Mesaj de ziua domnului profesor Sandu COSTACHE

La Mulți Ani! 

Domnule profesor Sandu COSTACHE

Domnul Profesor universitar doctor Sandu Costache s-a născut la 25 august 1932 în Brăila (cartier Nedelcu Chercea). A urmat studiile universitare în cadrul Facultății de Finanțe, Credite și Evidență Contabilă din cadrul Academiei de Studii Economice din București pe care le-a absolvit în anul 1955. În anul 1967 obține titlul de doctor în Economie.

Domnul profesor Sandu Costache a parcurs toate treptele carierei universitare, fiind cadru didactic aproape 50 de ani la Academia de Studii Economice din București. Cariera universitară a început-o în anul 1955 ca preparator iar în anul 1978 obține titlul de profesor. După anul 2002 și-a continuat activitatea în cadrul Academiei de Studii Economice din București în calitate de cadru didactic asociat și participând la îndrumarea activității de doctorat. În anul 1990 devine conducător științific de doctorat la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Aria tematică de interes în activitatea de îndrumare la doctorat a vizat trei mari direcții: investigarea principalelor aspecte teoretico-metodologice și operaționale privind bunurile eco-economice, elementele capitalului natural critic (solul și apa) și ale diferitelor forme ale capitalului natural (capitalul pomicol, viticol și legumicol); reliefarea rolului și semnificației neofactorilor de producție (tehnologie, informație, management și marketing) în eficientizarea producției agricole; dezvoltarea spațiului rural românesc.

În perioada 1962 – 2002, domnul profesor Sandu Costache a îndeplinit diverse funcții manageriale în cadrul Academiei de Studii Economice din București, dintre care: prodecan al Facultății de Economie Generală (1970 – 1972); decan al Facultății de Contabilitate și Economie Agrară (1981 – 1989); decan al Facultății de Economia Industriei și Agriculturii apoi decan al Facultății de Economia Producției Agricole și Alimentare (1990 – 1992).

În anul 1992, a înființat Colegiul Universitar Economic, entitate aflată în subordinea Academiei de Studii Economice din București, instituție pe care a coordonat-o până în anul 2000.

Pe lângă cercetarea problemelor de teorie economică, îndeosebi în domeniul agrar, domnul profesor a fost pasionat investigator și în domeniul perfecționării actului învățării pe linie metodică, dar și al organizării și diversificării disciplinelor componente ale Seminarului Pedagogic. În perioada 1962 – 1997, a coordonat activitatea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din Academia de Studii Economice din București, asigurând astfel continuitatea activităților Seminarului Pedagogic.

A pus accentul pe calitatea factorului uman atras în domeniul predării cunoștințelor economice, constituind un grup profesoral de înaltă calitate profesională și morală, orientat pe cercetarea științifică în domeniu și în elaborarea de metode didactice puse la dispoziția studenților și profesorilor din liceele economice.

A avut o preocupare constantă în domeniul pregătirii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar economic și nu numai, conducând un număr însemnat de lucrări științifice elaborate de profesorii de economie politică din toate liceele țării.

Domnul profesor Sandu Costache a desfășurat o intensă și bogată activitate publicistică, cu peste 130 de lucrări publicate (cărți, broșuri, articole și studii în diferite edituri și reviste de specialitate, dintre care amintim: Tratatul de Economie Contemporană (vol I, 1986 și vol. II, 1987); Coordonate ale optimizării dezvoltării economico-sociale (colaborator, 1982); Metodica predării economiei politice (coordonator și coautor), 1981, prima lucrare de acest gen care, prin conținutul științific și aspectele metodice relevante, este larg utilizată și în prezent de către cadrele didactice din învățământul economic. Domnul profesor Sandu Costache a înființat Revista ”Amfiteatru Economic”.

În perioada 1080 – 1983 a fost președintele Clubului sportiv de performanță ”ASE”, când acesta promova, cu prioritate, sporturile nautice.

Pentru remarcabila sa activitate didactică, de cercetare și managerială, domnul Sandu Costache a promit diferite Ordine și Medalii, diplome de excelență din partea conducerii Academiei de Studii Economice din București și a Asociației Generale a Economiștilor din România; Premiul ”Petre S. Aurelian” al Academiei Române (1983), Ordinul ”Meritul pentru învățământ”, în grad de Cavaler, pentru abnegația și devotamentul său puse în slujba învățământului românesc, pentru contribuția sa la promovarea cercetării științifice (2004); titlul de Profesor emerit (2004).

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

Rector                                                                                         Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top