Hotarârile Senatului Universitar din 2018

1. Sedinta Senatului online din 12.01.2018

Hotarârea nr. 1. Aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

 

2. Sedinta Senatului online din 18.01.2018

Hotarârea nr. 2. Aprobarea modificarii si completarii art. 1 la Hotarârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2017-2018.

3. Sedinta Senatului din 9.02.2018

Hotarârea nr.3. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.4. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.5. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de masterat de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior.

Hotarârea nr.6. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.7. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua ”Economia si gestiunea deseurilor” în cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr.8. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.9. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti care solicita sustinerea de activitati didactice în regim de plata cu ora la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2017 -2018.

Hotarârea nr.10. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.11. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu.

Hotarârea nr.12. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Florian Bercea.

Hotarârea nr.13. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.14. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Pelau Corina Monica.

Hotarârea nr.15. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Rosca Mihai Ioan.

Hotarârea nr.16. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Orzan Mihai Cristian.

Hotarârea nr.17. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Ceptureanu Sebastian Ion.

Hotarârea nr.18. Aprobarea memoriului domnului student doctorand Oanta Stefan Ilie privind prelungirea perioadei de gratie pentru sustinerea tezei de doctorat.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.20. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor de educatie si cercetare.

Hotarârea nr.21. Aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de abilitare si de doctorat.

Hotarârea nr.22. Aprobarea desfiintarii postului de director administrativ (Centrul Deva) din cadrul Serviciului Administrativ.

Hotarârea nr.23. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2017.

Hotarârea nr.24. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2018.

Hotarârea nr.25. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.