Mesaj de ziua domnului profesor Gheorghe Ruxanda

La Mulți Ani Domnule Prof. Univ. Dr.  Gheorghe Ruxanda!

În Academia de Studii Economice sunt prețuite cum se cuvine personalitățile care au contribuit la realizările remarcabile ale prestigioasei noastre universități, au educat zeci de generații de studenți, au umplut rafturile bibliotecilor cu cărțile lor, s-au implicat cu devotament în activitățile de natură științifică și publicistică și au stimulat trimiterea către diversele meridiane geografice a valorilor noastre definitorii. Una dintre personalitățile profesionale și științifice către care ne îndreptăm prețuirea noastră astăzi, când împlinește 70 de ani de viață, este Prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda. Domnia sa este o personalitate care, așa cum declara întru-un interviu recent „vine din cercetare…dar și din învățământ„ și care toată cariera sa exemplară s-a pronunțat și a acționat” detaliat, cinstit, critic si direct,… brutal de direct”. Domnul profesor a urmat cursurile universitare în perioada 1970-1975, după absolvirea acestora fiind repartizat pentru efectuarea stagiaturii la ICPE București unde domnia sa spune că „ a început plămădeala sa profesională și științifică” asupra carierei sale punându-și amprenta „ natura, calitatea si rigoarea preocupărilor științifice ale colegilor cercetători”. După efectuarea stagiaturii, domnul Profesor a ocupat prin concurs un post la Laboratorul de Modele Macroeconomice, din cadrul Catedrei de Cibernetică Economică. Încă din această primă perioadă de ucenicie în domeniul educației și cercetării universitare, Domnul Profesor Gheorghe Ruxanda a relaționat cu personalități de referință ale  științei și învățământului românesc, precum Grigore Moisil, Octav Onicescu, Edmond Nicolau, Nicolae Racoveanu, Moisă Altar, de la care a deprins abilități cognitive de mare sustenabilitate. Cariera sa didactică a început în anul universitar 1978/1979, la seminariile disciplinei Cibernetică economică predată de Profesorului Moisă Altar la care  nivelul dezbaterilor era unul foarte ridicat, abordându-se aspecte de ultimă generație cum ar fi observabilitatea sistemelor cu ajutorul integralelor Voltera cu nucleu degenerat. Domnul Profesor a continuat să presteze activități didactice la discipline, cum ar fi: programe aplicativemetode numericesisteme de calcullimbaje de programareingineria proceselor etc. Sunt foarte multe motive pentru care putem afirma cu convingere că peisajul universitar românesc a câștigat un activ uman de cea mai bună calitate care s-a șlefuit pe parcursul unei cariere universitare exemplare, presărate cu pozițiile de asistent, lector, conferențiar și profesor universitar, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ruxanda îndeplinind de fiecare dată la superlativ criteriile de promovare și detașându-se în mediul profesional și științific printr-o prodigioasă activitate de diseminare de cunoaștere avansată. Stau mărturie în acest sens: 52 de comunicări științifice, prezentate la diferite sesiuni și simpozioane științifice de specialitate, naționale și internaționale; 61 proiecte de cercetare științifică, cu finanțare națională și internațională, dintre care la 27 de proiecte a fost director, responsabil științific sau responsabil de temă, proiecte având ca problematică teoria economică, analiza datelor și econometrie, 85 de articole științifice publicate in reviste de prestigiu național și internațional, în domeniile: cibernetică economică, econometrie, analiza multidimensională a datelor, microeconomie, informatică științifică, dintre care 17 articole publicate in reviste cotate ISI–Thomson Reuters, iar 5 articole publicate in reviste ISI din străinătate; 18 cărți, manuale și cursuri universitare în domeniile: econometrie, analiza multidimensională a datelor, microeconomie, informatică științifică; 31 de studii de interes public național elaborate in cadrul proiectelor de cercetare științifică finalizate în calitate de director de proiect.

