Mesaj de ziua domnului profesor Nicolae Dardac

La Mulți Ani Domnule Prof. Univ. Dr.  Nicolae DARDAC!

În Academia de Studii Economice sunt prețuite cum se cuvine personalitățile care au contribuit la realizările remarcabile ale prestigioasei noastre universități, au educat zeci de generații de studenți, au creat și condus colective profesionale și științifice, s-au implicat cu devotament în activitățile de natură organizațională și au reprezentat universitatea în foruri reprezentative la nivel național și internațional. Personalitatea către care ne îndreptăm prețuirea noastră astăzi, când împlinește 75 de ani de viață, este Prof. univ. dr. Nicolae Dardac, a cărui carieră academică exemplară reprezintă un model pe care îl recomandăm tuturor celor care cred în valorile universității noastre, le prețuiesc cu trăinicie și doresc să își construiască profile profesionale și științifice de mare soliditate.

Sărbătoritul de astăzi a dedicat universității noastre peste 50 de ani din viața sa exemplară și a făcut-o cu devotament și înalt profesionalism. Ceea ce a contribuit la conturarea unui profil profesional și științific exemplar, domnul Profesor Nicolae Dardac a considerat că  trebuie transmis la cât mai multe persoane, ceea ce l-a determinat să opteze pentru cariera universitară pe care a desfășurat-o într-o manieră dintre cele mai emblematice. Domnia sa nu a fost doar un specialist al peisajului financiar-monetar național și internațional, foarte bine pregătit profesional, ci și un om cu un suflet mare, cu dorința de a face bine de fiecare dată și a se dărui celor din jurul său. Toți cei care s-au aflat în preajma Sa au constatat că relaționează cu un OM de cea mai mare onestitate, temeinic în tot ceea ce a făcut și încrezător incurabil în partea pozitivă a comportamentului oamenilor. Domnul Profesor Nicolae Dardac s-a străduit permanent să fie perceput ca fiind prezent lângă ceilalți, doritor să facă foarte mult bine, să îi ajute pe toți cei care au apelat la domnia sa, profund implicat în cauzele bune și de real de folos pentru membrii comunităților din care a făcut parte. Toți cei care l-am cunoscut mai îndeaproape certificăm faptul că Domnul Profesor a fost dascăl exemplar, de un autentic profesionalism, riguros în tot ceea ce face, iubit de studenții săi din toate generațiile și preocupat să își aleagă cu mare grijă cuvintele, sfaturile sau recomandările oferite și dovedind un deplin respect  pentru interlocutori.

Născut la data de 6 august 1946 în comuna Nicolae Bălcescu (județul Tulcea), domnul Profesor a absolvit în anul 1969, cu rezultate strălucite, cursurile Facultății de Finanțe-Bănci, din cadrul A.S.E. București, imediat după absolvire optând pentru cariera didactică în calitate de asistent universitar la catedra de Finanțe – Bănci.  Domnia sa a obținut titlul științific de doctor în economie în anul 1980, parcurgând ulterior toate treptele ierarhiei academice. Anvergura sa profesională și științifică i-a permis să desfășoare activități didactice la o largă paletă de arealuri tematice, cele mai importante dintre acestea fiind: Monedă; Instituții de credit; Relații financiar-valutare; Management bancar; Operațiuni de plăți și compensări; Piețe de capital și tranzacții bursiere; Restructurări și privatizări bancare; Stabilitate financiara; Reglementări bancare naționale și  intonaționale; Politici monetare și tehnici bancare; Gestiunea portofoliilor de titluri.  Domnul Profesor a avut și o remarcabilă activitate de cercetare științifică, principalele fațete ale acesteia fiind următoarele: valoarea certă a subiectelor abordate; calitatea de director sau membru al echipelor de implementare a peste 17 proiecte de cercetare obținute prin competiție națională și internațională; poziția de director de programe de masterat sau programe postuniversitare;  peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale; peste 30 de lucrări de specialitate (cărți, manuale universitare, monografii, etc.); 57 de studii publicate în volumele manifestărilor științifice naționale și internaționale. Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în urmarea unor stagii de specializare la Universitatea din Toulouse (Franța, 1992), la Universitatea Jean Monnet din Saint Etienne (1995) și la alte universități de prestigiu din Franța, Olanda și Marea Britanie, având drept teme managementul bancar și administrarea riscurilor, politicile și strategiile bancare, integrarea monetară europeană, piața de capital și gestiunea portofoliului de titluri.

Domnul Profesor Nicolae Dardac a fost distins cu numeroase Diplome de excelență pentru prodigioasa sa activitate didactică, de formare a generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului superior financiar, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din Romania (Profesor Emerit, acordat de AFER, 2010; Distincție acordată de Institute for Business and Finance Research, Global Conference on Business and Finance, 2010; Diploma de onoare cu medalia jubiliară de aur a Universității de Vest Timișoara ca semn al înaltei aprecieri pentru întreaga activitate desfășurată în învățământul universitar din Romania, 2009; Distinction in the International Conference an Applied Business an Economics, ICAAB, 2008 Thessaloniki, Greece; Diploma de excelență cu medalia jubiliară de aur pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din România, Universitatea de Vest Timișoara, 2007; Diploma Georgescu Roengen (1999, 2001 și 2006) pentru contribuții la dezvoltarea cercetării științifice; Diploma, Fundația Cuza Vodă” cu prilejul celei de-a treia ediții a Colectivului, Școala de la Sfinții Apostoli” pentru contribuția la instruirea și educația tinerilor români din afara granițelor, 2001; Diploma de excelență și medalie a Universității Freiburg, Germania (2000) pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor culturale dintre cele doua țări),

Remarcabilă a fost și activitatea domniei sale în planul managementului universitar. Pe această linie, Domnul Profesor a fost în perioada 1990-1996 șeful Catedrei de Finanțe-Bănci, a contribuit plenar la înființarea Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori iar, începând din anul 1996, a fost timp de 4 mandate consecutive prorector al ASE, responsabil cu activitatea didactică; membru și apoi președinte al Comisiei de Finanțe-Contabilitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). În ședința camerelor reunite ale Parlamentului României din 16 decembrie 1998, prof. dr. Nicolae Dardac a fost numit în funcția de membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, pentru un mandat care a expirat în septembrie 2004, contribuind semnificativ la procesul de reconfigurare a politicii monetară a României și la adaptarea acesteia la noul profil al economiei românești. Ca dovadă a recunoașterii anvergurii profesionale și vastei sale experiențe profesionale domnul Profesor a făcut parte din Consiliul de Coordonare al Agenției Naționale pentru Titluri de Valoare, din echipa de specialiști care a elaborat într-o primă variantă Legea Bursei de Valori din România, a fost vicepreședinte al Asociației Române de Finanțe-Bănci dar și  membru în Consiliile de Administrație ale unor instituții financiare reprezentative pentru economia românească: Banca Română pentru Dezvoltare (1991 – 1993); Institutul Bancar Român (1993-2004); CEC (1995-1997); Banca Comercială Feroviară (2009-2014).

La un astfel de moment aniversar ne exprimăm întreaga noastră prețuire pentru un Dascăl exemplar, un om deosebit, un exponent foarte valoros al școlii românești de finanțe-bănci și afaceri monetare și îi urăm multă sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

Rector                                                                                       Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                      Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top