Hotarârile Senatului Universitar din 2018

 

1. Sedinta Senatului online din 12.01.2018

Hotarârea nr. 1. Aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

 

2. Sedinta Senatului online din 18.01.2018

Hotarârea nr. 2. Aprobarea modificarii si completarii art. 1 la Hotarârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2017-2018.

 

3. Sedinta Senatului din 9.02.2018

Hotarârea nr.3. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.4. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.5. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de masterat de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior.

Hotarârea nr.6. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.7. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua ”Economia si gestiunea deseurilor” în cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr.8. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.9. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti care solicita sustinerea de activitati didactice în regim de plata cu ora la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2017 -2018.

Hotarârea nr.10. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.11. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu.

Hotarârea nr.12. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Florian Bercea.

Hotarârea nr.13. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.14. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Pelau Corina Monica.

Hotarârea nr.15. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Rosca Mihai Ioan.

Hotarârea nr.16. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Orzan Mihai Cristian.

Hotarârea nr.17. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Ceptureanu Sebastian Ion.

Hotarârea nr.18. Aprobarea memoriului domnului student doctorand Oanta Stefan Ilie privind prelungirea perioadei de gratie pentru sustinerea tezei de doctorat.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.20. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor de educatie si cercetare.

Hotarârea nr.21. Aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de abilitare si de doctorat.

Hotarârea nr.22. Aprobarea desfiintarii postului de director administrativ (Centrul Deva) din cadrul Serviciului Administrativ.

Hotarârea nr.23. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2017.

Hotarârea nr.24. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2018.

Hotarârea nr.25. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

 

4. Sedinta Senatului online din 25.02.2018

Hotarârea nr.26. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

Hotarârea nr.27. Aprobarea completarii anexei la Hotarârea Senatului nr. 10/09.02.2018 privind aprobarea cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.28. Aprobarea completarii anexei la Hotarârea Senatului nr. 9/09.02.2018 privind aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

 

5. Sedinta Senatului din 28.03.2018

Hotarârea nr.29. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind starea universitatii – anul 2017.

Hotarârea nr.30. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2017.

Hotarârea nr.31. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 2017.

Hotarârea nr.32. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.33. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.34. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului propriu pentru situatii de urgenta al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.35. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.36. Aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.37. Aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.38. Aprobarea încadrarii în domeniul Management a unui program de masterat propus a fi organizat în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.39. Aprobarea solicitarilor privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.40. Aprobarea dobândirii calitatii de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Management a domnului Curteanu Doru.

Hotarârea nr.41. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si  cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.42. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.43. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.44. Aprobarea validarii calificarilor si introducerea în RNCIS a programelor de studii universitare de masterat aferente calificarilor.

Hotarârea nr.45. Aprobarea îndreptarii unei erori materiale din planurile de învatamânt.

Hotarârea nr.46. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.47. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.48. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Nen Madlena.

Hotarârea nr.49. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu.

Hotarârea nr.50. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii din Bucuresti.

Hotarârea nr.51. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti.

Hotarârea nr.52. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Politehnica din Bucuresti.

Hotarârea nr.53. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Hotarârea nr.54. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti.

Hotarârea nr.55. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Vest din Timisoara.

Hotarârea nr.56. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Hotarârea nr.57. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti.

Hotarârea nr.58. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti.

Hotarârea nr.59. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi.

Hotarârea nr.60. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova.

Hotarârea nr.61. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie din Târgu Mures.

Hotarârea nr.62. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti.

Hotarârea nr.63. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Autoritatii pentru Supraveghere Financiara.

Hotarârea nr.64. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii din Petrosani.

Hotarârea nr.65. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii „Transilvania” din Brasov.

Hotarârea nr.66. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

 

6. Sedinta Senatului din 9.05.2018

Hotarârea nr.67. Aprobarea Comisiilor de concurs si contestatii pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.68. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.69. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.70. Aprobarea notei de fundamentare referitoare la îndreptarea neconcordantelor din actele de studii emise de A.S.E. în perioada 1994-2008.

Hotarârea nr.71. Aprobarea Repartizarii locurilor finantate de la bugetul de stat pentru scolile doctorale din cadrul ASE pentru anul universitar 2018 - 2019.

Hotarârea nr.72. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Dima Mihaela Alina.

Hotarârea nr.73. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Ceptureanu Eduard Gabriel.

Hotarârea nr.74. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru domnul Musetescu Radu Cristian.

Hotarârea nr.75. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Belu Mihaela Gabriela.

Hotarârea nr.76. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu.

Hotarârea nr.77. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Hotarârea nr.78. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr.79. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.80. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator.