Hotărârile Senatului universitar din 2019

1. Sedinta extraordinara a Senatului din 16.01.2019

Hotarârea nr.1. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidare, restaurare si extindere imobil ASE Bucuresti – Spatii de educatie si cercetare ASE Bucuresti, Piata Romana nr. 7”.

Hotarârea nr.2. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2019 – 2020.

Hotarârea nr.3. Aprobarea declansarii procedurii de evaluare externa de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) a domeniilor de studii universitare de doctorat si a scolilor doctorale din cadrul institutiei.

Hotarârea nr.4. Aprobarea declansarii procedurii de evaluare externa de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) a programului de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica.

Hotarârea nr.5. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.6. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.7. Aprobarea înlocuirii unui membru din cadrul Consiliului Executiv al Societatii Antreprenoriale Studentesti (SAS).

 

2. Sedinta extraordinara a Senatului din 8.02.2019

Hotarârea nr.8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.9. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.10. Aprobarea listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în  semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.11. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.12. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.13. Aprobarea desfiintarii programului de studii universitare de licenta Economie Agroalimentara si a Mediului (Bucuresti), forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.14. Aprobarea notei de clarificare privind activitatea de cercetare din statul de functii de personal didactic.

Hotarârea nr.15. Aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare – dezvoltare din cadrul organigramei Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.16. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Administrarea afacerilor.

Hotarârea nr.17. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Cibernetica si statistica economica.

Hotarârea nr.18. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Contabilitate.

Hotarârea nr.19. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Drept.

Hotarârea nr.20. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Economie I.

Hotarârea nr.21. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Economie II.

Hotarârea nr.22. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Economie si afaceri internationale.

Hotarârea nr.23. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Finante.

Hotarârea nr.24. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Informatica economica.

Hotarârea nr.25. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Management.

Hotarârea nr.26. Aprobarea Regulamentului Scolii doctorale Marketing.

Hotarârea nr.27. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Administrarea afacerilor.

Hotarârea nr.28. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Cibernetica si statistica economica.

Hotarârea nr.29. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Contabilitate.

Hotarârea nr.30. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Drept.

Hotarârea nr.31. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Economie I.

Hotarârea nr.32. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Economie II.

Hotarârea nr.33. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Economie si afaceri internationale.

Hotarârea nr.34. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Finante.

Hotarârea nr.35. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Informatica economica.

Hotarârea nr.36. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Management.

Hotarârea nr.37. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Scolii doctorale Marketing.

Hotarârea nr.38. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Administrarea afacerilor.

Hotarârea nr.39. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Cibernetica si statistica.

Hotarârea nr.40. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.

Hotarârea nr.41. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Drept.

Hotarârea nr.42. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Economie.

Hotarârea nr.43. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Economie si afaceri internationale.

Hotarârea nr.44. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Finante.

Hotarârea nr.45. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Informatica economica.

Hotarârea nr.46. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Management.

Hotarârea nr.47. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind domeniul de studii universitare de doctorat Marketing.

Hotarârea nr.48. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru domnul Herteliu Claudiu.

Hotarârea nr.49. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie II pentru doamna Ladaru Georgiana Raluca.

Hotarârea nr.50. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru doamna Radulescu Violeta.

Hotarârea nr.51. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie I pentru doamna Serban Andreea Claudia.

Hotarârea nr.52. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru doamna Dragoi Mihaela Cristina.

Hotarârea nr.53. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii „Consolidare, restaurare si extindere imobil ASE Bucuresti – Spatii de educatie si cercetare ASE Bucuresti, Piata Romana nr. 7”.

Hotarârea nr.54. Aprobarea Raportului comisiei de analiza pentru investigarea unor abateri disciplinare.

Hotarârea nr.55. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.56. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2018.

Hotarârea nr.57. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2019.

Hotarârea nr.58. Aprobarea modificarii componentei Biroului Electoral al ASE.

Hotarârea nr.59. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.60. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr.61. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.62. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

 

3. Sedinta ordinara a Senatului din 27.03.2019

Hotarârea nr.63. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului Academician Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Hotarârea nr.64. Aprobarea acordarii a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului Ahmed Diaa Mohamed Moussa Khamis.

Hotarârea nr.65. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind starea universitatii – anul 2018.

Hotarârea nr.66. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2018.

Hotarârea nr.67. Adoptarea Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.68. Aprobarea Codului de asigurare a calitatii în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.69. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul II, anul 2018.

Hotarârea nr.70. Aprobarea Notei privind situatia juridica a imobilului situat în str. Mihail Moxa nr. 20.

Hotarârea nr.71. Aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 10.863,34 lei reprezentând debite restante din regia de camin, datorata de studentii straini.

Hotarârea nr.72. Avizarea modificarii componentei Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.73. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.74. Aprobarea propunerii de desfiintare a unor programe de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.75. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Business si Turism.

Hotarârea nr.76. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.77. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.78Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.79. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.80. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.81. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.82. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.83. Aprobarea propunerii de încadrare în domeniul Cibernetica si Statistica a programului de studii universitare de masterat intitulat „Statistica Aplicata & Data Science” si a planului de învatamânt.

Hotarârea nr.84. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.85. Aprobarea solicitarii privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2018-2019, de catre domnul asist. univ. dr. Banta Viorel Costin.

Hotarârea nr.86. Aprobarea înfiintarii Centrului de Cercetare pentru studii în domeniul productivitatii.

Hotarârea nr.87. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.88. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr.89. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2018-2019.

 

4. Sedinta online a Senatului din 20.05.2019

Hotarârea nr.90. Aprobarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.91. Aprobarea comisiilor de concurs si contestatii pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioada nedeterminata, semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.92. Aprobarea Componentei comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru posturile de asistent de cercetare stiintifica.

Hotarârea nr.93. Aprobarea modificarii Regulamentului de functionare a Centrului de Excelenta în Comert Exterior.

Hotarârea nr.94. Aprobarea solicitarii privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului universitar 2018/2019, de catre doamna conf. univ. dr. Daniela Dumitru.

Hotarârea nr.95. Aprobarea Modalitatii de solutionare a situatiei privind terenul din str. ing. Cristian Pascal nr. 25.

Hotarârea nr.96. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.97. Aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare, la eliberarea certificatelor de absolvire a modulului psihopedagogic, pentru absolventii promotiilor anterioare anului 2017.

 

5. Sedinta online a Senatului din 25.05.2019

Hotarârea nr.98. Aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.99. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Marin Costel Irinel.  

 

6. Sedinta online a Senatului din 28.05.2019

Hotarârea nr.100. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.101. Aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti”.

Hotarârea nr.102. Aprobarea Predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, a constructiei si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti”.

Hotarârea nr.103. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.104. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.105. Aprobarea Ofertei educationale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.106. Aprobarea Transformarii unor posturi nedidactice în posturi didactice auxiliare.

 

7. Sedinta online a Senatului din 15.06.2019

Hotarârea nr.107. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului Abdel Fattah El-Sisi, Presedintele Republicii Arabe Egipt.

Hotarârea nr.108. Aprobarea modificarii anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.109. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.110. Aprobarea ofertei educationale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2019-2020.

8. Sedinta ordinara a Senatului din 26.06.2019

Hotarârea nr.111. Aprobarea planurilor de învatamânt si a grilelor de competente pentru programele de studii universitare de licenta si programul de studii universitare de formare psihopedagogica nivel I, promotia 2019-2022.

Hotarârea nr.112. Aprobarea planurilor de învatamânt si a grilelor de competente pentru programele de studii universitare de masterat si programul de studii universitare de formare psihopedagogica nivel II , promotia 2019-2021.

Hotarârea nr.113. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de formare psihopedagogica nivel I si II, în regim postuniversitar, promotia 2019-2020.

Hotarârea nr.114. Aprobarea înfiintarii Facultatii de Drept.

Hotarârea nr.115. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa, în vederea autorizarii provizorii de catre ARACIS, a programului de studii universitare de licenta Drept precum si înscrierea în RNCIS a calificarii aferente programului.

Hotarârea nr.116. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr.117. Aprobarea îndreptarii erorilor materiale din metodologiile de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii pentru profesia didactica, desfasurate de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, pentru anii universitari 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.

Hotarârea nr.118. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2019/2020, pentru programele de formare psihopedagogica nivelul I si II.

Hotarârea nr.119. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2019/2020, pentru anul pregatitor pentru învatarea limbii române si pentru cursurile facultative de limbi straine.

Hotarârea nr.120. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta pentru românii de pretutindeni,  anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.121. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni,  anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.122. Aprobarea organizarii  unor programe postuniversitare în cadrul Facultatii de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.123. Aprobarea suplimentarii numarului de locuri cuprins în oferta educationala pentru programele de studii universitare de masterat, pentru admiterea cetatenilor straini.

