Mesaj de ziua domnului profesor Ion IVAN

La Mulți Ani!   

Domnule Prof. Univ. Dr. Ion IVAN

Valoros membru al comunității noastre universitare, domnul prof. Univ. Dr. Ion IVAN, împlinește astăzi, 26 Iulie 2022, 75 de ani de viață, din care peste 50 de ani i-a dedicat Academiei de Studii Economice, remarcându-se atât în plan profesional și științific, cât și în cel relațional. Aniversăm astăzi un dascăl care a avut o carieră profesională și științifică exemplară, care a fost și poate fi în continuare, un model pentru cei mai mulți dintre membrii comunității noastre academice. Sărbătoritul de astăzi a dus la un înalt nivel, calități personale cum ar fi: înaltul profesionalism, rigurozitatea, dedicarea, stăruința, exigența față de sine și față de toți ceilalți, preocuparea pentru excelență și stilul inconfundabil de a se manifesta.

Născut la data de 26.07.1947 la Pitești, domnul Prof. Univ. Dr. Ion Ivan a urmat cu foarte bune rezultate profesionale cursurile liceului Alexandru Odobescu din aceeași localitate și a absolvit în anul 1970 cursurile universitare ale Academiei de Studii Economice, la Secția Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic, în cadrul Facultății de Calcul Economic și Cibernetică Economică, remarcându-se prin seriozitatea cu care a abordat toate disciplinele, rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile științifice studențești, dublate de dorința fermă de a urma cu succes cariera academică și științifică. Ca o recunoaștere a performanțelor sale profesionale, în anii IV și V de facultate, a obținut cea mai înaltă recunoaștere a performanțelor de student, „Bursa Republicană”, care se acorda unui singur student al facultății. După absolvirea facultății, Domnul Profesor Ion Ivan a obținut prin repartiție guvernamentală un post de asistent universitar la Catedra de Cibernetică Economică, post ocupat efectiv după parcurgerea unui stagiu în producție, de un an, la laboratoarele Centrului de Calcul al ASE, în calitate de analist. Competențele sale profesionale din acea perioadă s-au concentrat către arealuri tematice cum ar fi: Limbaje de asamblare, Programarea în Limbajul COBOL, Programarea în limbajul FORTRAN, Programe aplicative, Structuri de date, Managementul calității software, Programare în limbaje evaluate C/C++, Metode și tehnici de prelucrare a datelor statistice, Sisteme de calcul și de operare.

Încă din primii ani ai carierei sale universitare, au fost evidente preocupările de a transmite studenților și colaboratorilor cunoștințe avansate, ceea ce a făcut ca să nu fie doar un specialist al peisajului profesional definitoriu pentru domeniul generos al ciberneticii ci și un animator de colective, un om deschis către capitalul relațional, un precursor al mai multor arealuri tematice inedite, specifice unui domeniu având cea mai ridicată rată a schimbării. În perioada 1972-1978, 2 Domnul Profesor Ion Ivan a urmat programul de doctorat în specializarea Cibernetică și statistică economică, finalizat cu susținerea în data de 3 februarie 1978 a tezei de doctorat intitulată „Modelul economic-matematic al secției întreprinderii industriale”, adăugând încă o bornă referențială la prodigioasa sa activitate științifică. Cariera științifică a domnie sale a fost una a premierelor, acest traseu inedit debutând cu calitatea de prim doctor în economie al Secției de Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic și continuând cu numeroase alte astfel de reușite. Sărbătoritul a parcurs toate pragurile carierei universitare (de la asistent la profesor universitar), îndeplinind la superlativ cerințele existente. Toți cei care l-am cunoscut mai îndeaproape avem numeroase motive să opinăm că Domnul Profesor Ion Ivan a fost tot timpul un reper profesional, un universitar de înalt profesionalism, neînduplecat atunci când era vorba de calitatea educației, respectat de toți cei cu care a lucrat, foarte exigent în a-și selecta colaboratorii și a le transmite valori educaționale sustenabile, un om care a dovedit un deplin respect pentru principii și oamenii care le respectă.

Domnul Profesor a avut și o foarte bogată activitate de cercetare științifică, principalele fațete ale acesteia fiind următoarele: originalitatea și inovativitatea subiectelor abordate; calitățile de editor șef la revistele Journal of Applied Quatitative Methods și Informatica Economică și de membru al comitetelor editoriale ale unor reviste precum Revista de Statistică, Revista Română de Automatică și Informatică, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică; numeroase proiecte de cercetare obținute prin competiție națională și internațională; poziția de director al programului de masterat de Securitatea informatică; 105 articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale; 40 de lucrări de specialitate (cărți, manuale universitare, monografii, etc.); peste 70 de studii publicate în volumele manifestărilor științifice naționale și internaționale. Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în urmarea unor stagii de specializare în țară și în străinătate. Se adaugă la această parte a profilului său științific, obținerea în anul 1994, a calității de conducător științific, la început în domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică și, ulterior în domeniul Informatică economică, conducând către excelența științifică un număr select de doctoranzi, aleși cu mare exigență și îndrumați cu har și profesionalism. Domnul Profesor Ion Ivan a beneficiat de recunoașterea valorii contribuțiilor sale profesionale și științifice, cele mai reprezentative expresii ale acesteia fiind: Medalia CNCSIS pentru excelență în cercetarea științifică (2005); Premiul Academiei Române pentru cele două volume ale lucrării Structuri de date; Premiul „Tudor Tănăsescu” al Academiei române pentru anul 2015 pentru lucrarea Programarea aplicațiilor Android; Diploma și medalia de aur „Virgil Madgearu” acordată de Academia de Studii economice în anul 2017.

În planul managementului universitar, Domnul Profesor a fost: șef al catedrei de Informatică economică (1999-2003), contribuind la creșterea nivelului de dotare a laboratoarelor catedrei, la derularea procesului de acreditare a specializării de informatică economică și la întărirea în continuare a legăturilor dintre catedrele de profil din țară prin participări la activități de coordonare a programelor de instruire și de actualizare a programelor analitice; director al Direcției de Informatizare din Ministerul Educației și Cercetării (2005-2006), având ca principală misiune managementul proiectului de informatizare a învățământului preuniversitar – SEI, destinat informatizării învățământului preuniversitar; membru al comisiilor de specialitate a organismelor din structura Ministerului Educației.

Toți cei care au avut privilegiul de a-i fi studenți sau colaboratori au avut foarte multe de învățat de la domnia sa, atât în plan profesional și științific, în cel al deontologiei universitare dar și al comportamentului în societate. Domnul Profesor univ. Dr. Ion Ivan și-a câștigat în decursul timpului respectul membrilor comunității noastre universitare, reprezentând un model de reușită atât în cariera profesională și științifică cât și în cel al promovării valorilor definitorii ale universității noastre, în plan național și internațional.

La un astfel de moment aniversar, ne exprimăm întreaga noastră apreciere pentru un membru apreciat al comunității noastre academice, un exponent foarte valoros al școlii românești de informatică economică și îi urăm multă sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

Rector                                                                                         Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top