Hotărârile Senatului universitar din 2018

1. Ședinta Senatului online din 12.01.2018

Hotarârea nr. 1. Aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

2. Sedinta Senatului online din 18.01.2018

Hotarârea nr. 2. Aprobarea modificarii si completarii art. 1 la Hotarârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2017-2018.

3. Sedinta Senatului din 9.02.2018

Hotarârea nr.3. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.4. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.5. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de masterat de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior.

Hotarârea nr.6. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.7. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua ”Economia si gestiunea deseurilor” în cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr.8. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.9. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti care solicita sustinerea de activitati didactice în regim de plata cu ora la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2017 -2018.

Hotarârea nr.10. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.11. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu.

Hotarârea nr.12. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Florian Bercea.

Hotarârea nr.13. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.14. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Pelau Corina Monica.

Hotarârea nr.15. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Rosca Mihai Ioan.

Hotarârea nr.16. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Orzan Mihai Cristian.

Hotarârea nr.17. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Ceptureanu Sebastian Ion.

Hotarârea nr.18. Aprobarea memoriului domnului student doctorand Oanta Stefan Ilie privind prelungirea perioadei de gratie pentru sustinerea tezei de doctorat.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.20. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor de educatie si cercetare.

Hotarârea nr.21. Aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de abilitare si de doctorat.

Hotarârea nr.22. Aprobarea desfiintarii postului de director administrativ (Centrul Deva) din cadrul Serviciului Administrativ.

Hotarârea nr.23. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2017.

Hotarârea nr.24. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2018.

Hotarârea nr.25. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

4. Sedinta Senatului online din 25.02.2018

Hotarârea nr.26. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

Hotarârea nr.27. Aprobarea completarii anexei la Hotarârea Senatului nr. 10/09.02.2018 privind aprobarea cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.28. Aprobarea completarii anexei la Hotarârea Senatului nr. 9/09.02.2018 privind aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

5. Sedinta Senatului din 28.03.2018

Hotarârea nr.29. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind starea universitatii – anul 2017.

Hotarârea nr.30. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2017.

Hotarârea nr.31. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 2017.

Hotarârea nr.32. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.33. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.34. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului propriu pentru situatii de urgenta al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.35. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.36. Aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.37. Aprobarea completarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.38. Aprobarea încadrarii în domeniul Management a unui program de masterat propus a fi organizat în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.39. Aprobarea solicitarilor privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.40. Aprobarea dobândirii calitatii de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Management a domnului Curteanu Doru.

Hotarârea nr.41. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si  cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.42. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.43. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.44. Aprobarea validarii calificarilor si introducerea în RNCIS a programelor de studii universitare de masterat aferente calificarilor.

Hotarârea nr.45. Aprobarea îndreptarii unei erori materiale din planurile de învatamânt.

Hotarârea nr.46. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.47. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.48. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Nen Madlena.

Hotarârea nr.49. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu.

Hotarârea nr.50. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii din Bucuresti.

Hotarârea nr.51. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti.

Hotarârea nr.52. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Politehnica din Bucuresti.

Hotarârea nr.53. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Hotarârea nr.54. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti.

Hotarârea nr.55. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Vest din Timisoara.

Hotarârea nr.56. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Hotarârea nr.57. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti.

Hotarârea nr.58. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti.

Hotarârea nr.59. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi.

Hotarârea nr.60. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova.

Hotarârea nr.61. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii de Medicina si Farmacie din Târgu Mures.

Hotarârea nr.62. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti.

Hotarârea nr.63. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Autoritatii pentru Supraveghere Financiara.

Hotarârea nr.64. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii din Petrosani.

Hotarârea nr.65. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii „Transilvania” din Brasov.

Hotarârea nr.66. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

6. Sedinta Senatului din 9.05.2018

Hotarârea nr.67. Aprobarea Comisiilor de concurs si contestatii pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.68. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.69. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.70. Aprobarea notei de fundamentare referitoare la îndreptarea neconcordantelor din actele de studii emise de A.S.E. în perioada 1994-2008.

Hotarârea nr.71. Aprobarea Repartizarii locurilor finantate de la bugetul de stat pentru scolile doctorale din cadrul ASE pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.72. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Dima Mihaela Alina.

Hotarârea nr.73. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Ceptureanu Eduard Gabriel.

Hotarârea nr.74. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru domnul Musetescu Radu Cristian.

Hotarârea nr.75. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Belu Mihaela Gabriela.

Hotarârea nr.76. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu.

Hotarârea nr.77. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Hotarârea nr.78. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr.79. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.80. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator.