Hotarârea nr.124. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de doctorat, promotia 2019-2022.

Hotarârea nr.125. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru domnul Jianu Ionel.

Hotarârea nr.126. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Finante pentru domnul Mitrica Nelu Eugen.

Hotarârea nr.127. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Ionascu Mihaela.

Hotarârea nr.128. Aprobareacererii doamnei prof. univ. dr. Laura Mihaela Muresan de a desfasura activitatea de coordonare de doctorat la Universitatea Ovidius din Constanta, în domeniul Filologie.

Hotarârea nr.129. Aprobarea acordarii titlului onorific de Doctor Honoris Causa Domnului Jaime Gil Aluja.

Hotarârea nr.130. Aprobarea acordului de parteneriat în vederea organizarii unui program de studii universitare de licenta cu dubla diploma în domeniul „Economie si afaceri internationale” – ASE Bucuresti, respectiv „Economie mondiala si relatii economice internationale” – ASEM Chisinau.

Hotarârea nr.131. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01. -31.03.2019.

Hotarârea nr.132. Aprobarea preluarii unui club sportiv dintre cele aflate în subordinea Ministerului Educatiei Nationale si modificarea organigramei si Regulamentului de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.133. Validarea rezultatului referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.134. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru  anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.135. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr.136. Aprobarea modificarii HS nr. 247/19.12.2018 cu privire la aprobarea ofertei Scolilor de vara pentru anul universitar 2018-2019.

9. Sedinta extraordinara a Senatului din 31.07.2019

Hotarârea nr.137. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice organizate în semestrul II al anului universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.138. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2019-2020, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotarârea nr.139. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati didactice în cadrul programului postuniversitar „Management strategic al ospitalitatii”.

Hotarârea nr.140. Aprobarea organizarii programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Tehnici de extindere pe piata internationala (TEPI)”, de catre Facultatea de Relatii Economice Internationale

Hotarârea nr.141. Aprobarea organizarii programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Investitii internationale (INVEST)”, de catre Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.142. Aprobarea organizarii programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Coaching si Comunicare în Organizatii”, de catre Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata.

Hotar&aciacirc;rea nr.143. Aprobarea organizarii programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Metode si tehnici de comunicare în afaceri”, de catre Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata.

Hotarârea nr.144. Aprobarea organizarii programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua „Administrarea Afacerilor în Industria Vinului”, de catre Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr.145. Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru redistribuirea numarului de locuri scoase la concurs pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, sesiunea septembrie 2019.

Hotarârea nr.146. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Mihai Ristea.

Hotarârea nr.147. Aprobarea diplomei „Meritul universitar  cu medalie de aur – Virgil Madgearu” doamnei Gabriela Dancau, Ambasador al României în Spania.

Hotarârea nr.148. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului Klaus-Heiner Lehne, Presedinte al Curtii de Conturi Europene.

Hotarârea nr.149. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansata, pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.150. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Finante pentru doamna Dragota Ingrid Mihaela.

Hotarârea nr.151. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica pentru domnul Diaconita Vlad.

Hotarârea nr.152. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru doamna Popescu Madalina Ecaterina.

Hotarârea nr.153. Aprobarea modificarii a denumirii „Centrului de Studii pe Indochina” în „Centrul de Studii Chineze”.

Hotarârea nr.154. Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru aprobarea temelor, repartizarea si redistribuirea numarului de locuri scoase la concurs pentru programele de studii universitare de doctorat, sesiunile septembrie si noiembrie 2019.

Hotarârea nr.155. Aprobarea mentinerii actualelor criterii de evaluare prevazute în Metodologia pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.156. Aprobarea Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare.

Hotarârea nr.157. Aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii didactic-auxiliar si nedidactic, în vederea promovarii.

Hotarârea nr.158. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.159. Aprobarea asumarii institutionale a sumei de 9.399 lei reprezentând cotravaloarea bunurilor sustrase din cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.

Hotarârea nr.160. Aprobarea schimbarii denumirii programului de studii universitare de masterat din cadrul domeniului de masterat Cibernetica si Statistica din „Statistica” în „Statistica & Data Science”.

10. Sedinta ordinara a Senatului din 25.09.2019

Hotarârea nr.161. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licenta si masterat 2019.

Hotarârea nr.162. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat.