Preocupat de continua sa perfecționare profesională și științifică, domnul profesor Gheorghe Ruxanda a urmat în decursul anilor numeroase cursuri de specializare, cele mai relevante fiind: „Perfecționarea programatorilor pe sistemele de calcul ICL”, organizat de ICL-Anglia, 1975-1976; „Analiști-proiectanți de sisteme informatice”, în cadrul Centrului de Prelucrare a Datelor și Consultanță – CEPECA, București, 1976; „Programarea în limbajul Pascal”, în cadrul Centrului de Prelucrare a Datelor și si Consultanță – CEPECA, București, 1979; „Programarea în limbajul C”, în cadrul Institutului Central de Informatică – ICI, București, 1980. Contribuie la conturarea unui profil profesional și științific exemplar și stagiile de specializare efectuate la:  Columbia University – School of Business, New-York, SUA, 1999; Southern Methodist University – SMU- Faculty of Computer Science and Engineering, Dallas-Texas, SUA, 1999;  Ecole Normale Superieure de Cachan – Groupe de recherche sur le Risque, l’Information et la Décision, Franța, 2000; Universitatea Reading, Anglia, 2002; Universitatea Carolina de Nord, Chapel Hill, SUA, 2002.  Merită relevată și remarcabila sa activitate organizațională și civică manifestată prin pozițiile de: președinte și membru fondator al Societății Romane de Econometrie, înființată in Noiembrie 2011; director al Scolii Doctorale “Cibernetica si Statistica Economica”; membru al Consiliului pentru Studii Doctorale (CSUD) – ASE; redactor șef al revistei științifice “Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research”, acreditata ISI – Thomson Reuters; membru al colegiului de redacție al revistei științifice “Technological and Economic Development of Economy”, editată de Taylor & Francis – Abingdon, UK si Vilnius Gediminas Technical University, revista acreditata ISI – Thomson Reuters; membru al colegiului de redacție al revistei științifice “Economic Research”, editată de Juraj Dobrila University, Puli, Croația, revista acreditata ISI – Thomson Reuters; membru al colegiului de redacție al revistei științifice “Journal of Business Economics and Management”, editată de Taylor & Francis – Abingdon, UK si Vilnius Gediminas Technical University, revista acreditata ISI – Thomson Reuters etc;

Cei care au relaționat cu domnul Profesor au avut de înțeles că un dascăl universitar „trebuie să aibă respect pentru carte, pentru scoală, pentru ritualul academic și pentru studenți sau, mai precis, pentru studenții merituoși. Totdeauna în cariera și in evaluările pe care le-a făcut, cea mai profundă preocupare a fost să nu defavorizez un student merituos. Domnia sa a respectat cu strictețe și a recomandat și celor cu care a lucrat cerința de bază pentru a accede la poziția de dascăl de vocație și de cercetător științific navigator în mediul universitar și anume „disponibilitatea de a munci fără limităcu pasiune și cu plăcere. Profesiunea sa de credință, cea de cercetător științific, s-a bazat pe  convingerea că, spre deosebire de învățământ, unde calitatea prestației profesorului este condiționată de nivelul său de pregătire profesională și științifică, în cazul celei de cercetător, sunt absolut necesare și harul cu care o persoană a fost înzestrată la naștere precum și capacitatea de creativitate si inventivitate a cercetătorului. Foștii săi studenți și doctoranzi, cercetătorii cu care a derulat proiecte complexe sau cu care a relaționat profesional, colegii de catedră sau alți membri ai comunității universitare au luat notă de faptul că valorile care i-au colorat întreaga carieră universitară au fost următoarele: „cercetătorul adevărat trebuie să aibă o solidă pregătire profesională și științifică, de nivel universitar și postuniversitar; un dascăl de vocație trebuie să aibă aprinsă acea “flacără interioară” numită pasiune sau dragoste pentru domeniul său de activitate; pregătirea multidisciplinară; capacitatea de a interpreta științific fapte, evenimente si rezultate numerice; abilitatea de a gândi sistemic și analitic, de a anticipa, de a detecta nuanțe, regularități, corelații și asocieri;  dorința de perfecționare continuă;  capacitatea de simți și de a iubi “lucrul bine făcut”, rigoarea și onestitatea profesională;  deplina libertate interioară și relativa independență în raport cu interesele personale de ordin material”. Meritorie pentru întreaga carieră a Domnului Profesor Gheorghe Ruxanda este strădania de a face parte din sau a iniția școli de cercetare văzute de domnia sa drept infrastructuri instituționale care au ca temelie structuri academice prestigioase, urmăresc ca obiectiv strategic crearea de cunoaștere avansată și atrag cele mai strălucite minți dintr-un anumit domeniu.

Un intelectual de talia Domnului Profesor Gheorghe Ruxanda trebuie să aibă permanent respectul nostru profund, reiterat la un moment aniversar cum este împlinirea vârstei de 70 de ani, când ne exprimăm prețuirea pentru un om special, ne bucurăm că avem în comunitatea noastră universitară un astfel de dascăl și cercetător științific și să îi urăm noi și la fel de consistente succese în plan personal, profesional, științific și organizațional.

La Mulți Ani!

 

Rector                                                                                  Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top