7. Sedinta Senatului online din 4.06.2018

Hotarârea nr. 81. Aprobarea calendarului privind desfasurarea alegerilor partiale pentru ocuparea locului ramas vacant aferent Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Senatului universitar.

8. Sedinta Senatului online din 4.06.2018

Hotarârea nr. 82. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr. 83. Aprobarea solicitarii doamnei Avram Irina Simina.

9. Sedinta Senatului din 27.06.2018

Hotarârea nr.84. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

Hotarârea nr.85. Aprobarea modificarii Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române.

Hotarârea nr.86. Aprobarea modificarii Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogica nivel I si nivel II (cu frecventa si postuniversitar) la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.87. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.88. Aprobarea planurilor de învatamânt si grilelor de competente aferente acestora, pentru programele de studii universitare de licenta, promotia 2018 – 2021 si a planurilor de învatamânt si grilelor de competente aferente acestuia, a anului pregatitor pentru învatarea limbii române, promotia 2018 – 2019.

Hotarârea nr.89. Aprobarea planurilor de învatamânt si grilelor de competente, pentru programele de studii universitare de masterat, promotia 2018 – 2020.

Hotarârea nr.90. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de formare psihopedagogica nivel I (promotia 2018-2021) si nivel II (promotia 2018-2020) si pentru programele de formare psihopedagogica de nivel I si II (anul universitar 2018-2019), în regim postuniversitar.

Hotarârea nr.91. Aprobarea modificarii planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de licenta, promotiile 2016 – 2019 si 2017 – 2020.

Hotarârea nr.92. Aprobarea modificarii planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de masterat, promotia 2017 – 2019.

Hotarârea nr.93. Aprobarea notei de fundamentare referitoare la recunoasterea actelor de studii emise absolventilor programelor de studii de licenta organizate la forma de învatamânt „la distanta”, care au fost înmatriculati si au promovat examenul de finalizare a studiilor de licenta în perioada 1998-2008, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.94. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.95. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.96. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.97. Aprobarea Graficului de desfasurare a activitatilor la programele de studii postuniversitare de formare psihopedagogica si metodica, organizate de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, nivelul I si II, pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.98. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.99. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.100.Aprobarea modificarii Regulamentului pentru activitatea didactica la programele de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.101.Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.102.Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.103. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.104. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul ID-IFR (învatamânt la distanta – învatamânt cu frecventa redusa).

Hotarârea nr.105. Aprobarea modificarii Metodologiei de înscriere la programele de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.106. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.107. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni – locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa si cu taxa în lei, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.108. Aprobarea Raportului de autoevaluare a IOSUD – ASE pentru perioada 2017-2018.

Hotarârea nr.109. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu  frecventa redusa.

Hotarârea nr.110. Aprobarea Repartizarii numarului de locuri pentru românii de pretutindeni, pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.111. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de doctorat, promotia 2018 – 2021.

Hotarârea nr.112. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Turlea Carmen.

Hotarârea nr.113. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Stancu Alin.

Hotarârea nr.114. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica pentru doamna Bologa Ana Ramona.

Hotarârea nr.115. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica pentru domnul Bologa Razvan.

Hotarârea nr.116. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica pentru doamna Dârdala Adriana Elena.

Hotarârea nr.117. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Dimian Gina Cristina.

Hotarârea nr.118. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru domnul Vasiliu Cristinel.

Hotarârea nr.119. Validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea directorilor scolilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.120. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018.

Hotarârea nr.121. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.122. Aprobarea cererii absolventului Matei Nicolae Daniel privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti.

Hotarârea nr.123. Aprobarea cererii absolventei Vopsaroiu Delia Alexandra privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti.

Hotarârea nr.124. Validarea rezultatelor alegerilor partiale desfasurate în 13 iunie 2018 pentru ocuparea locului vacant din cadrul Senatului universitar.

Hotarârea nr.125.Aprobarea cererii absolventei Cojocaru Andreea Beatrice privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti.

10. Sedinta Senatului online din 13.07.2018

Hotarârea nr.126. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Sali de curs – str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din Bucuresti”.

11. Sedinta Senatului online din 19.07.2018

Hotarârea nr. 127. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019.

12. Sedinta extraordinara a Senatului din 31.07.2018

Hotarârea nr.128. Respingerea solicitarii de amânare a deciziei privind aprobarea Raportului asupra concursului didactic pentru ocuparea postului de lector universitar, pozitia 29 din Statul de Functii al departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr.129. Respingerea solicitarii de amânare a deciziei privind aprobarea Raportului asupra concursului didactic pentru ocuparea postului de lector universitar, pozitia 28 din Statul de Functii al departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr.130. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.131. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.132. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.133. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.134. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.135. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.136. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul programului postuniversitar „Management strategic al ospitalitatii”.

Hotarârea nr.137. Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru distributia numarului de locuri scoase la concurs pentru programele de studii universitare de licenta, masterat si doctorat, sesiunea septembrie 2018.

Hotarârea nr.138. Validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea directorului scolii doctorale Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.139. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Giurgiu Adriana.

Hotarârea nr.140. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Vancea Diane Paula Corina.

Hotarârea nr.141. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Condrea Elena.

Hotarârea nr.142. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Sobolevschi David Maria-Iulia.

Hotarârea nr.143. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru domnul Lupu Radu.

Hotarârea nr.144. Aprobarea transferului doamnei Mihaela Muntean din cadrul Scolii doctorale Informatica Economica (Academia de Studii Economice din Bucuresti) la Scoala doctorala Economie si Administrarea Afacerilor (Universitatea de Vest din Timisoara).

Hotarârea nr.145. Aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programelor postdoctorale de cercetare avansata în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.146. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansata.

Hotarârea nr.147. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2018-2019, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotarârea nr.148. Aprobarea scoaterii din evidenta a creantelor Academiei de Studii Economice fata de urmatorii debitori: S.C. Eurocont Expert and Audit Group S.R.l., S.C. World Compass S.R.L., S.C. Perfect Tour S.R.L., S.C. Lupi International S.R.L.

Hotarârea nr.149. Aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.150. Aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.151. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.152. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.153. Aprobarea Metodologiei privind acordarea salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.154. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor de educatie si cercetare.

Hotarârea nr.155. Aprobarea scoaterii din functiune a cladirii (mijloc fix) din cadrul gestiunii imobil Nicolae Iorga.

13. Sedinta ordinara a Senatului din 26.09.2018

Hotarârea nr.156. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la programele de studii universitare de licenta si masterat 2018.

Hotarârea nr.157. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2018-2019, studii universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.158. Aprobarea statelor de functii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.159. Aprobarea listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.160. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.161. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.162. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.163. Aprobarea modificarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul programului postuniversitar „Management strategic al ospitalitatii”.

Hotarârea nr.164. Aprobarea modificarii Metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.165. Respingerea solicitarii privind reluarea studiilor universitare la licenta si masterat.

Hotarârea nr.166. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr.167. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul I, studii universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.168. Aprobarea listei nominale cu studentii doctoranzi care solicita prelungirea perioadei de finalizare a tezei de doctorat.

Hotarârea nr.169. Aprobarea listei nominale cu studentii doctoranzi care solicita prelungirea perioadei de gratie pentru sustinerea tezei de doctorat.

Hotarârea nr.170. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Lungu Camelia Iuliana.

Hotarârea nr.171. Respingerea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa”.

Hotarârea nr.172. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat.

Hotarârea nr.173. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele semestrului I 2018.

Hotarârea nr.174. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.175. Aprobarea modificarii Structurii organizatorice de educatie si cercetare si a Structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.176. Aprobarea tarifelor pentru activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.177. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.178. Aprobarea Regulamentului de functionare a Centrului de Excelenta în Comert Exterior.

Hotarârea nr.179. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul I, anul 2018.

Hotarârea nr.180. Avizarea modificarii componentei Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.181. Aprobarea cererii absolventului Voroneanu Marius Daniel privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea din Petrosani.

Hotarârea nr.182. Aprobarea cererii absolventei Borcan Nicoleta Florentina privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea Hyperion din Bucuresti.

Hotarârea nr.183. Aprobarea cererii absolventului Alexandru Laurentiu Florin privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti.

Hotarârea nr.184. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2018 – 2019.

Hotarârea nr.185. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.186. Aprobarea programarii sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.187. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

Hotarârea nr.188. Aprobarea prelungirii programului de studii universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019.

14. Sedinta Senatului online din 15.10.2018

Hotarârea nr.189. Aprobarea solicitarii privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2018-2019, de catre domnul prof. univ. dr. Dumitru Miron.

Hotarârea nr.190. Aprobarea organizarii în cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, a programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Simulare decizionala de Gestiune”.

Hotarârea nr.191. Aprobarea rezultatelor admiterii la programele MBA, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.192. Aprobarea rezultatelor admiterii la programele DPPD, anul universitar 2018-2019.

15. Sedinta Senatului online din 16.11.2018

Hotarârea nr.193 cu privire la solicitarea Domnului prof. univ. dr. Stelian Stancu privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.194. Aprobarea Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare.