Hotarârea nr.163. Aprobarea statelor de functii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2019 – 2020.

Hotarârea nr.164. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.165. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.166. Aprobarea notei de fundamentare privind dimensionarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.167. Aprobarea modificarii formatiilor de studii pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de licenta si masterat, anul I de studii.

Hotarârea nr.168. Aprobarea raportului comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic de conferentiar poz. 59 din statul de functiuni al Departamentului de Contabilitate si Audit, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Hotarârea nr.169. Aprobarea modificarii formatiilor de studii pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de licenta (anul II si anul III) si masterat (anul II).

Hotarârea nr.170. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2019-2020, pentru cursurile de Limba româna.

Hotarârea nr.171. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.172. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.173. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.

Hotarârea nr.174. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru doua programe postuniversitare organizate în cadrul Facultatii de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.175. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul postuniversitar „Tehnici de extindere pe piata internationala (TEPI)”organizat în cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.176. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul postuniversitar „Administrarea Afacerilor în Industria Vinului” organizat în cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr.177. Aprobarea demararii procedurilor de înscriere si validare a unor programe postuniversitare în Registrul national al programelor postuniversitare.

Hotarârea nr.178. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul I, studii universitare de doctorat, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.179. Aprobarea listei nominale cu studentii doctoranzi care solicita prelungirea studiilor universitare de doctorat cu un an.

Hotarârea nr.180. Aprobarea listei nominale cu studentii doctoranzi care solicita prelungirea perioadei de gratie cu un an.

Hotarârea nr.181. Aprobarea modificarii criteriilor minimale pentru sustinerea tezelor de doctorat.

Hotarârea nr.182. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Dinca Violeta Mihaela.

Hotarârea nr.183. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul scolii doctorale Administrarea Afacerilor pentru domnul Popescu Dorin Vicentiu.

Hotarârea nr.184. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul scolii doctorale Drept pentru domnul Duvac Constantin.

Hotarârea nr.185. Aprobarea cererii doamnei conf. univ. dr. Roxana Elisabeta Marinescu de a desfasura activitatea de coordonare de doctorat la Universitatea Ovidius din Constanta, în domeniul Filologie.

Hotarârea nr.186. Aprobarea Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2019 – 2020.

Hotarârea nr.187. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele semestrului I 2019.

Hotarârea nr.188. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul I, anul 2019.

Hotarârea nr.189. Aprobarea tarifelor pentru activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.190. Aprobarea preluarii Clubului Sportiv Universitar „ASE” Bucuresti în subordinea Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.191. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2019 – 2020.

Hotarârea nr.192. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.193. Aprobarea modificarii Regulamentului privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor.

Hotarârea nr.194. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

Hotarârea nr.195. Aprobarea programarii sedintei ordinare a Senatului pentru data de 18 decembrie 2019.

11. Sedinta online a Senatului din 07.10.2019

Hotarârea nr.196. Aprobarea Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare.

Hotarârea nr.197. Aprobarea propunerii de modificare si completare a anexei la Hotarârea Senatului nr. 164/25.09.2019.

Hotarârea nr.198. Aprobarea prelungirii perioadei de înscriere a cetatenilor straini pe cont propriu valutar.

Hotarârea nr.199. Aprobarea prelungirii perioadei de înscriere a candidatilor din categoria „români de pretutindeni”.

Hotarârea nr.200. Aprobarea completarii componentei nominale a Biroului Electoral al ASE.

Hotarârea nr.201. Aprobarea modificarii Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2019 – 2020.

12. Sedinta online a Senatului din 19.10.2019

Hotarârea nr.202. Aprobarea modificarii Regulamentului privind reprezentarea si activitatea sociala a studentilor.

Hotarârea nr.203. Aprobarea Metodologiei privind alegerea reprezentantilor studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti în structurile consultative, deliberative si executive.

13. Sedinta online a Senatului din 27.10.2019

Hotarârea nr.204. Aprobarea modificarii Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2019 – 2020.

Hotarârea nr.205. Aprobarea componentei nominale a birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru alegerea membrilor consiliilor facultatilor si Senatului universitar, pentru cadrele didactice si de cercetare.

Hotarârea nr.206. Aprobarea componentei nominale a birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru alegerea reprezentantilor studentilor în consiliile scolilor doctorale, consiliile facultatilor, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat si Senatul universitar.

