Mesaj de ziua domnului profesor Ioan BARI

La Mulți Ani!   

Domnule Prof. Univ. Dr. Ioan BARI

Prețuirea pe care o nutrim cu fiecare ocazie aniversară, noi cei care exercităm la acest moment conducerea Academiei de Studii Economice din București, este una care are la bază recunoștința pe care le-o purtăm membrilor comunității noastre universitare care au contribuit, fiecare în felul său specific, la bilanțul realizărilor prestigioasei noastre universități, dedicându-se din tinerețe și continuând să o facă pe parcursul întregii lor cariere, activităților profesionale, științifice și organizaționale. Astăzi 27 Iunie 2022,  ne îndreptăm gândurile către Domnul Prof. univ. dr. Ioan BARI care împlinește 80 de ani, din care peste 50 i-a dedicat învățământului universitar, în general, și valorilor definitorii pentru emblema învățământului de economie, afaceri și administrație publică, Academia de Studii Economice. Momentul aniversar este unul la fel de emoționant ca și în cazul altor membri ai generației căreia îi aparține Domnul profesor, una specială, care s-au pus de la începutul carierei lor în slujba transformărilor care s-au produs în plan curricular și extracurricular la nivel național dar și la cel al universității noastre. Mulți dintre membrii comunității noastre universitare actuale l-au cunoscut direct pe domnul profesor Ioan Bari, în calitate de studenți, doctoranzi, colegi de catedră, membri ai colectivelor profesionale și științifice conduse sau din care a făcut parte Domnia Sa, sau au luat notă de ideile științifice pe care le-a promovat, din numeroasele sale lucrări de specialitate. Sărbătoritul de astăzi, ale cărui calități principale sunt: distincția, eleganța, tenacitatea, colegialitatea, profesionalismul, capacitatea de a coagula echipe și a le ghida către performanțe de vârf și strădania de a fi mereu mai bun, a dedicat universității noastre peste 60 de ani, ca student și ca dascăl  și a făcut-o în felul său specific, cu discreție, tenacitate, devotament și profesionalism.

Născut la data de 27 Iunie 1942 în comuna Vârteșcoiu din județul Vrancea, a urmat în perioada 1949-1956 cursurile Școlii elementare din orașul Odobești, în perioada 1956-1959 cursurile școlii de Petrol din Orașul Moreni (Vrancea) și apoi Liceul din Moreni pe care l-a absolvit în anul 1962. În perioada 1966-1971, a urmat cursurile universitare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Credit și Contabilitate, pe care le-a absolvit cu rezultate profesionale exemplare, ceea ce i-a permis să fie selectat, chiar de la momentul absolvirii, ca asistent stagiar la disciplina Prelucrarea automată a datelor, fiind titularizat în anul 1973 la aceeași disciplină. În anul 1981, a obținut prin concurs postul de lector universitar în cadrul Catedrei de Relații economice internaționale din ASE, continuând și în plan curricular o foarte consistentă activitate de reprezentare la nivel național și internațional a problematicii relaționării interinstituționale, implicării economiei românești în peisajul geopolitic și geoeconomic global, derulării fluxurilor economice transfrontaliere. Pe tot parcursul studiilor universitare, Prof. Univ. Dr. Ioan Bari s-a remarcat prin seriozitatea cu care a abordat sarcinile academice, rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile profesionale și științifice, determinarea sa pentru o carieră universitară de mare consistență fiind una solidă. Competențele sale profesionale s-au focalizat constant către arealuri tematice, cum ar fi: Prelucrarea automată a datelor”, Economie Mondială, Relații Economice Internaționale, Tranzacții internaționale, Probleme Globale, Globalizarea Economiei. În pofida unei prodigioase activități extracurriculare, concretizate în: îndeplinirea, în perioada 1970-1974 a funcției de Secretar cu probleme internaționale al Uniunii Asociațiilor Studenților din România, în perioada 1974-1982 a funcției de Prim vicepreședinte al Biroului de Turism pentru Tineret,  în perioada 1882-1988 a funcției de Inspector general în cadrul Ministerului Educației și Învățământului, cu probleme de doctorat și  în perioada 1988-1990 a celei de Director General al Direcției Economice din Ministerul Educației, Domnul Profesor Ioan Bari nu și-a neglijat sarcinile didactice, acumulând și transmițând studenților elemente sustenabile de cunoaștere avansată și parcurgând cu succes toate treptele carierei universitare, asistent universitar; lector universitar; conferențiar universitar; profesor universitar.

Și domnul Profesor Ioan Bari este un exemplu pentru actualii membri ai comunității noastre universitare, fiind preocupat permanent de construirea și gestionarea adecvată a unei cariere universitare solide, de acumularea de cunoaștere avansată și de slujirea crezurilor sale de bază, devotat față de valori sustenabile, exigent cu sine dar și cu cei cu care lucrează, riguros și mereu convins că succesul presupune mult efort, șansă, simțul momentului și acceptarea de către colectivele din care dorești să faci parte. Sărbătoritul de astăzi a fost un mentor respectat pentru colectivele din care a făcut parte sau pe care le-a coordonat, fiind preocupat permanent de modul în care a exercitat actele didactice și demersurile științifice. Cei care i-am fost studenți sau am colaborat cu Domnia sa în diversele ocazii prilejuite de respectabila sa carieră academică, putem aprecia faptul că Domnul Profesor  a fost un susținător fervent al actului didactic de calitate, riguros în tot ceea ce face, determinat să își aleagă cu mare exigență tematica aferentă preocupărilor sale profesionale.   

La profilul științific sustenabil al domnului Profesor trebuie adăugate și aspecte cum ar fi: selectivitatea cu care a ales sursele de documentare; originalitatea cu care a tratat subiectele tematice de care s-a preocupat; rigoarea cu care și-a gestionat cariera profesională și științifică; pasiunea cu care a pus în pagina unor cărți relevante pentru domeniul globalizării rezultatele unei documentări temeinice și ale reflecției dedicate. Atât în calitatea de dascăl cât și în cea de „om al cetății„, Domnul Profesor s-a străduit să cultive soliditatea reflecțiilor, temeinicia fundamentelor care stau la baza ipotezelor, obiectivelor analitice și reflecțiilor personalizate, credința în funcția unei universități de prestator de servicii pentru comunitatea căreia îi aparține. Ca unic autor sau în calitate de co-autor, domnul profesor Ioan Bari a publicat un număr mare de lucrări de specialitate, dintre care se pot menționa următoarele: Tânăra generație pentru o lume mai bună, mai dreaptă (1983); Criza economică mondială și problemele tineretului  (1986); Șansele unei lumi : subdezvoltarea – fenomen ireversibil? (1988); Economia mondială (1994); Globalizare și probleme globale (2001); Probleme globale contemporane (2003); Achizițiile și fuziunile internaționale – forme de expansiune a societăților transnaționale (2004); Globalizarea economiei (2005); Tratat de economie politică globală (2010).  Se poate menționa și îndelungata sa calitate de coordonator științific pentru un mare număr de doctoranzi pe care i-a călăuzit cu mare dedicare în programele lor de cercetare, i-a condus către lucrări de cercetare de bună calitate, cea mai mare parte a tezelor îndrumate de Domnia Sa fiind publicate și apreciate de comunitatea științifică. Adăugăm la profilul complex al Domnului profesor și publicistica științifică concretizată în numeroase participări la manifestări științifice de profil și în articole publicate în reviste de mare relevanță, precum și implicarea în colectivele de cercetare ale mai multor proiecte selectate prin competiție națională și internațională.

Este relevantă pentru cariera sa profesională, științifică și organizațională, preocuparea constantă pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre Academia de Studii Economice și actorii reprezentativi pentru mediul instituțional și de afaceri românesc, precum și directa sa implicare în conducerea unor entități din mediul corporativ românesc, ceea ce i-a permis să ilustreze ideile teoretice ale cursurilor predate cu experiențe practice trăite pe viu de către domnia sa. Sunt ilustrative, în acest sens, activitatea prestată încă de la începutul anilor `90, în calitate de antreprenor de oportunitate pentru un domeniu de mare sensibilitate pentru o economie aflată în tranziție (cel al serviciilor de asigurare a sănătății) precum și poziția de director general deținută cu rezultate notabile mai mulți ani în domeniul hotelier. În plan organizațional, Domnul profesor Ioan Bari a fost o lungă perioadă de timp membru al consiliilor facultăților de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică sau de Relații Economice Internaționale, remarcându-se prin fervoarea cu care a contribuit la consolidarea unor elemente valoroase ale culturii organizaționale a universității noastre. Pentru cariera sa exemplară, Domnul Profesor a obținut mai multe semne ale recunoașterii naționale și internaționale, cele mai reprezentative fiind: “Diploma de Excelență” pentru activitatea profesional-științifică și contribuția la afirmarea școlii superioare românești, acordată de ASE București, (martie 2003); “Diploma de onoare” acordată de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București,( martie 2003); “Diploma de onoare” acordată de ”Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group” România, (decembrie 2004); “Diploma de excelență” acordată de “Europe-Israel Group”, (Israel 2008).

Împreună cu toți cei care au avut privilegiul de a-i fi fost studenți, membri ai colectivelor pe care le-a coordonat, colegi sau colaboratori, ne exprimăm și noi prețuirea pentru un membru exemplar al comunității noastre universitare,  Profesor univ. dr.  Ioan Bari și, acum la momentul împlinirii vârstei de 80 de ani, îi urăm multă sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!  La Mulți Ani!

Rector                                                                                         Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top