Hotarârea nr.195. Aprobarea criteriilor minimale pentru sustinerea tezelor de doctorat în domeniul Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr.196. Aprobarea criteriilor minimale pentru sustinerea tezelor de doctorat în domeniul Stiinte Juridice.

Hotarârea nr.197. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019, sesiunea speciala noiembrie 2018.

Hotarârea nr.198. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Finante pentru domnul Bogdan Gabriel Moinescu.

Hotarârea nr.199. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera.

Hotarârea nr.200. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.201. Aprobarea modificarii Structurii organizatorice de educatie si cercetare si a Structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.202. Aprobarea modificarii Hotarârii Senatului nr. 176/26.09.2018 privind tarifele pentru activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2018-2019.

16. Sedinta Senatului online din 29.11.2018

Hotarârea nr.203. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.204. Aprobarea solicitarii privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2018-2019, de catre doamna asist. univ. dr. Got Monica.

17. Sedinta Senatului din 19.12.2018

Hotarârea nr.205. Respingerea, ca neîntemeiate a solicitarilor cuprinse în memoriul formulat de doamna Vieru Alina (Alupoaei).

Hotarârea nr.206. Respingerea, ca neîntemeiate a solicitarilor cuprinse în memoriul formulat de domnul Stoian Marian.

Hotarârea nr.207. Respingerea, ca neîntemeiate a solicitarilor cuprinse în memoriul formulat de doamna Ghinescu (Stuparu) Ioana.

Hotarârea nr.208. Aprobarea unui doctorand în calitate de cadru didactic asociat, pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.209. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.210. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.211. Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Hotarârea nr.212. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogica, an universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.213. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.214. Aprobarea modificarii Regulamentului pentru activitatea didactica la programele de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.215. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.216. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul ID-IFR (învatamânt la distanta – învatamânt cu frecventa redusa).

Hotarârea nr.217. Aprobarea Metodologiei de promovare prin examen pe posturile didactice vacante de lector universitar, conferentiar universitar si profesor universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, începând cu anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.218. Aprobarea modificarii Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti.

Hotarârea nr.219. Aprobarea modificarii Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogica nivel I si nivel II (cu frecventa si postuniversitar) la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.220. Aprobarea corectiilor si îndreptarilor unor erori materiale din statele de functii ale departamentelor didactice, pentru anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.221. Aprobarea eliminarii art. 29 din Metodologia de întocmire a statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2018-2019, care vizeaza exclusiv normarea la DPPD.

Hotarârea nr.222. Aprobarea comisiilor de concurs si contestatii pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioada nedeterminata, semestrul I, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.223. Aprobarea înfiintarii a doua posturi de asistent de cercetare stiintifica în cadrul Directiei Managementul Cercetarii si Inovarii.

Hotarârea nr.224. Respingerea solicitarii studentei-doctorand Zottu-Z Monica privind aprobarea dreptului de a „opta pentru perioada de gratie”.

Hotarârea nr.225. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului conferentiar universitar doctor Fugigi Petru Constantin.

Hotarârea nr.226. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea speciala noiembrie 2018.

Hotarârea nr.227. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.228. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.229. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Stefanescu Aurelia.

Hotarârea nr.230. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice.

Hotarârea nr.231. Respingerea acordarii titlului onorific de „Profesor emerit”.

Hotarârea nr.232. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2018-30.09.2018.

Hotarârea nr.233. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2019.

Hotarârea nr.234. Aprobarea Programului operational pentru 2019.

Hotarârea nr.235. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice, în anul universitar 2018- 2019.

Hotarârea nr.236. Aprobarea completarii componentei nominale a Biroului Electoral al ASE pentru locurile vacante.

Hotarârea nr.237. Aprobarea actului aditional la acordul de parteneriat încheiat cu Université du Québec à Montréal.

Hotarârea nr.238. Respingerea solicitarii domnului Dragnea Alexandru Marian privind sustinerea examenului de licenta în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.239. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Data Science”.

Hotarârea nr.240. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Statistics Summer School”.

Hotarârea nr.241. Aprobarea Raportului privind organizarea Universitatii de vara „Iasi: istorie, cultura, viitor”.

Hotarârea nr.242. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara „Business and competitive intelligence for entrepreneurs”.

Hotarârea nr.243. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Antreprenoriat si Limba Germana”.

Hotarârea nr.244. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Antreprenoriat si Limba Franceza”.

Hotarârea nr.245. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,How to manage change – Challenges of globalization – The Digitisation Revolution” (editia a II-a).

Hotarârea nr.246. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara Bucharest Summer University XIV.

Hotarârea nr.247. Aprobarea ofertei Scolilor de vara pentru anul universitar 2018-2019.

Scroll to top