Hotarârea nr.207. Aprobarea reconfirmarii componentei comisiei de analiza a abaterilor disciplinare.

Hotarârea nr.208. Aprobarea modificarii Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.209. Aprobarea rezolutiei comisiei de disciplina, constituita în temeiul hotarârii Senatului A.S.E. nr. 196/07.10.2019, pentru faptele comise de doamna prof. univ. dr. Stoica Maricica de la Departamentul Management, Facultatea de Management.

14. Sedinta online a Senatului din 7.11.2019

Hotarârea nr.210. Validarea rezultatelor alegerilor de la nivelul departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

15. Sedinta online a Senatului din 18.11.2019

Hotarârea nr.211. Aprobarea raportului comisiei de analiza a abaterilor disciplinare savârsite de catre domnul asist. univ. dr. Stroe Ion Sorin.

16. Sedinta online a Senatului din 01.12.2019

Hotarârea nr. 212. Aprobarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea noiembrie 2019.

Hotarârea nr. 213. Aprobarea modificarii Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr. 214. Aprobarea prelungirii perioadei de înscriere a cetatenilor straini pe cont propriu valutar.

17. Sedinta ordinara a Senatului din 18.12.2019

Hotarârea nr.215. Aprobarea rezultatelor admiterii la programele MBA, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.216. Aprobarea rezultatelor admiterii la programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat si administrarea afacerilor în domeniul energiei, anul universitar 2019/2020.

Hotarârea nr.217. Aprobarea rezultatelor admiterii la programele DPPD, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.218. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.219. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.220. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, în semestrul II al anului  universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.221. Aprobarea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioada nedeterminata si determinata, semestrul I, anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.222. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Informatica Economica pentru domnul Boja Catalin Emilian.

Hotarârea nr.223. Validarea Raportului privind rezultatele alegerilor universitare pentru Senat si Consiliile Facultatilor pentru mandatul 2020-2024.

Hotarârea nr.224. Aprobarea demararii procedurii de validare si înscriere în RNCIS a calificarii aferente programului de studii universitare de masterat „Informatica de gestiune”.

Hotarârea nr.225. Aprobarea încadrarii în domeniul Contabilitate (domeniu acreditat) a unui program de masterat propus a fi organizat în cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Hotarârea nr.226. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.227. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.228. Aprobarea corectiei si îndreptarii unei erori materiale din statul de functii al Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica, pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.229. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr.230. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021.

Hotarârea nr.231. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Viorel Petrescu.

Hotarârea nr.232. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Nicolae Dardac.

Hotarârea nr.233. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” Domnului prof. univ. dr. Calin Oprea.

Hotarârea nr.234. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice.

Hotarârea nr.235. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Busu Cristian.

Hotarârea nr.236. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica Economica pentru domnul Pele Daniel Traian.

Hotarârea nr.237. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale de Drept pentru doamna Leaua Ioana Crenguta.

Hotarârea nr.238. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru domnul Calin Adrian Cantemir.

Hotarârea nr.239. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.240. Aprobarea Strategiei Academiei de Studii Economice din Bucuresti 2020-2030.

Hotarârea nr.241. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019.

Hotarârea nr.242. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2020.

Hotarârea nr.243. Aprobarea asumarii institutionale a cheltuielilor neeligibile aferente contractelor finantate din fonduri nerambursabile, conform rapoartelor întocmite de Biroul Corpul de Control.

Hotarârea nr.244. Aprobarea modificarii Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.245. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara Bucharest Summer University XV.

Hotarârea nr.246. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Data Science”.

Hotarârea nr.247. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Antreprenoriat si Limba Germana”.

Hotarârea nr.248. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Antreprenoriat si Limba Franceza”.

Hotarârea nr.249. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,How to manage change – Challenges of globalization – The Digitisation Revolution” (editia a III-a).

Hotarârea nr.250. Aprobarea Raportului privind organizarea Universitatii de vara „Sanatate si frumusete prin turism”.

Hotarârea nr.251. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,Statistics Summer School”, editia a IV-a.

Hotarârea nr.252. Aprobarea ofertei Scolilor de vara pentru anul universitar 2019-2020.

Hotarârea nr.253. Aprobarea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr.254. Respingerea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.255. Respingerea solicitarii privind sustinerea examenului de licenta în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.256. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator.

Hotarârea nr.257. Aprobarea Raportului Senatului universitar privind activitatea desfasurata în mandatul 2016-2019.

Scroll to top