățile, competențele specializate și transversale și cu abilitățile cognitive cerute de piața muncii. Vă dorim alături de noi atunci când elaborăm sau îmbunătățim planurile de învățământ, grilele de competențe sau fișele disciplinelor.
 • La ASE au fost permanent binevenite conferințele comune, menite să furnizeze soluții fundamentate științific pentru problemele cu care se confruntă economia țării noastre, stagiile de practică pe care le propuneți, atelierele tematice, bursele private sau alte categorii de stimulente, care pot fi acordate celor mai bine pregătiți studenți.

În aceste momente frumoase, dar dificile, avem temeinice argumente să susținem, că prin potențialul fiecăruia dintre membrii comunității extinse a universității noastre contribuim, în fiecare clipă, la consolidarea și dezvoltarea noastră ca o familie academică puternică și unită, la bine și la greu.

Vă dorim din suflet sănătate, realizări profesionale notabile și un an universitar foarte bun!

Vivat, Crescat, Floreat!

PREȘEDINTE AL SENATULUI,                                               RECTOR,             

 

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON                                    Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Scroll to top